Kvalitet i sundhedsvæsnet i et patient- og borgerperspektiv - University College Sjælland

Valgmodul

Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv

Indgår i retningen 'Professionspraksis'

Modulet sætter fokus på klinisk kvalitetsudvikling ud fra patientens/borgerens perspektiv, og der arbejdes med metoder til at inddrage patienten/borgeren kan bidrage til kvalitetsudvikling. På modulet arbejdes der med metoder til kvalitetsudvikling med henblik på at videreudvikle og styrke kvalitet og kontinuitet i patient- /borgerforløb set både fra et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv.

Indhold

 • Kvalitet i et patient-/borgerperspektiv
 • Kvalitetsudviklingsprocesser med fokus på patienten/borgeren i sundhedsvæsenet
 • Patient-/borgerinddragelse og patient-/borgerinvolvering i klinisk kvalitetsudvikling
 • Kvalitet og kontinuitet i patient-/borgerforløb, set fra både et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv
 • Metoder til kvalitetsudvikling i dialog og samarbejde med patienten/borgeren

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 • kan demonstrere viden og forståelse af hvad kvalitet er ud fra et patient-/borgerperspektiv
 • kan demonstrere viden og forståelse for metoder, der kan give viden om inddragelse af patienten/borgeren i klinisk kvalitetsudvikling
Færdigheder
 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger omhandlende klinisk kvalitetsudvikling på baggrund af kliniske problemstillinger set ud fra et patient/borger perspektiv
 • kan inddrage relevant forsknings- og udviklingsarbejde
Kompetencer
 • kan analysere, reflektere, vurdere professionsorienterede udfordringer med fokus på patient-/borgerinddragelse og patient-/borger involvering
 • kan indgå i udviklingsarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger med fokus på patienten/borgeren i sundhedsvæsenet

Omfang

5 ECTS-point

I Den sundhedsfaglige diplomuddannelse med retning 'Professionspraktik' indgår følgende obligatoriske moduler:

Der ud over indgår 2-4 valgmoduler svarende til 20 ECTS-point (heraf skal  minimum 10 ECTS være retningsspecifikke) - se nedenfor:

Tilmelding

Sted: Campus Slagelse
Start dato: 07-09-2015
Slut dato: 09-10-2015
Tidsangivelse: 1 ugentlig fremmødedag
Tilmeldingsfrist: 01-08-2015
Pris: 7500.00 DKK
Tilmeld
Aktuelle moduler

Kontakt

University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

CENTER FOR VIDEREUDDANNELSE
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2015 University College Sjælland