Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der styrker din evne til at arbejde analytisk og kritisk.

Vi lægger særlig vægt på at

 • inddrage din praksiserfaring, der kombineret med ny teoretisk viden, kan være med til at udvikle praksisfeltet
 • skabe læringsmiljøer og læringsrum, der giver personlige og faglige kompetencer

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse får du kompetencer til at varetage specialiserede funktioner samt til at indgå i udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet på det sundhedsfaglige område. Endvidere kvalificerer uddannelsen dig til at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i både offentlige og private institutioner.

Sundhedssektoren er en travl arbejdsplads, hvor mulighederne for at uddanne sig kan være en udfordring.

Vi forsøger at planlægge vores udbud i lyset af de vilkår, der eksisterer indenfor det sundhedsfaglige område. Det gør vi bla. ved at planlægge uddannelsesforløb, så du har mulighed for at uddanne dig, samtidig med at du går på arbejde.

Studieaktivitet og tilrettelæggelse

Afhængig af uddannelsesforløbets omfang tilrettelægges undervisningen med 1 eller 2 undervisningsdage pr. uge, med konfrontationsundervisning. Derudover skal du forvente at være studieaktiv, i forhold til forberedelse, litteraturlæsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver m.m.

Hvor meget du får fri til dit uddannelsesforløb, er et anliggende mellem dig og din arbejdsplads.

De fleste uddannelsesforløb tilrettelægges over 8 uger og tre dage(diplommoduler på 10 ECTS points), mens diplommoduler på 5 ECTS point typisk tilrettelægges over 4 uger og 1 dag.

Uddannelsesforløbenes udbudslængde betyder at det er muligt at søge Statens Voksenuddannelses Støtte (SVU) www.svu.dk for skemalagte undervisningsaktiviteter. 

Praktiske informationer

Priser og ansøgningsfrister
 • 5 ECTS-point: 7.500 kr.
  10 ECTS-point: 10.000 kr.
  15 ECTS-point: 13.000 kr.

  Klinisk vejleder: 12.000 kr.
  Der tages forbehold for prisændringer

 • Ansøgningsfrister
  Løbende - se under de enkelte moduler.
  Vi optager nye studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.
Adgangskrav

Minimum på niveau med en mellemlang videregående uddannelse, samt mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Min diplomuddannelse har åbnet mange døre
Charlotte, der er sygeplejerske fortæller om de kompetencer, hun har opnået ved at fuldføre en sundhedsfaglig diplomuddannelse