Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen

Ansatte i jobcentre og A-kasser kan i 2017 tage modulet med 80% tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)


Pris i 2017: 2.000 kr. inkl. tilskud + litteratur
(Uden tilskud er prisen 10.000 kr. + litteratur)

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig viden om teori og metode indenfor kommunikation, motivation og vejledning med henblik på at understøtte beskæftigelsespotentialet hos den ledige.

Indhold

 • Teori om motivation 
 • Vejledningsteori og – metode
 • Kompetencebegreber og kompetenceafklaring
 • Brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde - Myndighedsrollen og dilemmaer i samarbejdet med borgeren
 • Digitale værktøjer, herunder selvbetjeningsværktøjer
 • Forskning og evidens 
Læringsmål
 • Den studerende skal kunne analysere og reflektere over professionsorienterede problemstillinger i forbindelse med at udvikle og understøtte den lediges beskæftigelsespotentiale 
 • Have viden om motivationsteori og ledighedsteori 
 • Have viden om relevant vejlednings- og kommunikationsteori 
 • Have kendskab til og kunne reflektere over roller i beskæftigelsesindsatsen, herunder myndighedsrollen.
Færdigheder
 • Den studerende skal kunne anvende forskellige vejlednings- og kommunikationsmetoder som udgangspunkt for samtale og vejledning af den ledige 
 • Den studerende skal kunne anvende relevant forskning på beskæftigelsesområdet til at vurdere relevante metoder til udvikling af den lediges arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale 
 • Den studerende skal kunne formidle og begrunde beskæftigelsesindsatsen over for forskellige grupper af ledige.
Kompetencer
 • Den studerende skal kunne anvende forskellige vejlednings- og kommunikationsmetoder som udgangspunkt for samtale og vejledning af den ledige 
 • Den studerende skal kunne anvende relevant forskning på beskæftigelsesområdet til at vurdere relevante metoder til udvikling af den lediges arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale 
 • Den studerende skal kunne formidle og begrunde beskæftigelsesindsatsen over for forskellige grupper af ledige.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display