Akademiuddannelse i beskæftigelse

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for beskæftigelsesområdet.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Uddannelsen giver dig…

 • Kompetence til at vurdere beskæftigelsesmæssige problemstillinger og opstille og vælge relevante løsningsmuligheder
 • Kompetence til at varetage funktioner inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen, fx virksomhedskontakten eller ungeindsatsen
 • Kompetence til at formidle skriftligt og mundtligt om beskæftigelsesmæssige indsatser og områdets organisering til forskellige brugere, brugergrupper og samarbejdspartnere
 • Kompetence til at indgå i professionelle samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter inden for beskæftigelsesområdet

I 2017 udbydes to moduler med 80% tilskud til ansatte i jobcentre og A-kasser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) giver 80% i tilskud til ansatte i jobcentre og A-kasser.

Pris 10.000 kr. + litteratur
Pris i 2017: 2.000 kr. inkl. tilskud + litteratur

Er I flere der skal på uddannelse sammen kan vi tilrettelægge et særligt forløb for jer. Kontakt os for at høre mere.

Uddannelsens opbygning

Varighed

 • som heltidsuddannelse: 1 år
 • som deltidsuddannelse: 3 år (max 6 år), hvor der tages hensyn til din tilknytning til arbejdsmarkedet

For at gennemføre uddannelsen skal du læse:

 • 2 obligatoriske moduler
 • 3 valgfrie moduler
 • 1 afgangsprojekt

Hvert modul er normeret til 10 ECTS point, og læser du alle 6 moduler, har du i alt læst 60 ECTS og får en akademigrad AU i Beskæftigelse, som bl.a. er adgangsgivende til flere diplomuddannelser.

Alle moduler samt afgangsprojekt afsluttes med eksamen.

Du vælger selv, om du vil læse enkelte moduler, eller alle uddannelsens moduler.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende uddannelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse minimum på niveau som 1-3


Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring

Dowload flyer til print

Cxense Display