Sprogvejleder - University College Sjælland

Kontakt

En uddannelse som sprogvejleder udgør en halv PD-uddannelse.

Med afsæt i en sprogvejlederuddannelse kan den enkelte studerende supplere med andre studieenheder med henblik på erhvervelse af en hel PD-uddannelse.

Kompetenceprofil

Igennem uddannelsen vil du tilegne sig viden og færdigheder, der sikrer:

  • at børn med risiko for at udvikle sprogvanskeligheder identificeres så tidligt som muligt
  • at børn tilbydes den optimale støtte i sprogudviklingen
  • at arbejdet med børns sprog bygger på en læringsdifferentieret pædagogik
  • en progressiv sammenhæng mellem sprogindsatsen i dagtilbud og skole
 

Den pædagogiske diplomuddannelse

Sprogvejlederuddannelsen

Sprogvejlederuddannelsen er for pædagoger og andre, som ønsker at arbejde som konsulent med børn og sprog.

Sprogvejleder eller sprogpædagog

I det daglige arbejde i institutionen skal der være fokus på børns sprog, herunder sprogvurderinger og det efterfølgende sprogarbejde.

Der er behov for en stor faglighed og viden inden for børns sproglige udvikling.

I § 11 i Lov om dagtilbud, pålægges kommunerne at tilbyde 3-årige børn en sprogvurdering og efterfølgende sprogindsats. Der er derfor fokus på at pædagogen kan yde en særlig indsats for børns sproglige udvikling.
Pædagoger skal i dag kunne arbejde med:
  • Hvilken betydning sproget har for barnets udvikling og kontakt.
  • Hvordan  tidlig indsats kan sikre at børns sproglige vanskeligheder bliver fundet og børnene herefter får den rette stimulering.
  • Hvordan man styrker det daglige sprogmiljø så børnene udvikler sig optimalt
På sprogvejlederuddannelsen får den studerende et solidt fagligt grundlag til at kunne leve op til de kompetencemål, der i dag stilles til vejlederen, som har særligt ansvar for børns sprogtilegnelse i institutionen eller i kommunen.

Ny viden og ny forskning inden for området udvikler sig stærkt, derfor er opdateringer og specialistuddannelser en vigtig del af miljøet omkring børnene i institutionerne. Sprogvejlederen får opgaver der omfatter vejledning til både kollegaer, forældre og til andre professionelle, som arbejder omkring børnene. Samarbejdet mellem sprogvejleder og talepædagog udvikler sig hele tiden. I dag er det også sprogvejlederen der laver observationer, dokumenterer, tester etc..

Uddannelsens indhold

Uddannelsen har overordnet to fokusområder.

Det ene er børns kommunikative og sproglige udvikling fra fødsel og frem til 6-7 års-alderen.

Det andet fokusområde er de faglige og professionelle udfordringer, der er grundlaget for det sprogstøttende arbejde.

Følgende temaer vil der blive arbejdet med i uddannelsen:

  • Børns forskellige udviklingsprofiler
  • Tosprogede børns særlige vilkår

Sprogvejlederuddannelsen giver dig mulighed for fordybelse og at skifte spor.
Sprogvejlederuddannelsen ved University College Sjælland kan du altid tilmelde dig
Sprogvejlederuddannelsens undervisere er eksperter inden for børn og sprog

Optagelse

Ansøgeren skal have en kort eller en mellemlang videregående uddannelse som f.eks. pædagog, lærer eller sundhedsplejerske samt to års relevant erhvervserfaring.  

Realkompetencevurdering er også optagelsesmulighed. Dette vil dog altid ske ved en individuel vurdering

Læs mere om realkompetencevurdering

University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

CENTER FOR VIDEREUDDANNELSE
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2015 University College Sjælland