Pædagogik og læring

Fokus på kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre pædagogiske medarbejdere i Region Sjælland.

Vi tager udgangspunkt i de enkelte deltagers egne praksiserfaringer, som perspektiveres i koblingen med teorier og de seneste forskningsresultater. Vi kalder det forskningsbaseret efter- og videreuddannelse.

Vi servicerer det pædagogiske område som helhed og beskæftiger os derfor også med kompetenceudvikling for medarbejdere, der ikke har en professionsbacheloruddannelse som afsæt til at arbejde inden for det pædagogiske område. 

Opnå en stærk profil indenfor et bestemt fag- eller funktionsområde.
Væg mellem enkelte moduler eller en fuld diplomuddannelse med fokus på unge og voksne i specialpædagogiske tilbud.
Kompetenceudviklingsforløb for den enkelte lærer/pædagog, hele det kommunale folkeskolevæsen eller for enkelte skoler.

Seneste nyt

14. marts 2017
Styrk barnets sprog og læring gennem alsidig sprogpædagogik
9. marts 2017
Køn og ligestilling i pædagogisk arbejde - fordring og udfordring
25. januar 2017
Speak-up! Kom og hør de nyuddannede pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker i Nykøbing F. præsentere deres bachelorprojekter i…
Nyhed
Mere uddannelse til flere ved hjælp af skalérbar e-læring, som ikke kræver lærerkræfter. Det er et målene bag et nyt pilotprojekt, som skydes…

Vi lægger særlig vægt på at:

  • Kombinere teoretisk viden med egen praksiserfaring.
  • Skabe trygge og udfordrende læringsmiljøer.
  • Skabe læringsrum, der giver den enkelte lyst til at arbejde både med personlige og faglige udfordringer.

Vi inddrager de nyeste forskningsresultater og publikationer i undervisningen.

Vi tilbyder diplomuddannelser, kurser, konferencer, temadage og særligt tilrettelagte forløb som både traditionel undervisning, e-læringsforløb og som en kombination af disse.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til efter- og videreuddannelse for dig selv eller dine medarbejdere.

Cxense Display