Realkompetencevurdering

I University College Sjælland møder vi ofte studerende, der ønsker at tage en videreuddannelse, men som ikke har en adgangsgivende uddannelse. Ansøgeren har ofte mange års erfaring og relevante kompetencer og for dem, findes der en genvej til uddannelse.

Genvejen går gennem det, vi kalder en realkompetencevurdering, som er en individuel vurdering og et fagligt skøn af ansøgers kompetencer og erfaring.

Hvad er realkompetencevurdering?

Realkompetencevurdering er en vurdering af din samlede mængde viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. Det betyder, at du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, der er opnået enten ved f.eks. lang karrierer i praksis, forenings- og fritidsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter eller tillidshverv m.v. Du har også mulighed for at få vurderet dine kompetencer både fra det ordinære uddannelsessystem såvel som  fra det ikke etablerede uddannelsessystem. Du kan søge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til de diplomuddannelser, som University College Sjælland udbyder

Hvad kan du søge?

 • Du kan søge om at få et adgangsbevis, som giver dig mulighed for at blive optaget på en diplomuddannelse uden den adgangsgivende uddannelse.
 • Du kan søge om et kompetencebevis, som giver dig mulighed for at få godtgjort et diplommodul.
 • Du kan søge om et uddannelsesbevis som giver dig mulighed for at få godtgjort en uddannelse.

Vejledning om realkompetence

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for at blive realkompetencevurderet, eller hvis du ønsker at få vejledning om realkompetencevurdering i relation til diplomuddannelse, er du velkommen til at kontakte en af vores RKV-konsulenter inden for realkompetencevurdering.

Dispensation og merit

Ved dispensationsansøgninger og merit vurderinger kontakt altid en uddannelseskonsulent inden for det fagområde, hvor du ønsker denne vurdering.

RKV-forløb

Adgangsbevis

Ansøgningen skal bestå af:

 1. En ansøgning hvor det tydeligt angives, hvilken diplomuddannelse der søges optagelse på. Et udvidet CV. En tekst, der motiverer ansøgningen.
 2. Dokumentation for de kompetencer, som du har indhentet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/frivilligt arbejde m.m.
 3. En udfyldt "Min kompetencemappe" med relevans for den uddannelse, der søges en RKV i. www.minkompetencemappe.dk
 4. Ansøgningen vurderes.
 5. En refleksionstekst, hvori ansøgeren uddyber sin ansøgning. Her skrives en tekst i prosaform, hvor ansøgeren selvstændigt beskriver og reflektere over sine faglige og praktiske kompetencer i forhold til at kunne matche adgangskrav til den aktuelle Diplomuddannelse. Max 3 sider.
Kompetencebevis i forhold til et fagmodul

Ansøgningen skal bestå af:

 1. En ansøgning hvor det tydeligt angives, hvilken diplomuddannelse der søges optagelse på. Et udvidet CV. En tekst, der motiverer ansøgningen.
 2. Dokumentation for de kompetencer, som du har indhentet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/frivilligt arbejde m.m.
 3. En udfyldt "Min kompetencemappe" med relevans for den uddannelse, der søges en RKV i. www.minkompetencemappe.dk
 4. Ansøgningen vurderes.
 5. En refleksionstekst, hvori ansøgeren behandler en problemstilling formuleret af en lærer fra det aktuelle fagmodul. Teksten skal indeholde en redegørelse, en analyse og en diskussion af den formulerede problemstilling. Desuden skal tekst og litteratur forholde sig til mål og indhold i den aktuelle studieordning i det fagmodul, hvori der søges RKV. Max. 3 sider.
Uddannelsesbevis

For at modtage et uddannelsesbevis skal ansøgeren have bestået eller udarbejdet RKV- ansøgning for alle fagmoduler.

Det betyder, at en ansøgning til et uddannelsesbevis skal bestå af:

 1. En ansøgning hvor det tydeligt angives, hvilket uddannelsesbevis, der søges. Et udvidet CV. En tekst, der motiverer ansøgningen.
 2. Dokumentation for de kompetencer, som du har indhentet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/frivilligt arbejde m.m.
 3. En udfyldt "Min kompetencemappe" med relevans for den uddannelse, der søges en RKV i. www.minkompetencemappe.dk
 4. Ansøgningen vurderes.
 5. Refleksionstekster i forhold til fagmoduler, hvori ansøgeren behandler en problemstilling formuleret af en lærer fra de aktuelle moduler. Teksterne skal indeholde en redegørelse, en analyse og en diskussion af den formulerede problemstilling. Desuden skal tekst og litteratur forholde sig til mål og indhold i den aktuelle studieordning i de fagmoduler, hvori der søges RKV. Max. 3 sider.

  Eller

  Ansøgeren har bestået alle fagmoduler i en Diplomuddannelse.
 6. Afslutningsvis skal der udarbejdes en synopsis. I denne synopsis, er det vigtigt, at teksten forholder sig til kompetencemålene eller studieordningsmålene for i alle moduler i den uddannelse, hvori der søges en RKV. Synopsis skal ligeledes have relation til uddannelsens afgangsprojekt.

Rapport

Når realkompe- tencer bliver en genvej til uddannelse

Rapporten beskriver en undersøgelse af, hvordan studerende, som er blevet realkompetencevurderet for at blive optaget på Diplom i Ledelse, har klaret sig i uddannelsen set i forhold til, hvordan ordinære studerende har klaret sig.

Cxense Display