Ledelse og styring i offentlige organisationer - med afsæt i leadership pipeline

  • Hvilke særlige kompetencer skal jeg have, når jeg skal navigere som leder i en offentlig og politisk styret organisation?
  • Hvad skal der til for at lykkes på netop mit ledelsesniveau – som leder af medarbejdere eller leder af ledere?
  • Hvilke metoder og færdigheder er vigtigst at mestre på mit ledelsesniveau?

Alle spørgsmål, som teorien om ”Leadership Pipeline i den offentlige sektor” tilbyder svar på.

I samarbejde med konsulentfirmaet LEAD tilbyder University College Sjælland valgmodulet ”Ledelse og styring i offentlige organisationer – med afsæt i leadership pipline”. Her sætter vi fokus på de ledelses- og styringsmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige ledelsesniveauer i den offentlige sektor. Og på de forskellige færdigheder, værdier og prioriteringer, det kræver på de forskellige niveauer. Vi vil ligeledes se på de ledelsesmæssige udfordringer der er i, at navigere under forskellige styringsparadigmer og under forskellige idealer om demokrati og velfærdsstatstænkning.

De centrale budskaber i Leadership Pipeline er at:

  • Effektiv ledelse kræver forskellige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter alt efter hvilket ledelsesniveau, man er leder på. Det, der skal til for at lykkes som leder af medarbejdere, er f.eks. noget andet end som leder af ledere.
  • Effektiv offentlig ledelse kræver mestring af særlige kompetencer politisk tæft, evne til at afklare og sikre følgeskab i ledelsesrummet, en særlig form for faglig ledelse samt evnen til at skabe mening I krydsfeltet imellem det politiske og faglige mm.
  • Den offentlige organisation kan designes og styres strategisk så den understøtter den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikler dygtige ledere.

Teorien om Leadership Pipeline behandles og relateres til deltagernes konkrete ledelses- og styringsmæssige udfordringer, som de står overfor som leder på deres niveau. Hver deltager vil derfor løbende analysere og reflektere egen ledelsesstil, rolle og kritiske ledelsesudfordringer ud fra pipelineteorien og afklare og omsætte konkrete ændringsmuligheder i eget lederskab.

Tilrettelæggelse

Modulet er tilrettelagt som en udvidet model af modulet ”Ledelse og styring i offentlige organisationer” og indgår som et valgmodul på Diplomuddannelsen i ledelse. Der er 5 undervisningsdage, vejledning og eksamen.

University College Sjælland tilbyder også organisationstilpassede forløb , som indeholder pipelinetankegangen f.eks. i forbindelse med organisationsudviklingsforløb, hvor der skal udvikles ledelsesgrundlag og forventninger til ledernes opgaver skal afstemmes mellem de forskellige ledelsesniveauer.

Undervisningen varetages af konsulenter fra LEAD og University College Sjælland i samarbejde. Undervisningen kan foregå på et af University College Sjællands Campusser i hele Region Sjælland eller i andre lokaler i regionen, hvis det ønskes.

 

Hvilke særlige kompetencer skal man have, når man skal navigere som leder i en offentlig og politisk styret organisation?

Hvad skal der til for at lykkes på netop dit ledelsesniveau?

Hvilke metoder og færdigheder er vigtigst at mestre dit ledelsesniveau?

Ovenstående er alle spørgsmål, som teorien om ”Leadership Pipeline i den offentlige sektor” tilbyder svar på.

Pris, tid og sted

Undervisningen kan foregå på et af University College Sjællands lokationer hele Region Sjælland eller i andre lokaler i regionen, hvis det ønskes.

Pris
9.000 kr. pr. deltager ved minimum 20 deltagere.

Cxense Display