Ledelse og coaching

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Udvikle og implementere coachingprocessen i lederskabet samt lede og gennemføre coachingsamtale på individ- og teamniveau inden for de organisatoriske rammer og kontekst.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder inden for ledelsesmæssig coaching og kan reflektere over anvendt praksis hermed.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

  • Kunne coache i egen ledelsespraksis samt initiere coachende processer i egen organisation.
Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Inden for eget ledelsesmæssige rum og kontekst lede og gennemføre coachingsamtaler og processer
  • Lede/udvikle og implementere coachingprocesser inden for det organisatoriske område.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Slagelse

Beskrivelse: Modulet gennemføres ved min. 12 deltagere. Hvis det ikke kan gennemføres tilbydes deltagere plads på et andet valgmodul

Start dato: 23. oktober 2017

Slut dato: 19. december 2017

Tidsangivelse: 23/10, 30/10, 6/11, 13/11 kl. 8.30 - 15.30. Opgaveaflev. 5/12. Eksamen 19/12

Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2017

Pris: 8.500,00 DKK


Konsulent:

Kell Hartmann

7248 1291, keh@ucsj.dk

Uddannelsessekretær:

Connie Troest

7248 1246, ctr@ucsj.dk

Hvorfor vælge dette særlige uddannelsesforløb

På dette uddannelsesforløb mødes du med ligestillede. Du får ledelse som faglighed ind under huden fra første dag. Du kommer til at stå i ledersko i forhold til paradokser og dilemmaer, man støder på som leder i dagligdagen. Du lærer at blive den gode personaleleder der kan facilitere møder og læreprocesser og coache medarbejdere og kolleger.

Samtidig har vi tilrettelagt forløbet over tid, så der bliver mulighed for refleksion og træning af nye færdigheder mellem undervisningsgangene.

Slutteligt er modulerne hjælpsomme i det de giver dig to valgfag i diplomuddannelsen i ledelse, som du så sidenhen ikke skal læse.

Cxense Display