Styring i den offentlige sektor

Formål

Modulets formål er at give den studerende indsigt i de styringsmæssige udfordringer, der er i den offentlige sektor og sætte dem i stand til at håndtere komplekse styringshensyn i deres egen praksis.

Indhold

Den studerende introduceres til de seneste årtiers forandringer i den offentlige sektors styring. Modulet omfatter en præsentation af de væsentligste styringsinstrumenter og den måde de fungerer på. Den studerende får indsigt i hvordan styringsinstrumenterne spiller sammen, og hvordan de tilpasses den lokale virkelighed. I forlængelse heraf diskuteres hvilke effekter forskellige styringsinstrumenter har for den enkelte organisations udvikling og deres betydning på den enkelte arbejdsplads, herunder for ledelse og motivation.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 5. september 2017

Slut dato: 20. december 2017

Tidsangivelse: 5/9, 19/9, 3/10, 24/10, afl. 5/12, eks. 19.+20/12

Tilmeldingsfrist: 28. august 2017

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Ditte Vestergaard

7248 2226, dive@ucsj.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@ucsj.dk

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 3. september 2018

Slut dato: 4. december 2018

Tidsangivelse: 3/9, 17/9, 1/10, 2910, afl. 19/11, eks. 3-4/12

Tilmeldingsfrist: 20. august 2018

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Ditte Vestergaard

7248 2226, dive@ucsj.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@ucsj.dk

Cxense Display