Projektkoordinering

Dette modul introducerer dig til projektorganisering og de klassiske projektstyringsværktøjer.

Modulet fokuserer på den administrative understøttelse af projekter, herunder planlægning og styring af projektaktiviteter.

Du får indsigt i projektarbejdets faser, roller, kommunikation og konflikthåndtering, samt administrativ understøttelse af projektlederens opgaver og funktioner.

Modulet behandler endvidere finansiering og projektøkonomi, krav til dokumentation af projekters ressourceforbrug samt afrapportering af resultater.

Det får du ud af modulet

  • Viden om projektorganisering og projektstyringsværktøjer i en offentlig kontekst
  • Viden om kommunikation, roller, samarbejde og konflikter i projektarbejde
  • Viden om projektøkonomi, dokumentation og afrapportering
  • Færdigheder til at anvende de væsentligste projektstyringsværktøjer i forhold til planlægning og afvikling af projektets aktiviteter
  •  Færdigheder til at medvirke til at udforme projektets kommunikationsplan og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter
  • Kompetencer til at indgå i et tværfagligt samarbejde med projektledere omkring den administrative koordinering af projekter
  • Kompetencer til at bidrage til en konstruktiv kommunikation med projektets interessenter og understøtte projektlederens administrative overblik
  • Kompetencer til at bidrage målrettet til dokumentation og afrapportering af projektets resultater og ressourceanvendelse i forhold til bevillinger og formål

Praksisnær og fleksibel uddannelse

I undervisningen lægges vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis. Hvis du på et senere tidspunkt tager en fuld uddannelse i akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration, har du mulighed for at få meritoverført dit valgfag.

Mulighed for at få skræddersyet til din organisation

Er modulet relevant for din arbejdsplads, men er omfang og tidspunkt ikke optimalt ? I så fald kan vi skræddersy kurset, så det matcher din organisation. Kontakt os for yderlige information.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgfag

Start dato: 19. september 2017

Slut dato: 20. december 2017

Tidsangivelse: 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10, 31/10, afl. 5/12, eks. 19.+20/12

Tilmeldingsfrist: 28. august 2017

Pris: 8.900,00 DKK


Konsulent:

Ditte Vestergaard

7248 2226, dive@ucsj.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@ucsj.dk

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgfag

Start dato: 29. august 2018

Slut dato: 12. december 2018

Tidsangivelse: 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, afl. 28/11, eks. 11-12/12

Tilmeldingsfrist: 13. august 2018

Pris: 8.900,00 DKK


Konsulent:

Ditte Vestergaard

7248 2226, dive@ucsj.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@ucsj.dk

Cxense Display