Har i en klar digitaliseringsstrategi i din organisation?

UCSJ’s strategi om Teknologi og Forandring har fokus på at hjælpe det offentlige med at implementere digitaliseringsstrategierne frem mod 2020. Det mener vi, at vi gør bedst, gennem at støtte medarbejdere og ledere med kompetencer til at engagere sig i og kvalitetssikre succesfulde implementeringer. Det er gennem fokus på mennesker, modenhed og kompetencer, at vi sikrer en effektiv gevinstrealisering, hvor borgere og medarbejdere følger med den digitale udvikling.  Download pjece til print

Indsigt i Persondataforordningen og andre juridiske forhold kobles på vores moduler og kurser med faglig viden og praksis
Få viden og kompetencer til at blive en aktiv og engageret deltager i forandringer og innovation på tværs af fag og processer
Projekt og procesarbejde er en del af hverdagen i implementering af digitaliseringsstrategier. Få redskaber til at involvere andre i forandringer

Tryghed og tillid skal i centrum. Danskernes høje tryghed og tillid til hinanden og til den offentlige sektor er fundamentet for vores velfærd. Det skal vi fortsat værne om i et stadig mere digitalt samfund. Derfor skal vi højne informationssikkerheden i den offentlige sektor og styrke borgeres og virksomheders digitale kompetencer.

Digitaliseringsstyrelsen

Mennesker, modenhed og kompetencer hænger uløseligt sammen med gevinstrealisering

Cxense Display