Praksisnære og internationalt anerkendte kompetenceudviklingsforløb indenfor det ledelsesfaglige og merkantile område .
Fokus på kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre pædagogiske medarbejdere i Region Sjælland.
Fokus på kompetenceudvikling af vejledere, socialrådgivere, socialformidlere, jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter mv.
Fokus på kompetenceudvikling af diætister, sygeplejersker, jordemødre, radiografer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere mv.
Nyhed
Uden en videregående uddannelse i bagagen, kan det være svært at finde efteruddannelsesmuligheder i Region Sjælland. Derfor tilbyder…
25. august 2015
Få inspiration til, hvordan de nye mål for Uddannelse og job omsættes til konkrete undervisningsforløb i 0.- 9. klasse.
11. juni 2015
Kom og hør to af UCSJ's undervisere fortælle om deres forskningsprojekt ”Børn og unges radikalisering i folkeskolen”, med fokus på…
4. juni 2015
”Sundhed i bevægelse – hvilke krav stiller det til Sundhedsuddannelserne i UCSJ?”. Sådan lyder titlen på en større konference, som torsdag…
1. juni 2015
Hør om hvordan du kan anvende supervision som en faglig metode til kompetenceudvikling