Praksisnære og internationalt anerkendte kompetenceudviklingsforløb indenfor det ledelsesfaglige og merkantile område .
Fokus på kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre pædagogiske medarbejdere i Region Sjælland.
Fokus på kompetenceudvikling af vejledere, socialrådgivere, socialformidlere, jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter mv.
Fokus på kompetenceudvikling af diætister, sygeplejersker, jordemødre, radiografer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere mv.
25. august 2015
Få inspiration til, hvordan de nye mål for Uddannelse og job omsættes til konkrete undervisningsforløb i 0.- 9. klasse.
11. juni 2015
Kom og hør to af UCSJ's undervisere fortælle om deres forskningsprojekt ”Børn og unges radikalisering i folkeskolen”, med fokus på…
4. juni 2015
”Sundhed i bevægelse – hvilke krav stiller det til Sundhedsuddannelserne i UCSJ?”. Sådan lyder titlen på en større konference, som torsdag…
1. juni 2015
Hør om hvordan du kan anvende supervision som en faglig metode til kompetenceudvikling
Nyhed
Den nye bog “Konkurrencestatens pædagogik – en kritik og et alternativ” af UCSJ’s lektor i pædagogik Brian Degn Mårtensson, diskuterer, hvad…