Velkommen til Campus Næstved

På Campus Næstved har vi samlet fire sundhedsfaglige uddannelser samt uddannelsen i offentlig administration på Parkvej 190. Her kan du læse til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og administrationsbachelor.

Hvorfor skal du vælge Campus Næstved som uddannelsessted?
På Campus Næstved finder du et levende studiemiljø med tæt kontakt til dine engagerede undervisere i gode fysiske rammer. Her vil du opleve vores kantine, som serverer sund mad, der smager, vores bibliotek hvor der altid er mulighed for råd og vejledning til dit studieprojekt og vores særligt indrettede skillslabs, som danner rammer om de praktiske dele af vores uddannelser.   

På gensyn på Campus Næstved.

Nyhed Fysioterapeutstuderende fra Campus Næstved har som en del af deres uddannelse studeret…
Nyhed Studerende fra Næstved har i 14 dage arbejdet med et tværgående projektsamarbejde. Det har ført til…
Nyhed Vil du være klogere på magt i Verden, forvaltning og politik, så stiller UCSJ nu viden til rådighed…
Nyhed Den 15. marts er sidste frist for at søge uddannelse under kvote 2. Har man ikke styr på proceduren,…
Nyhed Større livskvalitet for aktive ældre gennem velfærdsinnovation er et af hovedtemaerne i et nyt stort…
Nyhed Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har godkendt to nye uddannelsesudbud i Næstved. Det…

Tutorer

Campus Næstved har ansat nogle studerende fra de fire uddannelser i nogle timer hver uge som supplement til studievejledningen. Tutorerne vejleder blandt andet i forbindelse med etablering af studiegrupper, eksamensforløb, studiemæssige spørgsmål af forskellig karakter og meget mere. Tutorene har tavshedspligt i relation til personlige henvendelser.

Tutorerne deltager også i afvikling af informationsmøder og åbent hus-arrangementer, ligesom det også er tutorerne, der tager imod besøgende fra gymnasier.

Cxense Display