Kommunikative– og formidlingsmæssige kompetencer - University College Sjælland

Valgmodul

Kommunikative– og formidlingsmæssige kompetencer

Uge: 39-40

ECTS-point
3 1/3 ECTS-point 

Valgfaget afholdes
University College Sjælland
Sygeplejerskeuddannelsen Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
Tlf. 7248 1011

Valgfagsansvarlig uddannelse
Sygeplejerskeuddannelsen Roskilde, UCSJ

Hensigt

Globalt og nationalt er der et forsat stigende krav til udviklingen af sundhedssektoren. Politikere stiller krav om bla. effektivisering, reducering af utilsigtede hændelse, øget patient og pårørende tilfredshed i sundhedssektoren og det forventes, at sundhedsprofessionelle er i stand til at deltage aktivt i denne fortløbende proces. For at kunne dette, er det nødvendigt forsat at øge viden, færdigheder og kompetencer også i forhold til kommunikation og formidling. På dette valgfag arbejdes der derfor teoretisk og praktisk med kommunikation og formidling.

Mål
  • At videreudvikle evne til mere bevidst at forstå, reflektere over og anvende en målrettet kommunikation og formidling til patienter, pårørende og samarbejdspartnere.
  • At kritisk vurdere og argumentere for målrettet kommunikations- og formidlingsformer til patienter, pårørende og samarbejdspartnere.
  • At kunne identificere problemstillinger der kan opstå i kommunikation og formidling med patienter, pårørende og samarbejdspartnere samt komme med konkrete konstruktive, innovative og velfærdsteknologiske løsningsforslag.
  • At videreudvikle den målrettede mundtlige og skriftlige kommunikation og formidling samt indtænke velfærdsteknologiske muligheder.
Indhold

Valgfaget sigter mod at videreudvikle og fremme respektfuld og ligeværdig dialog og samarbejde med patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Overordnet præsenteres og diskuteres begreber, teorier og fænomener som kan anvendes i hverdagen i forhold til at agere fagligt og udvikle sundhedsfaglig virksomhed.
Teoretisk og praktisk vil der blive arbejdet med mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling. Herudover inddrages personlige og faglige metoder samt motivations-, konfliktløsnings- og forandringsteorier som kan fremme kommunikation og formidling. Der vil blive arbejdet med innovation og indtænkning af velfærdsteknologiske muligheder og løsninger. Der arbejdes i forløbet med en obligatorisk synopsis ud fra et selvvalgt emne.

Undervisnings- og studieformer

Teoretiske oplæg kombineres med de studerendes aktive arbejde forskellige tekniske medier, formidlings- og kommunikationsformer,  reflekterende dialog, innovative øvelser og Cooperative Learning  med fokus på læringsudbyttet og målene for valgfaget. Portfolio vil blive anvendt som arbejdsredskab gennem valgfaget.

University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2015 University College Sjælland