Hvordan opnår man merit? - University College Sjælland

Pædagoguddannelsen med merit

Hvordan opnår man merit?

Pædagoguddannelsen med merit er en særligt tilrettelagt uddannelse for ansøgere med mere end 5 års pædagogisk arbejdserfaring. Der gives merit for de mange års arbejdserfaring, hvilket betyder, at du sparer 2 gange ½ års praktik i forhold til den ordinære uddannelse. Det særlige består også i, at uddannelsen afvikles over 3 år, mod den ordinære uddannelses 3½ år. Uddannelsen er desuden tilrettelagt som 1 års fuldtidsstudie og 2 års deltidsstudie, hvilket giver mulighed for at arbejde samtidig.

University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2015 University College Sjælland