Uddannelsen som e-læring

E-læringsuddannelserne på University College Sjælland er fuldtidsstudier

Du kan tage hele pædagoguddannelsen på nettet, så du kun skal møde til fysisk undervisning 2-4 dage om måneden. Det kræver stor disciplin – og gør det nemt at kombinere dit studie med arbejde og familieliv. Når du er I praktik skal du møde på dit praktiksted – typisk 32,5 timer om ugen.

E-læring er et tilbud til studerende der ønsker stor fleksibilitet og som har disciplin til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge sin egen tid. Uddannelsen giver dig den samme viden og de samme kompetencer som den almindelige pædagoguddannelse. Undervisningen er blot flyttet fra klasselokalet til nettet. Mange e-læringsstuderende trækker en bred vifte af personlige og professionelle erfaringer med sig, hvilket skaber et spændende og dynamisk fagligt miljø.

Fysisk tilstedeværelse

Selv om undervisningen er tilrettelagt på nettet, har vi valgt at starte og slutte hvert undervisningsmodul med fysisk fremmøde på Campus Roskilde. Herudover vil der være en fysisk undervisningsgang midt på modulet, så du i alt skal møde ca. 2-4 dage om måneden.  De fysiske møder giver dig et tættere forhold til undervisere og medstuderende, og vores erfaring er, at det gør mange onlineaktiviteter lettere, når man kender hinanden.

Undervisningsformer

Som e-læringsstuderende læser du faglitteratur, skriver opgave, deltager i diskussionsfora samt gruppearbejder og du laver projekter. Nogle studerende vælger at mødes fysisk til en del af arbejdet, mens andre udelukkende arbejder sammen via videokonferencer, chat, mails osv. Nogle afleveringer er udelukkende skriftlige, mens du i andre tilfælde kan inddrage andre digitale medier og formidlingsformer. Uddannelsens struktur og undervisningens indhold, valg af specialisering og deltagelse i praktik følger den samme beskrivelse som den almindelige uddannelse. Læs mere her.  

Mødepligt til praktik

E-læringsuddannelsen har fire praktikperioder ligesom den ordinære pædagoguddannelse. I praktikken møder du på praktikstedet 32,5 timer om ugen på de tidspunkter som praktikstedet anviser. Praktikken afsluttes af en prøve som skal bestås for at fortsætte uddannelsen. Du kan ønske et praktiksted blandt alle UCSJs praktiksteder i Region Sjælland eller udlandet. Under praktikken bliver der indkaldt til face to face undervisning på campus i form af studiedage, hvor du også har mødepligt .

Seminarer

De obligatoriske seminarer bliver afholdt på:

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
paedagog@ucsj.dk
Tlf. 7248 3302

2-4 mødedage pr. måned

Pædagoguddannelsen som e-læring optager studerende fra hele Danmark - fra Gedser til Skagen, fra København til Esbjerg.

Vi har desuden studerende fra Sverige, Færøerne, England, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Grækenland, Bosnien, Thailand, USA og Quatar.

Cxense Display