Adgangskrav leisure managementuddannelsen

Bachelor i Leisure Management i University College Sjælland optager hvert år studerende til studiestart i  september.

Kvote 1

For at kunne søge en studieplads skal du have en af følgende eksamener:

 • højere forberedelseseksamen (hf)
 • højere handelseksamen (hhx)
 • højere teknisk eksamen (htx)
 • studentereksamen (stx)
 • EUX
 • særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • en udenlandsk eksamen, som er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen.

Med

 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på B-niveau

Kvote 2

For at søge om optagelse med nedenstående skal du søge inden den 15. marts:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på

eller

 • Erhvervsuddannelsen Eventkoordinator med

  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på B-niveau

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen)
 • Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelser på minimum 1 år
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Eliteidræt
 • Højskole minimum 2 måneder
 • Udlandsophold minimum 2 måneder
 • Frivilligt ulønnet arbejde

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes.

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2
Den fastsatte kvotefordeling i 2015 er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

(Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.) 


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Vil du vide mere så kontakt

Optagelsen på University College Sjællands uddannelser
Tlf. 7248 1010

Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 10-12 + 13-15
Fredag lukket
Mail: optagelse@ucsj.dk

Cxense Display