Start august 2017

Skolebaseret læreruddannelse

Den skolebaserede læreruddannelse er tilrettelagt, så du arbejder på en skole, mens du uddanner dig til lærer.

Du får derfor erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du læser tekster, studerer og deltager i undervisning.

Du bliver ansat på en skole i en tredjedel stilling, og du får løn for dit arbejde på skolen. Samtidig er uddannelsen SU-berettiget, da du er under uddannelse.

HVAD KRÆVER DET AT BLIVE OPTAGET PÅ DEN SKOLEBASEREDE LÆRERUDDANNELSE?

 • For at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse skal du ansættes i en uddannelsesstilling i en af de kommuner i Region Sjælland, som University College Sjælland samarbejder med om skolebaseret læreruddannelse.
 • Ring til din kommune og spørg om de har en sådan aftale.
 • Uddannelsesstillinger bliver slået op, så alle kan søge dem.
 • For at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse er det imidlertid ikke nok, at du søger en uddannelsesstilling og får den. Du skal også leve op til adgangskravene for læreruddannelsen for at kunne blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse.

HVORDAN ER UDDANNELSEN TILRETTELAGT?

 • Uddannelsen er tilrettelagt, så du har to hele dage om ugen på den skole, hvor du er ansat. Du har ligeledes to hele dages undervisning på læreruddannelsen. Undervisningen foregår nogle gange på skolen, andre gange som e-læring eller skræddersyede forløb efter aftale med din kommune.
 • Du vil i undervisningen være sammen med andre studerende på skolebaseret læreruddannelse, og du vil deltage i studiegruppearbejde.
 • Dit arbejde på skolen tilrettelægges med hensyn til dine muligheder for at studere.
 • På skolen, hvor du er ansat, får du erfaringer med alt det, du lærer om i undervisningen. Derudover kan du opdage dilemmaer i praksis, som du ønsker at drøfte med din underviser/vejleder og dine medstuderende. På denne måde er der et tæt samspil mellem teori og praksis iden skolebaserede læreruddannelse.
 • I dit ugeskema skal du fast hver uge afsætte en hel dag som studiedag, så du har tid til at læse tekster, skrive opgaver, deltage i studiegruppearbejde og fordybe dig i det, du er i gang med at uddanne dig til. Dette er nødvendigt for at kunne nå de mål, der er fastsat i forbindelse med eksamen.

UDDANNELSE – STUDIEMILJØ – KARRIERE

 • Med en læreruddannelse – uanset om den er tilrettelagt som ordinær læreruddannelse eller skolebaseret læreruddannelse – kvalificerer du dig til job i folkeskolen, på privatskoler, efterskoler og specialskoler.
 • Derudover får nogle lærere arbejde i offentlige og private sammenhænge, hvor der er brug for læreruddannede med flair for formidling og kontakt til andre mennesker.
 • Du kan også bruge uddannelsen til at læse videre med på både diplom-, master og kandidatniveau, hvis det er noget, der på et senere tidspunkt har din interesse.
 • Dog tegner det til, at mange på den skolebaserede læreruddannelse bliver så glade for arbejdet på den skole, hvor de er tilknyttet, at de efter endt uddannelse fortsætter i en fuld stilling.
 • Som studerende på den skolebaserede læreruddannelse uddanner du dig inden for de undervisningsfag, som skolen på sigt vil mangle uddannede lærere til at varetage – mange forventes derfor at få arbejde på skolen efter endt uddannelse.

 

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2017

Cxense Display