Studievejledning - University College Sjælland

Studievejledning

Vi rådgiver, informerer og hjælper

Vi vejleder om

  • Valg af uddannelse
  • Studietvivl
  • Gennemførelse af uddannelse
  • Planlægning af uddannelsesforløb
  • Specialpædagogisk støtte
  • Karrieremuligheder og videreuddannelsesmuligheder

UCSJ-Studievejledningen tilbyder forskellige former for vejledning både før, under og efter dit studie

  • Workshops og gruppevejledning
  • Kollektive vejledninger på hold og årgange
  • Individuel vejledning - face-to-face, telefonisk og mail

Studievejledningen sker i tæt samarbejde med uddannelsens ledelse, undervisere og studieservice.

Ofte stillede sprøgsmål

Hvad kan man bruge læreruddannelsen til?

Med en læreruddannelse kan du undervise i folkeskolen, på efterskoler og lignende. Der er også gode muligheder for at læse videre på universitetet enten som kandidat- eller som masterstuderende.

Er det hårdt at studere?

Det er sjovt og udviklende at studere. Tidsmæssigt er uddannelsen tilrettelagt som et fuldtidsstudium.

Hvor mange undervisningstimer har man pr. uge?

Timetallet varierer fra år til år, men man har højest 24 lektioner.

Skal jeg selv finde praktikpladser?

Nej. Vi finder praktikplads til dig, men du er medbestemmende i forhold til hvor du kommer hen.

Er der meget at læse?

Læreruddannelsen er en boglig uddannelse. Det vil sige at man skal læse og skrive opgaver i alle fag. Dog er der dele af de praktisk-musiske fag som ikke er boglige.

Er der mødepligt til undervisningen?

Ja, der er mødepligt på 1. studieår. Derefter er der deltagelsespligt, hvilket vil sige at du er forpligtiget til at være aktiv studerende.

Kan man arbejde mens man studerer?

De fleste arbejder lidt mens de studerer. Vi anbefaler at man ikke arbejder det første halve år af uddannelsen og i eksamensperioden.

Hvordan søger jeg ind?

Du kan søge om optagelse via www.optagelse.dk.

Kan man få SU?

Ja, læreruddannelsen er SU-berettiget.

Studievejledning

Kontakt en studievejleder

Har du brug for at tale med en studievejleder om valg af uddannelse, så kontakt os mandag, tirsdag eller torsdag kl. 12-16 på tlf. 7248 1020.
Er der kø på telefonen, kan du også sende dit spørgsmål til studievejleder(@)ucsj.dk.

Har du spørgsmål om optagelse, så kontakt UCSJ-Optagelsen på optagelse(@)ucsj.dk eller tlf. 7248 1010.

UCSJ studerende

Er du i gang med din uddannelse

og har du brug for at tale med en studievejleder, kan du finde træffetider og information i fronterrummet: Studieservice-Studievejledning

Du logger på Fronter via intranettet.

University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2015 University College Sjælland