International læreruddannelse

- en verden til forskel

Brænder du for at undervise og er åben for nye kulturer, så vil undervisning i en international kontekst lige være dig.

Som studerende på den internationale læreruddannelse vil du opleve forskellige nationale og internationale pædagogiske tilgange og uddannelsessystemer. Du vil desuden få flere perioder med undervisningspraktik i internationale såvel som lokale skoler.

En 4-årig bacheloruddannelse

Når du efter 4 år er færdiguddannet som lærer, vil du opnå en professionsbachelorgrad. Du vil endvidere modtage et diploma supplement sammen med dit eksamensbevis, der viser, at du er særligt kvalificeret til at undervise på en international skole.

Stor efterspørgsel på international uddannelse

Antallet af internationale skoler er stigende. Dermed er efterspørgslen på lærere med en international læreruddannelse også kraftigt stigende mange steder i verden. 

Der er mange gode grunde til at vælge den internationale læreruddannelse:

  • Antallet af internationale skoler i verden er kraftigt stigende.
  • Der er stor efterspørgsel på velkvalificerede lærere på internationale skoler.
  • Du vil deltage i den første professionsbacheloruddannelse, der forbereder dig til lærerkarriere i internationale og multikulturelle skoler i hele verden.
  • Du vil også få undervisning af professionelle specialister fra flere lande for at blive en lærer i verdensklasse.

Du vil selvfølgelig samtidig være kvalificeret til at undervise i danske folkeskoler

Læs mere om uddannelsen her

Adgangskrav

Adgangskravene til den internationale læreruddannelse er de samme som til den danske læreruddannelse. Ansøgning foregår via optagelse.dk, hvor du vælger læreruddannelsen, University College Sjælland, Vordingborg.