Studievejledning - University College Sjælland

Studievejledning

Vi rådgiver, informerer og hjælper

Vi vejleder om

  • Valg af uddannelse
  • Studietvivl
  • Gennemførelse af uddannelse
  • Planlægning af uddannelsesforløb
  • Specialpædagogisk støtte
  • Karrieremuligheder og videreuddannelsesmuligheder

UCSJ-Studievejledningen tilbyder forskellige former for vejledning både før, under og efter dit studie

  • Workshops og gruppevejledning
  • Kollektive vejledninger på hold og årgange
  • Individuel vejledning - face-to-face, telefonisk og mail

Studievejledningen sker i tæt samarbejde med uddannelsens ledelse, undervisere og studieservice.

Studievejledning

Kontakt en studievejleder

Har du brug for at tale med en studievejleder om valg af uddannelse, så kontakt os mandag, tirsdag eller torsdag kl. 12-16 på tlf. 7248 1020.
Er der kø på telefonen, kan du også sende dit spørgsmål til studievejleder(@)ucsj.dk.

Har du spørgsmål om optagelse, så kontakt UCSJ-Optagelsen på optagelse(@)ucsj.dk eller tlf. 7248 1010.

UCSJ studerende

Er du i gang med din uddannelse

og har du brug for at tale med en studievejleder, kan du finde træffetider og information i fronterrummet: Studieservice-Studievejledning

Du logger på Fronter via intranettet.

University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2015 University College Sjælland