Uddannelsen

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus er en tværfaglig 3½ årig videregående uddannelse.

Det første år på uddannelsen er fælles for alle studerende. Her tilegner du dig grundlæggende viden om kerneområderne - og udvikler dine basisfærdigheder og kompetencer inden for ernæring og sundhed.

På tredje semester skal du vælge en af følgende studeretninger

  • Fødevarer og Ledelse
  • Sundhedsfremme og Diætetik

Begge studieretninger sigter mod flere forskellige professionsområder og  indeholder
derfor også valgfag, hvorigennem du har mulighed for at tone din uddannelse yderligere.

Praktik

I løbet af uddannelsen  kommer du i praktik. Afhængig af studieretning er du i praktik i  20-28 uger. Her får du mulighed for at afprøve den teoretiske viden i praksis i samarbejde med institutioner, virksomheder og organisationer.

Undervisningsform

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus er et afvekslende og personligt udfordrende fuldtidsstudium, hvor der lægges vægt på bl.a. udvikling af samarbejdskompetencer og arbejde i studiegrupper. På ernærings- og sundhedsuddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrunde. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdlektioner, praktiske øvelser, projektarbejde, frivillige undervisningstilbud, vejledning, selvstændigt arbejde med e-læringsobjekter, individuel forberedelse, studieture og praktik.

Som studerende har du mulighed for at præge din uddannelse, så du kommer til at beskæftige dig med lige netop det, som interesserer dig allermest. Det gælder f.eks. ved valg af emner i projektopgaver, praktiksted, studieretning, valgfag eller hvis du vælger at tage et semester i udlandet.

Er du interesseret i:

  • At fremme sundhed ved indsats i forhold til mad, måltider og bevægelse.

  • At behandle og forebygge sygdom samt fremme livskvalitet gennem livsstilsændringer.

  • At formidle og vejlede professionelt om sundhed, kost og fysisk aktivitet.

  • At lede en fødevareproduktion.

  • At arbejde både nationalt og internationalt i både privat og offentligt regi.

Så kan uddannelsen i Ernæring og sundhed være noget for dig

Cxense Display