Uddannelsen ved fremmøde - University College Sjælland

Uddannelsen

Uddannelse ved fremmøde

Med ergoterapeutuddannelsen som ordinært uddannelse får du den samme uddannelse, som når man tager e-læringsuddannelsen. Forskellen ligger i undervisningsformen. Du får således de samme kompetencer og kan tage varetage de samme jobfunktioner. 

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af tilstedeværelse på uddannelsesstedet, klinisk undervisning (tilstedeværelse på en ergoterapeutisk arbejdsplads) og selvstændig studieaktivitet, som kan foregå individuelt eller i grupper. Der anvendes en virtuel læringsplatform, som understøtter de øvrige læringsaktiviteter. 

Selvstændighed - ansvarlighed – faste rammer

Den ordinære uddannelsesform er tilrettelagt som et moderne læringsforløb med en grad af faste rammer. Denne studieform stiller krav til selvdisciplin og ansvarlighed, da der er en del selvstændig studieaktivitet. 

Ved uddannelsesstart bliver der dannet studiegrupper, da en del af undervisningen er baseret på samarbejdet med andre studerende. Studiegrupperne er til god støtte både fagligt og personligt. Arbejdet i studiegruppen er medvirkende til at udvikle samarbejdskompetencer, der er vigtige i dit fremtidige arbejde som ergoterapeut. 

I kliniske undervisningsforløb er der deltagelsespligt minimum 30 timer pr. uge. 

Praktikgaranti

PÅ UDDANNELSEN ER DU SIKRET EN PRAKTIKPLADS GENNEM HELE UDDANNELSEN

Den kliniske undervisning foregår på en ergoterapeutisk arbejdsplads.

University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Parkvej 190 - 4700 Næstved 
- Tlf. (+45) 7248 2500 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2015 University College Sjælland