Optagelse og adgangskrav - University College Sjælland

Adgangskrav

Adgangskrav til ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen i University College Sjælland optager hvert år studerende til studiestart i uge 36.

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

Kvote 2

For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med 
  • Dansk på C-niveau
  • Naturfag på C-niveau
  • Engelsk på C-niveau

eller

 • 9 måneders erhvervserfaring på gennemsnitlig 28 timer om ugen, indenfor en sammenhængende periode af 2 år:
  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau 
  • Bioteknologi på A-niveau eller Biologi eller Fysik eller Kemi eller Matematik alle på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau
  • Samfundsfag eller Psykologi på C-niveau eller Kultur- og samfundsfaggruppen

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV
I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1486 af 16.12.2013 § 23 stk. 2.

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen)
 • Karakter på 7 eller derover på de obligatoriske enkeltfag (7-trinsskalaen)
 • Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelser på minimum 1 år
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Eliteidræt
 • Højskole minimum 2 måneder
 • Udlandsophold minimum 2 måneder
 • Frivilligt ulønnet arbejde

  En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes.

  Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

  Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2
  Den fastsatte kvotefordeling i 2015 er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

  Ansøgningsfrister


  Kvote 1: 5. juli

  Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


  Kvote 2: 15. marts
  (Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.)

  Adgangskvotienter

  University College Sjælland

  University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

  Uddannelsessteder

  University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

  UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
  Parkvej 190 - 4700 Næstved 
  - Tlf. (+45) 7248 2500 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
  © 2015 University College Sjælland