Adgangskrav til ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen i University College Sjælland optager hvert år studerende til studiestart i uge 36.

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

Kvote 2

For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med 
  • Dansk på C-niveau
  • Naturfag på C-niveau
  • Engelsk på C-niveau

eller

 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) med

  • Dansk på C-niveau
  • Naturfag på C-niveau
  • Engelsk på C-niveau

eller

 • 9 måneders erhvervserfaring på gennemsnitlig 28 timer om ugen, indenfor en sammenhængende periode af 2 år:

  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau 
  • Bioteknologi på A-niveau eller Biologi eller Fysik eller Kemi eller Matematik alle på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau
  • Samfundsfag eller Psykologi på C-niveau eller Kultur- og samfundsfaggruppen

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen)
 • Karakter på 7 eller derover på de obligatoriske enkeltfag (7-trinsskalaen)
 • Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelser på minimum 1 år
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Eliteidræt
 • Højskole minimum 2 måneder
 • Udlandsophold minimum 2 måneder
 • Frivilligt ulønnet arbejde

  En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes.

  Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

  Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

  Den fastsatte kvotefordeling i 2015 er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

  Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


  Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

  (Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.) 


  Læs mere her om optagelse og adgangskrav

  Studieprøven i dansk

  Udenlandske ansøgere uden for Norden skal bestå Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (afløser af danskprøve 2, før 2002) eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk (svarende til Dansk på A-niveau). Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest den 5. juli.

  Der kræves ikke studieprøven, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen. 

  Vil du vide mere så kontakt

  Optagelsen på University College Sjællands uddannelser
  Tlf. 7248 1010

  Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 10-12 + 13-15
  Fredag lukket
  Mail: optagelse@ucsj.dk

  Cxense Display