E-læring - det fleksible studie

University College Sjælland udbyder 10 af vores 11 professionsbacheloruddannelser som e-læring: administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, ernæring og sundhed, fysioterapeut, leisure management, lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. 

Som e-læringsstuderende vil en stor del af din uddannelse foregå uden for campus. Du studerer hjemme, får opgaver fra underviseren via University College Sjællands internetbaserede læringsplatform Fronter og laver gruppearbejde med din medstuderende via bl.a. Skype.

Fremmøde

Et antal gange om året (se nedenstående liste) møder du og de øvrige studerende op på campus til intensiv undervisning.

Derudover skal du også på praktik/klinikophold som alle øvrige studerende.

Høje krav til selvstændighed og disciplin

E-læringsformen er en studieform, som stiller høje krav til din selvstændighed og disciplin. Den giver dig mulighed for at tage en uddannelse med større  fleksibilitet. Du skal dog være opmærksom på, at uddannelsen som e-læring er et fuldtidsstudium på 40 timer om ugen.

Alle e-læringsuddannelserne på University College Sjælland er fuldgyldige professionsbacheloruddannelser, der efter endt studium giver adgang til de samme job som de ordinære uddannelser.

Studie Fuldtidsstudie Antal mødedage Studiestart med E-læing
Administrationsbachelor ja 2-4 dage pr. måned på Campus Næstved September
Bioanalytiker ja 2-5 dage pr. måned på Campus Næstved September
Ergoterapeut ja 3 dage pr. måned på Campus Næstved September
Ernæring og sundhed ja 2 dage hver 14. dag på Ankerhus Februar
Fysioterapeut ja på Campus Næstved Februar
Leisure Management (dansk) ja på Campus Roskilde September
Lærer ja 2-4 dage pr. måned på Campus Roskilde September
Pædagog ja 4-5 dage pr. måned på Campus Roskilde Februar og September
Socialrådgiver ja 2 dage hver 14. dag i Nykøbing F September
Sygeplejerske ja 2-4 dage 7-10 gange pr. studieår i Slagelse Februar og September

FAQ

Er det virkelig muligt at blive uddannet til fag som sygeplejerske, pædagog og ergoterapeut hjemme fra?
 • Ja, det er muligt. Det er en type uddannelse, som vinder mere frem, og vi har på UCSJ rigtig gode erfaringer med e-læringsuddannelserne.
 • De studerende får opgaver og styrede læringsforløb gennem en læringsplatform og gennem møder på fx Skype med deres hold og deres medstuderende.
 • Med jævne mellemrum mødes alle også fysisk på uddannelsesstedet til forskellige læringsforløb, og de studerende skal på praktikophold fuldstændig som alle andre studerende på professionshøjskolernes uddannelser.
Hvad er fordelen ved e-læringsuddannelser?
 • Ved at indføre e-læringsuddannelser systematisk på alle vores uddannelser har vi skabt en variation af uddannelsestyper, som passer til forskellige målgrupper.
 • Det gør, at flere får mulighed for at følge vores uddannelser afhængig af deres livssituation.
 • E-læringsuddannelser giver en fleksibilitet i tid og sted, som kan gøre det muligt for nogle at følge en uddannelse, som de måske ellers havde svært ved.
Bliver e-læringsstuderende lige så dygtige til deres fag som andre studerende?
 • Ja. Både når vi ser på de studerendes gennemførsel af deres uddannelser og på deres bacheloropgaver og karakterer, kan vi tydeligt se dette.
 • Der stilles lige så mange krav til de studerende for at opnå deres bachelorgrad på en e-læringsuddannelse som på de tilsvarende almindelige uddannelser.
Er frafaldet fra e-læringsuddannelserne større?
 • Vi ser ikke nogen tendenser i retning af, at frafaldet er hverken større eller mindre end for de tilsvarende almindelige uddannelser på UCSJ.
Er e-læring fremtidens undervisningsform?
 • På UCSJ mener vi, at ”blended learning” er fremtidens undervisningsform. Blended learning betyder, at vi blander de nyeste digitale læringsformer med tilstedeværelse og traditionelt projektarbejde og holdundervisning.
 • Det er UCSJs vision at gøre dette på alle vores uddannelser gennem forskellige typer uddannelser til forskellige målgrupper.
Cxense Display