E-læring - det fleksible studie

UCSJ udbyder en række af vores uddannelser som e-læring. Dette betyder grundlæggende, at studiet er tilrettelagt med en høj grad af selvstudie. Du skal trives med og være god til lære på egen hånd, hvilket kræver selvdisciplin. Desuden vil der være en del arbejde i studiegrupper, når der ikke er fremmøde

Som e-læringsstuderende vil en stor del af din uddannelse foregå uden for campus. Du studerer hjemme, får opgaver fra underviseren via University College Sjællands internetbaserede læringsplatform Fronter og laver gruppearbejde med din medstuderende via bl.a. Skype.

Forudsætter også fremmøde

Flere gange om måneden er der fremmøde på det fysiske campus, som man skal deltage i. Her er der studieaktiviteter face-to-face med undervisere og medstuderende.

Praktikelementerne på uddannelserne er de samme som på de traditionelt tilrettelagte udbud. Her skal du møde op og deltage i praktikforløb af kortere eller længere varighed, ligesom alle andre studerende. Praktikken vil på de fleste uddannelser finde sted i Region Sjælland (udenfor København og Nordsjælland).

Høje krav til selvstændighed og disciplin

At være e-læringsstuderende kræver en stærk mentalitet og selvdisciplin. Du skal agere langt mere selvstændigt, og selvom dette også betyder en større grad af fleksibilitet, kræver et e-læringsstudie mindst den samme tid som et traditionelt tilrettelagt studie – dvs. ca. 40 timer om ugen.  En forelæsning tager fx samme tid om du ser den virtuelt eller er til stede fysisk.

Som e-læringsstuderende skal du også være forberedt på, at studiekammeraterne ”er længere væk” i dagligdagen. Til gengæld har du tæt kontakt til dine studiekammerater ved fremmøde og er i kontakt med dem online. Man skal som e-læringsstuderende være indstillet på at kunne klare sig på egen hånd en del af tiden.

Studie Fuldtidsstudie Antal mødedage Studiestart med E-læing
Administrationsbachelorja2-4 dage pr. måned på Campus NæstvedSeptember
Bioanalytikerja2-5 dage pr. måned på Campus NæstvedSeptember
Ergoterapeut ja3 dage pr. måned på Campus Næstved September
Ernæring og sundhed ja2 dage hver 14. dag på AnkerhusFebruar
Fysioterapeutjapå Campus Næstved Februar
Leisure Management (dansk)japå Campus Roskilde September
Lærer ja2-4 dage pr. måned på Campus Roskilde September
Pædagog ja4-5 dage pr. måned på Campus RoskildeFebruar og September
Socialrådgiverja2 dage hver 14. dag i Nykøbing FSeptember
Sygeplejerskeja2-4 dage 7-10 gange pr. studieår i SlagelseFebruar og September

FAQ

Hvad er fordelen ved e-læringsuddannelser?
  • Ved at indføre e-læringsuddannelser systematisk på alle vores uddannelser har vi skabt en variation af uddannelsestyper, som passer til forskellige målgrupper.
  • Det gør, at flere får mulighed for at følge vores uddannelser afhængig af deres livssituation.
  • E-læringsuddannelser giver en fleksibilitet i tid og sted, som kan gøre det muligt for nogle at følge en uddannelse, som de måske ellers havde svært ved.
Bliver e-læringsstuderende lige så dygtige til deres fag som andre studerende?
  • Ja. Både når vi ser på de studerendes gennemførsel af deres uddannelser og på deres bacheloropgaver og karakterer, kan vi tydeligt se dette.
  • Der stilles lige så mange krav til de studerende for at opnå deres bachelorgrad på en e-læringsuddannelse som på de tilsvarende almindelige uddannelser.
Er e-læring fremtidens undervisningsform?
  • På UCSJ mener vi, at ”blended learning” er fremtidens undervisningsform. Blended learning betyder, at vi blander de nyeste digitale læringsformer med tilstedeværelse og traditionelt projektarbejde og holdundervisning.
  • Det er UCSJs vision at gøre dette på alle vores uddannelser gennem forskellige typer uddannelser til forskellige målgrupper.
Cxense Display