University College Sjælland - Nyheder http://ucsj.dk/ da TYPO3 - get.content.right tor, 23 okt 2014 11:19:27 +0200 <![CDATA[Drøfter vi fremtidens behov på arbejdsmarkedet for lidt?]]> http://ucsj.dk/nyhed/droefter-vi-fremtidens-behov-paa-arbejdsmarkedet-for-lidt/
Flere og flere er i de senere år blevet optaget på de videregående uddannelser i Danmark. Uddannelse er blevet vigtigere og vigtigere, bl.a. i kraft af at der bliver mindre ufaglært arbejdskraft i Danmark. Produktionen flytter til andre dele af verden, og vi skal finde svar på, hvordan morgendagens arbejdsmarked ud, så  Danmark kan klare sig i den globale konkurrence. Sådan sagde direktør Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, ved indledningen af UCSJs årlige arbejdsmarkedskonference. Vi skal være opmærksomme på fordomme og myter UCSJs rektor Ulla Koch understregede, at uddannelser og aftagere af professionsbachelorer på arbejdsmarkedet har et fælles ansvar for at holde en tæt dialog om, hvordan uddannelserne skal udvikles, så de lever op til behovene på morgendagens arbejdsmarked. - "Vi bærer alle mange myter, fordomme og billeder fra vores egen tid om, hvordan uddannelserne skal indrettes. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på dette. Fx har jeg personligt arbejdet med e-læringsuddannelser siden 2001, og jeg blev den gang overrasket, da de første evalueringer kom. De bekymringer, jeg havde, viste sig ikke at holde stik", sagde Ulla Koch bl.a. på konferencen. Netop arbejdet med at udbyde nye læringsformer over nettet var et af flere emner til diskussion på konferencen. Andre emner var, hvordan der kan arbejdes for at flere på Sjælland får en videregående uddannelse, hvordan der skal arbejdes med nye sundheds- og velfærdsteknologier, og hvad der...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/droefter-vi-fremtidens-behov-paa-arbejdsmarkedet-for-lidt/ ons, 22 okt 2014 21:50:57 +0200
<![CDATA[Studerende skal inddrages i udviklingen af morgendagens arbejdsmetoder og teknologier]]> http://ucsj.dk/nyhed/studerende-skal-inddrages-i-udviklingen-af-morgendagens-arbejdsmetoder-og-teknologier/
Den 22. oktober præsenteres det nye OPI samarbejde ved University College Sjællands arbejdsmarkedskonference i Roskilde. De to samarbejdspartnere har det fælles mål at fremtidssikre det danske velfærdssamfund ved at udvikle produkter, der sikrer implementering og konsolidering i kommunerne, og som er økonomisk bæredygtigt og bærer eksportpotentiale.  - ”Det er vores mål at bidrage til udvikling af nye modeller for samarbejdet om velfærdsopgaverne, der skaber værdi for alle involverede, og som kan bidrage til at nedbryde barriererne for offentligt-privat samarbejde. Det betyder, at der skal tænkes anderledes visionært. Det er netop, de studerende fra uddannelsesinstitutionerne, der bliver de fremtidige brugere, og derfor er det yderst vigtigt, at de er med i udviklingen af fremtidige arbejdsmetoder og teknologier”, udtaler administrerende direktør fra Zealand Care, Birgitte Dam Kræmmergaard.  Lena Venborg Pedersen, prorektor for University College Sjælland, fortsætter: - ”Ved at etablere strategiske innovationssamarbejder, der inddrager producenter, eksperter og brugere, kan vi skabe unikke testmiljøer, evidens og resultater på bundlinjen, der kan investeres med fokus på udvikling, værdi og reel vækst.” Zealand Care er en servicevirksomhed indenfor hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi, der har specialiseret sig i at tilbyde og udvikle individuelle, bæredygtige løsninger efter behov. Yderligere oplysninger:  University College Sjælland: ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/studerende-skal-inddrages-i-udviklingen-af-morgendagens-arbejdsmetoder-og-teknologier/ tir, 21 okt 2014 08:18:35 +0200
<![CDATA[Stor succes med tværfagligt projekt i Næstved]]> http://ucsj.dk/nyhed/stor-succes-med-tvaerfagligt-projekt-i-naestved/
Fredag den 10. oktober afsluttede de studerende på modul 5 på hhv. administrationsbacheloruddannelsen og de sundhedsfaglige uddannelser på Campus Næstved et stort 14-dages tværfagligt projekt.Det hele kulminerede med en fernisering i kantinen på Campus Næstved med næsten 150 deltagere, hvor de studerende præsenterede deres projekter på 12 stande.Formålet med projekterne var, at få en forståelse og kendskab til de processer, der er nødvendige, når gode ideer og projekter skal besluttes politisk eller i direktionen og derefter gennemføres helt konkret. I projektet indgik bl.a. en sagsfremstilling til beslutningstagerne som skulle underbygges af en baggrundsrapport. Endelig var formålet også, at professionerne fik kendskab til hinanden kvalifikationer og samarbejdsmuligheder fremover.   - ”Der er ingen tvivl om, at vi skal gennemføre et lignende tværgående projekt igen. I styringen af den fremtidige offentlige sektor er der ikke tvivl om, at professionerne skal have mere kendskab til hinandens kvalifikationer og kompetencer. Det betyder bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer” siger lektor ved fysioterapeutuddannelsen, Marianne Lindahl, og adjunkt ved administrationsbacheloruddannelsen, Søren Hemmingsen, som har stået for gennemførelsen af projektet. Kontakt Søren Hemmingsen, adjunkt, administrationsbacheloruddannelsen, UCSJ, tlf. 7248 1482Marianne Lindahl, lektor, fysioterapeutuddannelsen, UCSJ, tlf. 7248 2691 ]]>
http://ucsj.dk/nyhed/stor-succes-med-tvaerfagligt-projekt-i-naestved/ ons, 15 okt 2014 08:31:08 +0200
<![CDATA[Kommuner: Søg om penge til skolerne! ]]> http://ucsj.dk/nyhed/kommuner-soeg-om-penge-til-skolerne/
Folkeskolereformen stiller nye krav til skoleledelser og skoleforvaltninger. Regeringen har afsat en pulje på 40 mio. kr. til efteruddannelse og kompetenceudvikling af skoleledelser og skoleforvaltninger. Kommunerne kan frem til udgangen af 2015 anvende midlerne i puljen til kompetenceudvikling, der understøtter skolelederne i at realisere en ny skole. Kompetenceudviklingen kan skræddersys, så den matcher behovene i den enkelte kommune. Det skal foregå indenfor de nationalt udpegede pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger. Og for at sikre kvaliteten af kompetenceudviklingen er det kun udbydere af diplom- og/eller masteruddannelser, der kan udbyde kompetenceudviklingen i samarbejde med kommunerne. - University College Sjælland har gode erfaringer med at skræddersy udviklingsforløb for den samlede skoleledelse i en kommune. De bedste resultater opnår vi i tæt dialog og partnerskab. Og vi kommer vi gerne og fortæller om vores tilgang og erfaringer fra andre kommuner, fortæller chefkonsulent Kell Hartmann fra University College Sjælland.  Læs mere om pejlemærkerne og hvordan puljemidlerne fordeles på Undervisningsministeriets hjemmeside http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Skoleledelse-og-styring/Den-daglige-skoleledelse Yderligere oplysninger: Kell Hartmann, chefkonsulent, Center for Videreuddannelse, tlf. 7248 1291, keh@ucsj.dk ]]>
http://ucsj.dk/nyhed/kommuner-soeg-om-penge-til-skolerne/ man, 13 okt 2014 10:26:04 +0200
<![CDATA[Tre sjællandske skoler med i ny forskning om inklusion]]> http://ucsj.dk/nyhed/tre-sjaellandske-skoler-med-i-ny-forskning-om-inklusion/
Inklusionsloven fra 2012 stiller krav om, at flere børn skal inkluderes i den almindelige folkeskole. University College Sjælland starter nu i samarbejde med Københavns Universitet og tre sjællandske skoler et forskningsprojekt. Projektet har særlig fokus på inklusion af elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. Målet er udvikle forskellige tilgange til og didaktiske modeller, der kan fremme udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og komme med fremadrettede anbefalinger til skolerne. - “Der har været meget inklusionsforskning på et overordnet og organisatorisk niveau – men meget lidt forskning i praksisfeltet om, hvordan folkeskolelærere kan planlægge, udføre og evaluere differentieret undervisning i praksis”, fortæller lektor Mette Bruun og adjunkt Brian Degn Mårtensson fra Læreruddannelsen i Roskilde.  De tre sjællandske skoler, der deltager i projektet, er: Østervangsskolen i Roskilde, ›Ndr. Asmindrup Skole og videncenter i Odsherred og ›Munkekærskolen i Solrød. Forskningsprojektet løber frem til sommeren 2015. Tre bachelorstuderende fra Læreruddannelsen i Roskilde deltager i projektet. Anette Lind, Anne Gøthe Hansen og Lea Flackeberg går alle på 4. Årgang og skriver alle tre bacheloropgave i specialpædagogik. Yderligere oplysninger:  Mette Bruun, lektor, Læreruddannelsen i Roskilde, tlf. 7248 3156, meb@ucsj.dkBrian Degn Mårtensson, adjunkt, Læreruddannelsen i Roskilde, bdm@ucsj.dk ]]>
http://ucsj.dk/nyhed/tre-sjaellandske-skoler-med-i-ny-forskning-om-inklusion/ fre, 10 okt 2014 12:01:00 +0200
<![CDATA[Vil din skole være med i nye innovationslaboratorier? ]]> http://ucsj.dk/nyhed/vil-din-skole-vaere-med-i-nye-innovationslaboratorier/
Målet med innovationslaboratorier er “Mere i folkeskole i læreruddannelsen” - som det blev målsat i den nye læreruddannelse, der startede i september 2013.   De nye samarbejder skal: Bidrage til at udvikle både læreruddannelsens og folkeskolens undervisningsaktiviteter. Inddrage forskningsbaseret viden i undersøgelse af aktuelle problemstillinger i professionen. I samarbejde udvikle nye løsninger på aktuelle problemstillinger i skolen gennem et formaliseret samarbejde mellem folkeskolelærere, læreruddannere og lærerstuderende Ansøg om at blive samarbejdsskole Skoler i alle 17 kommuner i Region Sjælland kan ansøge om at blive samarbejdsskole. I ansøgningen tilkendegiver skolen hvilke fag/temaer man er interesseret i at samarbejde med læreruddannelsen om i de kommende år. Læreruddannelsen etablerer i samarbejde med de interesserede skoler teams bestående af læreruddanner og folkeskolelærer. Læreruddannelsen er vært ved et første indledende møde.Her mødes man i teams bestående af læreruddanner og folkeskolelærer omkring specifikke fag/temaer. Der planlægges en aktivitet/undersøgelse til gennemførelse i samme år med involvering af lærerstuderende. Inden skoleårets afslutning afholdes igen et fællesmøde på læreruddannelsen med evaluering og videndeling af alle de gennemførte aktiviteter/undersøgelser inden for alle fag/temaer. Læreruddannelsen indkalder til disse møder. Eksempler på allerede gennemførte innovationslaboratorier I undervisningsåret 2013-14 er genn...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/vil-din-skole-vaere-med-i-nye-innovationslaboratorier/ tir, 07 okt 2014 12:41:12 +0200
<![CDATA[Hvordan bliver Sjælland klædt på til morgendagens arbejdsmarked?]]> http://ucsj.dk/nyhed/hvordan-bliver-sjaelland-klaedt-paa-til-morgendagens-arbejdsmarked/
Debatindlæg bragt af rektor Ulla Koch i Sjællandske den 4. oktober.  Vi skal både have flere unge til at uddanne sig, men også styrkede efter- og videreuddannelsesindsatser er centrale hvis Region Sjælland skal være klædt på til morgendagens udfordringer. Har vi brug for at nytænke vores uddannelser? På University College Sjælland er vi meget optagede af, hvordan vi sikrer kobling mellem uddannelsernes indhold, udviklingen på arbejdsmarkedet og de kompetencebehov, som opleves i praksis – ikke kun i dag, men i særdeleshed også i morgen.   Vi er overbeviste om, at dette er så vigtig og kompleks en opgave, at den skal løses i fællesskab mellem uddannelses- og videninstitutionerne og det private og offentlige erhvervsliv. Vi skal simpelthen blive bedre til at drøfte, hvordan fremtidens arbejdsmarkedsbehov ser ud. For at have det bedst mulige grundlag for den konstante udvikling af UCSJ’s uddannelser, afholder vi derfor hvert år en konference, hvor en bred kreds af sjællandske ledere og beslutningstagere i private virksomheder og offentlige organisationer inviteres til at komme med deres blik på arbejdsmarkedets udvikling, kompetencebehovene der opleves fra deres perspektiv samt trends og udviklinger som er særligt vigtige at holde for øje, når fremtidens uddannelser udvikles. I år afholdes konferencen den 22. oktober i Roskilde, og overskriften er “Morgendagens kompetencer - hvilke og hvordan?”. Nogle af spørgsmålene, vi håber at få inputs til, er: Lever nyuddanne...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/hvordan-bliver-sjaelland-klaedt-paa-til-morgendagens-arbejdsmarked/ man, 06 okt 2014 08:54:51 +0200
<![CDATA[Lærerstuderende fra UCSJ indstillet til pris]]> http://ucsj.dk/nyhed/laererstuderende-fra-ucsj-indstillet-til-pris/
Lærerprofession.dk har nomineret de 11 bachelorprojekter, som i år skal dyste om at få fagbladet Folkeskolens og professionshøjskolernes priser for årets bedste pædagogiske afhandlinger fra skoleområdet. Ét af dem, i fagene Dansk, Specialpædagogik og Pædagogik, er skrevet af Jeppe Jungersen, der er uddannet fra UCSJ læreruddannelsen i Vordingborg. Der skulle kun have været nomineret 10, men niveauet er så højt i år, at priskomiteen valgte at udvide feltet til 11. "Det er min klare fornemmelse, at kvalitetsniveauet kravler opad," siger medlem af priskomiteen, journalist, lærer og projektleder Thorkild Thejsen. "Sidste år nominerede vi kun ni, fordi vi vurderede, at der ikke var flere, det var helt oppe at ringe. I år peger vi på 11, som dommerkomiteen skal se på, men vi kunne sagtens have peget på måske 15 eller 20, for der var mange, der var rigtig gode. Og man kan se, at ambitionen om at behandle lærerfagligt relevante problemstillinger slår tydeligere igennem. I rigtig mange projekter kan man mærke, at de studerende er meget bevidste om, at de skal ud og virke som lærere, når de vælger de problemstillinger, de skal bokse med i deres professionsbachelorprojekt," afslutter han. Prisen uddeles i novemberPriserne uddeles den 14. november ved et arrangement i København, hvor undervisningsminister Christine Antorini taler. Det er tredje gang, uddelingen finder sted, og der gives priser til tre nyuddannede lærere. Udover priserne for de bedste bachelorproje...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/laererstuderende-fra-ucsj-indstillet-til-pris/ fre, 03 okt 2014 14:24:54 +0200
<![CDATA[E-læring skal defineres bedre!]]> http://ucsj.dk/nyhed/e-laering-skal-defineres-bedre/
På opdrag fra Undervisningsministeriet har University College Sjælland udarbejdet rapporten “Kan vi lære af de andre - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere”. I rapporten beskrives cases fra Finland, Norge, Tyskland og England og der er gennemført et litteraturreview med fokus på erfaringer fra bl.a. Australien, USA, England og Finland, der alle har en lang tradition for at arbejde med e-læring. Det er første gang i Danmark, at der på området er gennemført en sådan opsamling af erfaringer og viden om e-læring. Relevant for alle danske uddannelser med interesse for e-læring og blended learning - "De fleste opfatter e-læring  som et plus-ord, men e-læring er også et flydende begreb, hvorfor der ofte opstår uklarhed om begrundelserne for og sigtet med e-læring. Rapporten viser, hvor vigtigt det er, at uddannelserne er afklarede om formålet med og forståelsen af e-læring”, siger projektleder Ditte Schlüntz fra University College Sjællands afdeling for Forskning og Innovation. Ditte Schlüntz peger på, at selvom rapporten bygger på erfaringer fra og forskning i udenlandske erhvervsuddannelser og erhvervslæreruddannelser, så er indholdet og perspektiverne i høj grad relevante for alle med interesse for e-læring og blended learning i danske uddannelser. I rapporten forstås e-læring som noget, der besidder tre forbedringspotentialer i forhold til læring og uddannelse: Pædagogiske po...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/e-laering-skal-defineres-bedre/ ons, 01 okt 2014 09:32:19 +0200
<![CDATA[UCSJ repræsenteret på Forskningsdagene i Bergen]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-repraesenteret-paa-forskningsdagene-i-bergen/
Una M. Jensen, Rolf Horne og Randi Jepsen udstillede posteren med titlen ”Association between body mass index and number of chronic conditions in adults ages 30-49 years on Lolland and Falster, Denmark” på Forskninsdagene i Norge den 17.-28. september 2014. Forskerne brugte data fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013. De hyppigst rapporterede kroniske sygdomme hos 30-49-årige på Lolland-Falster var migræne/hovedpine, astma, gigt og rygproblemer. De undersøgte, om der var sammenhæng mellem antal kroniske sygdomme og overvægt. Svaret var nej. Derimod fandt de, at det at være kvinde, have lav uddannelse, være udenfor arbejdslivet og have stort alkoholforbrug hang sammen med antal kroniske sygdomme. Studiet bekræfter dermed den sociale ulighed i sundhed. Posteren blev også presenteret i juni 2014 på den internationale fedmekonfence i Balestrand, Norge: The complexity of obesity – Scandinavian perspectives. ]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-repraesenteret-paa-forskningsdagene-i-bergen/ man, 29 sep 2014 14:33:01 +0200
<![CDATA[3. oktober: Idekonkurrence på sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde]]> http://ucsj.dk/nyhed/3-oktober-idekonkurrence-paa-sygeplejerskeuddannelsen-i-roskilde/
Innovation og velfærdsteknologi er overskriften for idekonkurrencen, og studerende vil ved arrangementet på Sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde i Trekroner Forskerpark præsentere forslag omkring bl.a.: Terapeutisk søvnmaske som skærmer indlagte patienter mod lyd og lys.Videreudvikling af app i en eksisterende elektroniske sårjournal for at forbedre samarbejdet omkring sårpleje mellem primær og sekundær sektor.Fugtabsorberende madras, som ligeledes giver elektronisk signal ved længerevarende mekanisk tryk og derved også virker tryksårsforebyggende. Et dommerpanel bestående af sundhedseksperter vil vurdere de studerendes ideer. I panelet sidder: Dorrit Verding, patientvejleder Region Sjælland; Ivar Molke, innovationsekspert samt forskerne Jonas Sprogø og Mikala Hansbøl fra UCSJs afdeling for Forskning & Innovation. Arrangementet finder sted på University Colleg Sjællands Campus i Trekroner Forskerpark i Roskilde, Lokale A2.32 og A2.31, fredag den 3. oktober, kl 8.30 - 13.00 Seks grupper af studerende vil fra 8.30 - 10.30 præsentere deres ideer. Kl. 11.25 vil dommerpanelet afsige sin vurdering af forslagene.   Yderligere oplysninger: Inge Helle Hansen, adjunkt, Sygeplejerskeuddannelsen Roskilde, ihh@ucsj.dk, tlf. 7248 3172Charlotte Malling, lektor, Syeplejerskeuddannelsen Roskilde, cma@ucsj.dk,  7248 3186 ]]>
http://ucsj.dk/nyhed/3-oktober-idekonkurrence-paa-sygeplejerskeuddannelsen-i-roskilde/ man, 29 sep 2014 08:16:57 +0200
<![CDATA[Lær mens du løber ]]> http://ucsj.dk/nyhed/laer-mens-du-loeber/
Dansk Skoleidræt  vil i forbindelse med Skolernes Motionsdag inspirere alle skoler med temamateriale og nyheder om, hvordan man kan skabe en anderledes skoledag med motion og fællesskab. University College Sjælland har udviklet Xplore2learn, der består af en app og en hjemmeside, som kan skabe et helt læringsunivers mellem bevægelse, motion og fagligt indhold. - “Derfor er vi nu gået sammen om at tilbyde alle danske skoler gratis adgang til Xplore2learn i en uge op til Skolernes Motionsdag den 10. oktober”, fortæller Lasse Bjerregaard, chef for Center for Undervisningsmidler ved UCSJ, og Christian Ditlevsen, Dansk Skoleidræts projektleder for Skolernes Motionsdag. Samarbejdet betyder, at en lærer på hver skole i perioden fra den 29. september til 8. oktober kan få prøvelicens til Xplore2learn’s hjemmeside og klargøre løb med et varieret fagligt indhold til indskoling, mellemtrin eller udskoling, så de er klar til brug fredag den 10. oktober. Eleverne kan gratis downloade app’en i App Store eller i Google. Xplore2learn er nemt at bruge. Det kræver blot, at eleverne har og bruger en smartphone og downloader en tur, og at læreren har klargjort spørgsmål/opgaver og en rute. -“Xplore2learn udfordrer og motiverer eleverne og giver dermed lyst til læring. Xplore2learn kan give rigtig god inspiration til, hvordan skolerne kan arbejde med skolereformens nye fokus på bevægelse, aktivitetstid og målstyret undervisning”, fortæller Lasse Bjerregaard og Christian Ditlevsen. ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/laer-mens-du-loeber/ fre, 26 sep 2014 09:53:14 +0200
<![CDATA[Ny publikation: Inklusion af mænd og drenge - cases ]]> http://ucsj.dk/nyhed/ny-publikation-inklusion-af-maend-og-drenge-cases/
Af Randi Andersen, forskningsprogramleder, University College Sjælland Den 18. september var der afslutningskonference for IMODUS-projektet på UCSJs Campus Roskilde. De 8 uddannelsesinstitutioner på tværs af niveauer i regionen præsenterede deres erfaringer om at lave uddannelsesudvikling for mænd i uddannelse: EUC Nordvestsjælland, 3 gymnasier, Erhvervsakademi Sjælland, UCSJ, DTU, RUC) Projektet har haft særlig fokus på de strukturelle udfordringer Region Sjælland står overfor i forhold til et uddannelsesniveau, som generelt er mindre end landsgennemsnittet. En udfordring som de enkelte uddannelsesinstitutioner ikke kan løfte hver for sig, men hvor alle er afhængige af et godt samarbejde. Mange af udfordringerne går igen på tværs af uddannelserne, og kan ikke forstås alene fra et kønnet perspektiv, men skriver sig ind i et kompleks hvor social baggrund, uddannelseskultur samt uddannelses og arbejdsmarkedspolitik spiller ind på forskellig vis. På konferencen fremlagde undervisere og forskere deres resultater i form af viden og erfaringer om mænd i uddannelse. Rektor for UCSJ, Ulla Koch, bød velkommen til konferencen og fortalte, hvordan erfaringerne fra projektet kommer til at indgå i den aktuelle politiske dagsorden om social mobilitet. Mange af erfaringerne fra projekterne omhandler de udfordringer, som underviserne oplever med elever/studerende, som er umotiverede og/eller har faglige udfordringer. Det er et problem, som bl.a. kan forstås som et resultat af det ø...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ny-publikation-inklusion-af-maend-og-drenge-cases/ tor, 25 sep 2014 11:47:25 +0200
<![CDATA[Vi ønsker ikke at uddanne til arbejdsløshed]]> http://ucsj.dk/nyhed/vi-oensker-ikke-at-uddanne-til-arbejdsloeshed/
University College Sjællands rektor, Ulla Koch, finder det nødvendigt og fornuftigt, at regeringen ser på dimensioneringen af de videregående uddannelser for at sikre, at der ikke bliver uddannet for mange til arbejdsløshed: - "Vi må allerede nu afvise ansøgere til ernærings- og sundhedsuddannelsen, så det kan blive endnu sværere at blive optaget på uddannelsen. Men hvis det betyder, at der bliver bedre sikkerhed for beskæftigelse - ja, så anerkender jeg fuldt, at det kan være en ide at reducere optaget", siger rektor Ulla Koch. Ulla Koch understreger, at regeringens udspil også lægger op til at øge fleksibiliteten til at fordele pladser mellem beslægtede uddannelser og ved at etablere mulighed for at søge om øge antallet af udbudte pladser på andre uddannelser. - "Det ser jeg som en meget positiv mulighed, og vi vil straks tage fat på at undersøge, hvor det kan være hensigtsmæssigt at øge dimensioneringen", siger Ulla Koch. Den nye dimensionering af ernærings- og sundhedsuddannelsen, som regeringen lægger op til, vil betyde, at der bliver optaget 20 studerende færre pr år fra 2015 til 2017, således at der i 2017 kan optages i alt 196 studerende mod 256 studerende i år. - "Jeg forstår godt, at regeringens udspil er nødt til at se bagud i forhold til optagstal og ledighed i de senere år. Selvom det er svært, vil jeg dog alligevel opfordre til, at der også kommer mere fokus på, hvordan fremtidens arbejdsmarkedsbehov ser ud", siger Ulla Koch. ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/vi-oensker-ikke-at-uddanne-til-arbejdsloeshed/ ons, 24 sep 2014 14:34:10 +0200
<![CDATA[200 år: Mød lærerstuderende på Hestetorvet i Roskilde]]> http://ucsj.dk/nyhed/200-aar-moed-laererstuderende-paa-hestetorvet-i-roskilde/
Den danske folkeskole fejrer i år sin 200 års fødselsdag. Alle læreruddannelser markerer dette fredag den 26. september. På Campus Roskilde er der foredrag i auditoriet, og kl 13-16 laver de studerende aktiviteter på Hestetorvet i Roskilde. I 1814 underskrev Danmarks konge Frederik den 6. fire skolelove, som betød, at der blev indført undervisningspligt for børnene i kongeriget Danmark. Dette fejrer alle læreruddannelser i Danmark ved et fælles arrangement fredag den 26. september. På læreruddannelsen i Roskilde er programmet: 10:00 - 10:15: Fælles sang for alle i hall' en på Campus Roskilde 10:20 - 12:15: "Den gode, den onde og den engagerede" og "En anden vinkel på skolens 200 år" - foredrag i det store auditorium på Campus Roskilde 13:00 - 16:00:Aktiviteter på Hestetorvet i Roskilde, hvor de studerende på læreruddannelsen har forskellige workshops, uddeler æbler, kontakter folk på gaden for at få dem til at tage stilling til nogle af skolens dilemmaer Yderligere oplysninger:  Finn Sørensen, uddannelsesleder, læreruddannelsen Campus Roskilde, tlf. 7248 1385, fso@ucsj.dk ]]>
http://ucsj.dk/nyhed/200-aar-moed-laererstuderende-paa-hestetorvet-i-roskilde/ ons, 24 sep 2014 08:14:07 +0200
<![CDATA[Nyt samarbejde mellem administrationsbachelorer og sundhedsuddannelser i Næstved]]> http://ucsj.dk/nyhed/nyt-samarbejde-mellem-administrationsbachelorer-og-sundhedsuddannelser-i-naestved/
Tolv grupper af studerende skal i de to uger arbejde med at håndtere processen med at indføre ny velfærdsteknologi på sundhedsområdet. Det gælder processen i forbindelse med den konkrete indførelse af velfærdsteknologien fx på hospitalet, på ældrecentret, i hjemmet eller andre steder. Hvem er interessenterne? Udnyttes ressourcer effektivt?Det gælder også processerne i forhold til økonomien og de organisatoriske forhold. Fx hvad er udgifterne til det nye tiltag og hvem betaler? Hvem har beslutningskompetencen i den konkrete case, hvordan styres processen med selve indførelsen. Her er kendskab til både den administrative og den politiske organisation vigtig. De studerende skal bl.a. i grupperne forberede, hvordan de vil fremstille sagen for ledelse og beslutningstagere.  Alle præsentationerne skal være klar til præsentation fredag den 10. oktober kl 10.00 – 12.30 i kantinen på Campus Næstved.  - ”Formålet med projektet er at skabe en større gensidig forståelse mellem professionerne, således at samarbejdet i kommuner og regioner bygger på viden om såvel administrativ som sundhedsfaglig praksis”, fortæller underviserne Marianne Lindahl ved fysioterapeutuddannelsen og Søren Hemmingsen ved administrationsbacheloruddannelsen i Næstved.  Projektforløbet starter mandag den 29/9 kl 9.25. Undervejs kommer budgetchef Kirsten Eklund fra Region Sjælland og holder oplæg om bl.a. regionens økonomi og organisering og Britt Steen fra sygeplejeuddannelsen holder oplæg o...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/nyt-samarbejde-mellem-administrationsbachelorer-og-sundhedsuddannelser-i-naestved/ ons, 24 sep 2014 08:04:41 +0200
<![CDATA[Kan skolen forebygge radikalisering? ]]> http://ucsj.dk/nyhed/kan-skolen-forebygge-radikalisering/
Af antropolog, ph.d. Annette Haaber Ihle, cand. mag. Sigga Engsbro og kultursociolog, ph.d. Lene Kofoed, University College Sjælland, Læreruddannelsen.   En af de opgaver, som folkeskolen varetager for staten, er at få eleverne til at forholde sig til demokrati og medborgerskab på socialt acceptable måder. Opgaven lykkes ikke altid, og nogle elever lægger i ord eller handlinger afstand til demokratiet og støtter op om antidemokratiske kræfter af forskellig observans. Det kan komme til udtryk i holdninger, hvori andre dømmes som mindreværdige på grund af for eksempel deres køn, etnicitet, religion, handicap eller krop. Det kan ligeledes komme til udtryk i handlinger, såsom målrettede voldelige aktioner mod ”systemets” repræsentanter, det være sig myndighedspersoner eller politikere, eller tage form af voldelige handlinger mod mennesker, der ikke anses for at være ligeværdige. Det kan foregå i skolens rum, og her kan det vise sig tidligt i fællesskaber, hvor man definerer sig i modsætning til skolen og markerer afstand til de øvrige elever i sprog, attituder og tøjstil. I et nyt forskningsprojekt ”Forebyggelse af børns og unges radikalisering i folkeskolen” vil University College Sjælland nu undersøge processer i folkeskolens rum, der påvirker elevernes identitetsdannelse og motiverer til med- og modborgerskab. Blikket rettes mod 7. klasse, hvor det forventes, at eleverne er i gang med at positionere sig og er optagede af at skabe identiteter gennem holdninger, handl...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/kan-skolen-forebygge-radikalisering/ tir, 23 sep 2014 08:29:26 +0200
<![CDATA[Faxe ruster sig til inklusion]]> http://ucsj.dk/nyhed/faxe-ruster-sig-til-inklusion/
Tilbage i 2013 satte politikerne i Faxe et beløb af til fokus på inklusion og efteruddannelse. Det skete blandt andet under indtryk af eksempler fra andre kommuner, der viste, hvor galt det kan gå, når lærerne ikke er klædt på til opgaven. Faxe Kommune har godt 300 lærere og 70 pædagoger fordelt på tre skoler med i alt ni afdelinger. – “Selvfølgelig skal folk, der arbejder med inklusion, være uddannede til det, og det har været vigtigt for os at sikre, at vi havde en stor veluddannet gruppe med de kvalifikationer”, udtaler borgmester Knud Erik Hansen til Danske Kommuner. Faglige fyrtårne i inklusion - som matematikvejledere og læsekonsulenter I dag er status i Faxe, at 48 lærere og pædagoger har et diplomforløb i social inklusion i et tilrettelagt uddannelsesforløb i samarbejde med University College Sjælland til 10 ECTS-point i bagagen og er parat med en viden, som deres kolleger kan trække på. – Ligesom vi har matematikvejledere og læsekonsulenter, har vi nu nogle faglige fyrtårne, der kan vejlede i inklusion. Det er den store udfordring i teamarbejdet, at lærerne er klædt på med deres faglighed og kan udnytte hinandens kompetencer. Det næste bliver at holde gryden i kog. Der skal laves en inklusionsstrategi på skolerne, og inklusionsvejlederne kommer til at indgå i netværksgrupper. Nogle skal måske videreuddannes, siger centerchef Jens Zachariasen fra Faxe Kommune til Danske Kommuner. Diplomforløb blev kombineret med jobrotationsprojekt Jens Zachariasen udtaler til...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/faxe-ruster-sig-til-inklusion/ tir, 16 sep 2014 10:33:33 +0200
<![CDATA[Elektronisk toilet forbereder UCSJ-studerende på fremtiden]]> http://ucsj.dk/nyhed/elektronisk-toilet-forbereder-ucsj-studerende-paa-fremtiden/
Tusindvis af toiletter, der selv kan vaske, skylle og tørre, bliver i disse år installeret hos lige så mange ældre på plejecentre og i private hjem i hele landet. Det er nemlig påvist, at robottoiletterne blandt andet kan være med til at forebygge op til 87 procent af de urinvejsinfektioner, som mange ældre lider af. I 2017 skal de elektroniske toiletter være til rådighed på alle danske plejehjem og regeringen har afsat milliarder til formålet. UCSJ’s studerende har nu adgang til at øve sig i at arbejde med den del af velfærdsteknologien allerede på uddannelsen. I forbindelse med et af undervisningslokalerne på Campus Næstved er der nemlig nu monteret et elektronisk bidét. Det er virksomheden Welltech, der har stillet af deres elektroniske toiletbræt af mærket Coway til rådighed for de studerende. Det kan monteres direkte på et almindeligt toilet og afkalker automatisk.  - ”Vi vil godt være med til at bryde nogle af de barrierer ned, der kan være i forhold til at bruge velfærdsteknologi. Når de studerende allerede på uddannelsen stifter bekendtskab med, hvad hverdagsteknologi kan i forhold til borgernes sundhed, så bliver det naturligt for dem at bruge, når de skal ud og arbejde med det hos borgerne,” forklarer Maiken Hoffman, der er salgschef i Welltech. Bare et nyt stykke hverdagsteknologi Udover at robottoilettet - eller det elektroniske toiletbræt, som det hedder hos Welltech – forebygger urinvejsinfektioner, så gør det også de ældre og handicappede meget mere ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/elektronisk-toilet-forbereder-ucsj-studerende-paa-fremtiden/ man, 15 sep 2014 08:06:00 +0200
<![CDATA[Robotterne kommer … og hjælper os]]> http://ucsj.dk/nyhed/robotterne-kommer-og-hjaelper-os/
Robotten ligner en mellemting mellem en stor skraldespand og en lille kopimaskine med en skærm i iPad-størrelse monteret foran. Alle i auditoriet i Næstved følger med, mens Business Developer Casper Craggs fra Blue Ocean Robotics med piletasterne på sin bærbare computer styrer den lille fyr rundt i robotvirksomhedens kontorer mange kilometer herfra. Robotten triller ind på kollegaens kontor. Alle i auditoriet hilser på Claus, der hilser og vinker tilbage gennem skærmen. Sjovt er det. Men robotter og velfærdsteknologi er andet end skøre gagdets. Læger og fagfolk bruger mange timer på transport I Sygehus Sønderjylland bruger læger og andre fagfolk mange timer på at transportere sig de mange kilometer mellem områdets fire sygehuse. Med en telepresence-robot, som den vi lige hørte om, kan en erfaren læge i Sønderborg her og nu hjælpe sin kollega i Aabenraa med at vurdere en patient uden at køre de mange kilometer. Den samme teknologi har man forsøgt at bruge til langtidssyge børn, som på den måde kan være en del af skolen uden at være der fysisk. Den teknologi bliver afprøvet af Skejby Sygehus. -”Via robotten kan langtidssygemeldte børn via robotten connecte direkte til deres klasse og deltage i undervisningen – og det sociale i frikvartererne. Målet er, at de ikke skal komme bagud hverken fagligt eller socialt,” forklarer Casper Craggs.  Robotter kan aflaste og frigøre ressoucer Blue Ocean Robotics har også transportrobotter, der kan udføre transportopgaver som fx ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/robotterne-kommer-og-hjaelper-os/ fre, 12 sep 2014 14:15:00 +0200