University College Sjælland - Nyheder http://ucsj.dk/ da TYPO3 - get.content.right søn, 21 sep 2014 14:05:59 +0200 <![CDATA[Faxe ruster sig til inklusion]]> http://ucsj.dk/nyhed/faxe-ruster-sig-til-inklusion/
Tilbage i 2013 satte politikerne i Faxe et beløb af til fokus på inklusion og efteruddannelse. Det skete blandt andet under indtryk af eksempler fra andre kommuner, der viste, hvor galt det kan gå, når lærerne ikke er klædt på til opgaven. Faxe Kommune har godt 300 lærere og 70 pædagoger fordelt på tre skoler med i alt ni afdelinger. – “Selvfølgelig skal folk, der arbejder med inklusion, være uddannede til det, og det har været vigtigt for os at sikre, at vi havde en stor veluddannet gruppe med de kvalifikationer”, udtaler borgmester Knud Erik Hansen til Danske Kommuner. Faglige fyrtårne i inklusion - som matematikvejledere og læsekonsulenter I dag er status i Faxe, at 48 lærere og pædagoger har et diplomforløb i social inklusion i et tilrettelagt uddannelsesforløb i samarbejde med University College Sjælland til 10 ECTS-point i bagagen og er parat med en viden, som deres kolleger kan trække på. – Ligesom vi har matematikvejledere og læsekonsulenter, har vi nu nogle faglige fyrtårne, der kan vejlede i inklusion. Det er den store udfordring i teamarbejdet, at lærerne er klædt på med deres faglighed og kan udnytte hinandens kompetencer. Det næste bliver at holde gryden i kog. Der skal laves en inklusionsstrategi på skolerne, og inklusionsvejlederne kommer til at indgå i netværksgrupper. Nogle skal måske videreuddannes, siger centerchef Jens Zachariasen fra Faxe Kommune til Danske Kommuner. Diplomforløb blev kombineret med jobrotationsprojekt Jens Zachariasen udtaler til...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/faxe-ruster-sig-til-inklusion/ tir, 16 sep 2014 10:33:33 +0200
<![CDATA[Elektronisk toilet forbereder UCSJ-studerende på fremtiden]]> http://ucsj.dk/nyhed/elektronisk-toilet-forbereder-ucsj-studerende-paa-fremtiden/
Tusindvis af toiletter, der selv kan vaske, skylle og tørre, bliver i disse år installeret hos lige så mange ældre på plejecentre og i private hjem i hele landet. Det er nemlig påvist, at robottoiletterne blandt andet kan være med til at forebygge op til 87 procent af de urinvejsinfektioner, som mange ældre lider af. I 2017 skal de elektroniske toiletter være til rådighed på alle danske plejehjem og regeringen har afsat milliarder til formålet. UCSJ’s studerende har nu adgang til at øve sig i at arbejde med den del af velfærdsteknologien allerede på uddannelsen. I forbindelse med et af undervisningslokalerne på Campus Næstved er der nemlig nu monteret et elektronisk bidét. Det er virksomheden Welltech, der har stillet af deres elektroniske toiletbræt af mærket Coway til rådighed for de studerende. Det kan monteres direkte på et almindeligt toilet og afkalker automatisk.  - ”Vi vil godt være med til at bryde nogle af de barrierer ned, der kan være i forhold til at bruge velfærdsteknologi. Når de studerende allerede på uddannelsen stifter bekendtskab med, hvad hverdagsteknologi kan i forhold til borgernes sundhed, så bliver det naturligt for dem at bruge, når de skal ud og arbejde med det hos borgerne,” forklarer Maiken Hoffman, der er salgschef i Welltech. Bare et nyt stykke hverdagsteknologi Udover at robottoilettet - eller det elektroniske toiletbræt, som det hedder hos Welltech – forebygger urinvejsinfektioner, så gør det også de ældre og handicappede meget mere ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/elektronisk-toilet-forbereder-ucsj-studerende-paa-fremtiden/ man, 15 sep 2014 08:06:00 +0200
<![CDATA[Robotterne kommer … og hjælper os]]> http://ucsj.dk/nyhed/robotterne-kommer-og-hjaelper-os/
Robotten ligner en mellemting mellem en stor skraldespand og en lille kopimaskine med en skærm i iPad-størrelse monteret foran. Alle i auditoriet i Næstved følger med, mens Business Developer Casper Craggs fra Blue Ocean Robotics med piletasterne på sin bærbare computer styrer den lille fyr rundt i robotvirksomhedens kontorer mange kilometer herfra. Robotten triller ind på kollegaens kontor. Alle i auditoriet hilser på Claus, der hilser og vinker tilbage gennem skærmen. Sjovt er det. Men robotter og velfærdsteknologi er andet end skøre gagdets. Læger og fagfolk bruger mange timer på transport I Sygehus Sønderjylland bruger læger og andre fagfolk mange timer på at transportere sig de mange kilometer mellem områdets fire sygehuse. Med en telepresence-robot, som den vi lige hørte om, kan en erfaren læge i Sønderborg her og nu hjælpe sin kollega i Aabenraa med at vurdere en patient uden at køre de mange kilometer. Den samme teknologi har man forsøgt at bruge til langtidssyge børn, som på den måde kan være en del af skolen uden at være der fysisk. Den teknologi bliver afprøvet af Skejby Sygehus. -”Via robotten kan langtidssygemeldte børn via robotten connecte direkte til deres klasse og deltage i undervisningen – og det sociale i frikvartererne. Målet er, at de ikke skal komme bagud hverken fagligt eller socialt,” forklarer Casper Craggs.  Robotter kan aflaste og frigøre ressoucer Blue Ocean Robotics har også transportrobotter, der kan udføre transportopgaver som fx ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/robotterne-kommer-og-hjaelper-os/ fre, 12 sep 2014 14:15:00 +0200
<![CDATA[Debat: Der er et liv uden for København]]> http://ucsj.dk/nyhed/debat-der-er-et-liv-uden-for-koebenhavn/
Debatindlæg af Markus Lentz, studerende ved University College Sjællands læreruddannelse i Vordingborg. Bragt i Politiken den 4. september. Over sommeren har aviserne været fyldt med interviews med unge studerende, hvis eneste ønske er at flytte til København eller til nød Aarhus for at få en uddannelse. Jeg vil hellere væk fra storbyen. Jeg har haft hele min barndom og ungdom 200 meter fra Kgs. Nytorv og har på den måde været meget privilegeret, men har frivilligt valgt at flytte fra Københavns smørhul til provinsen. Skønt København er min by, har jeg til stadighed haft stor udlængsel. For den synlige anonymitet og blomstrende individualisme og det, at der er flere ligegyldige cafeer end nødvendige studieboliger, er nogle ud af mange grunde til, at jeg er emigreret fra min barndomsby. Jeg elsker København. Men for mig er København blevet en træt by og rummer ikke den samme mangfoldighed som tidligere. Man bliver let en passiv tilskuer til smædekampagnerne over for tiggende romaer, afrikanske flaskesamlere og irriterende facere, som fundraiser af et godt hjerte for at støtte fattige og udsatte i vores globale verden. Ud over det bliver ringeklokken hidsigt brugt, når en forvirret turist ved et uheld forvilder sig ud på cykelstien. "For dem som gerne vil flytte hjemmefra eller til byen, er der ikke flere boliger tilbage" København er en studieby, der drypper af sojamælk og certificeret honning. Den er for dem, der har venner eller kender nogen, der kend...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/debat-der-er-et-liv-uden-for-koebenhavn/ ons, 10 sep 2014 11:31:49 +0200
<![CDATA[Kan billigere Chromebooks erstatte ipads og pc’ere i skolen?]]> http://ucsj.dk/nyhed/an-billigere-chromebooks-erstatte-ipads-og-pcere-i-skolen/
Ingen er i tvivl. Nye teknologier og nye måder at anvende disse på i undervisningen kommer til at indtage ethvert undervisningslokale langt mere og på helt nye måder i årene, der kommer. Danmarks Radio omtalte fredag den 5. september, hvordan debatten går højt i Kolding Kommune om, at der er for få pc’ere til eleverne. Andre steder udleveres ipads til alle skolebørn, med forældrene som erstatningsansvarlige, og atter andre steder opfordres elever til selv at medbringe udstyr. Teknologien vinder frem i USA og England - ”Der findes masser af billig teknologi, men det ser ud til, at der både kan være betydelige økonomiske og ikke mindst pædagogiske gevinster ved Chromebooks frem for andre tilbud på markedet. Derfor forstår jeg da godt, at Chromebooks vækker interesse, for prisen for den enkelte maskine er det halve af prisen for typisk anvendte bærbare pc’ere og ipads på skolerne”, fortæller projektleder Ove Christensen fra University College Sjællands afdeling for Forskning og Innovation. I USA udgør Chromebooks i dag op til 25 procent af alle nye devices inden  for undervisningen, og også i England vinder Chromebooks hastigt frem. Ove Christensen har observeret et aktionslæringsforløb på Mårslet skole omkring brugen af Chromebooks maskinerne og teknologien bag og lagt sidste hånd på rapporten ”Elevsamarbejde og videndeling – Chromebooks i undervisningen”. Ingen virus og automatiske opdateringer En Chromebook ligner en bærbar pc, men i modsætning til en traditione...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/an-billigere-chromebooks-erstatte-ipads-og-pcere-i-skolen/ tir, 09 sep 2014 10:57:00 +0200
<![CDATA[Holbæk satser på Google]]> http://ucsj.dk/nyhed/holbaek-satser-paa-google/
Holbæk kommune satser i disse år fuldt på google-universet. Målet er ikke besparelser, men bedre læring og lettere adgang til IT. Regeringens nationale strategi for IT i skolerne har som mål at alle skoler har trådløst netværk i 2014. Det mål har Holbæk kommune indfriet, og fase 2 i kommunens udviklingsprogram ”Holbæk danner skole” er i fuld gang. Her er skolens pædagogiske brug af IT et af fem indsatsområder. Google Education har erstattet Microsoft Office Holbæk har valgt at anvende læringsplatformen Google Education, som har erstattet de ellers klassiske Microsoft Office programmer som excell og word. Et nyt digitalt læringsrum er blevet skabt for 7000 lærere og elever, og det betyder, at der slet ikke lægges software på de enkelte computere, og at alle dokumenter og elevernes arbejder gemmes på googles drev – i den meget omtalte ”digitale sky”. - “Vi ser store pædagogiske fordele og didaktiske muligheder. Eleverne får meget lettere ved at arbejde sammen og dele dokumenter, og lærerne kan på en helt anden og tættere måde følge processen og vejlede omkring elevernes arbejde”, fortæller pædagogisk konsulent Anne Herskind fra kommunens Børne- og Ungesekretariat. Lærere og elever er åbne og parate Alle skoler i kommunen har udvalgt ressourcepersoner for fagområderne matematik, naturfag, dansk og sprog - og senest er også ressourcepersoner i skolefritidsordningerne (SFO) koblet sammen i et læringsnetværk på tværs af kommunen og uddannet til, hvordan Google Education kan ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/holbaek-satser-paa-google/ tir, 09 sep 2014 10:56:00 +0200
<![CDATA[Arbejdet giver ikke mening, hvis ikke det deles]]> http://ucsj.dk/nyhed/arbejdet-giver-ikke-mening-hvis-ikke-det-deles/
Et større studie af effekten af undervisningen på en amerikansk high school med 150 elever og syv lærere viste, at brugen af chromebooks var den device, der opnåede de bedste resultater med hensyn til at skabe engagement og gode brugeroplevelser. 80% af lærernes tilkendegav, at Chromebooks “i høj grad styrkede læringen”. - “Undersøgelsen er lille og ikke statistisk sikker, men også erfaringerne fra Mårslet Skole peger på, at det anderledes teknologiske set-up kan åbne for betydelige pædagogiske og læringsmæssige gevinster”, fortæller projektleder Ove Christensen fra University College Sjællands afdeling for Forskning og Innovation. Mårslet Skole fik med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje til folke- og skolebiblioteker stillet 60 Chromebooks til rådighed af Google og Samsung. Skolen indgik samarbejde med EducationLab i University College Sjællands forsknings- og innovationsafdeling gennem projektets faser i hele skoleåret 2013-2014 Fire af de centrale konklusioner fra aktionslæringsforløbet var: Brugen af Chromebooks har understøttet processer, hvor eleverne arbejder sammen – ” kollaborative læreprocesser”. Som en lærer sagde “Nu giver arbejdet ikke mening for eleverne, hvis det ikke deles med nogen”.Teknologien understøtter elevernes arbejde med fællesproduktioner og gør eleverne langt mere fortrolige med at vise hinanden ufærdigt arbejde og få ideer, hjælp og vejledning. Der ligger i Chromebooks en særlig tænkning, der bryder med princippet om “den personlige c...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/arbejdet-giver-ikke-mening-hvis-ikke-det-deles/ tir, 09 sep 2014 10:53:00 +0200
<![CDATA[Uddannelser skal klæde de studerende på til teknologisk udvikling]]> http://ucsj.dk/nyhed/uddannelser-skal-klaede-de-studerende-paa-til-teknologisk-udvikling/
Et toilet, der kan vaske og tørre en borger – og rense sig selv. En sensor, der kan fortælle,  at en dement borger har forladt sin seng om natten.   En trappe, der med ét tryk kan forvandle sig til en lift for kørestolsbruger og gangbesværede. Et ur, der kan advare om, at en person er ved at få et epileptisk anfald. En App, der gør det muligt for børnebørn at sende videoklip direkte til en bedsteforælders tablet på plejehjemmet.   Et computertræningsprogram, der bruges i genoptræning af hjerneskadede. En vask der med et snuptag kan foldes ud fra væggen og nå kørestolsbrugeren. En elektronisk sæl, der responderer på berøring og kan berolige mennesker med demens eller handicaps.   Alt det er bare en del af den velfærdsteknologi og de hverdagsgadgets, som Campus Næstved bugnede af, da UCSJ holdt velfærdsteknologisk minimesse den 29. august 2014. Tanken bag messen var, at hente den teknologiske fremtid ind i uddannelserne.   - ”Det er en væsentlig del af dannelsen som professionel at kunne forholde sig til teknologien som en integreret del af sin praksis,” siger forskningsprogramleder i UCSJ Kathrine Krageskov Eriksen.    Skal være skarpe til at anvende og have overblik   Samarbejdet mellem UCSJ og virksomhederne betyder på den ene side, at de studerende får et meget mere konkret billede af teknologierne inden for deres felt, og på den anden side kommer virksomhederne i dialog med en del fremtidens aktører i sundheds- og ple...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/uddannelser-skal-klaede-de-studerende-paa-til-teknologisk-udvikling/ man, 08 sep 2014 12:43:39 +0200
<![CDATA[Endelig er nordisk samarbejde blevet muligt]]> http://ucsj.dk/nyhed/endelig-er-nordisk-samarbejde-blevet-muligt/
I løbet af de seneste tre år har over 1000 elever, 150 lærere, 15 skoleledere og 25 professionsforskere fra Norge, Sverige og Danmark udviklet og afprøvet forskellige former for fælles undervisningsforløb inden for fire fagområder ved hjælp af teknologiske hjælpemidler. De mange aktører har deltaget i projektet Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU), hvor formålet har været at undersøge, hvordan udnyttelsen af teknologiske hjælpemidler kan være med til at skabe en merværdi i undervisningen på tværs af de nordiske læreplaner. Projektet har affødt en mængde erfaringer og værktøjer, som kan skabe konkret og umiddelbart værdi for skoler i hele Norden, og som ikke mindst er relevante at forholde sig til i relation til den digitaliseringsdagsorden, der præger samfundsudviklingen. Blandt hovedpunkterne kan nævnes: Udvikling af Den GNUbiske kube – et planlægningsværktøj som kan bruges til at identificere potentielle merværdier i undervisningen.Stor erfaring med løsningen af væsentlige tekniske og sproglige udfordringer.Opdateret viden om fordele og ulemper ved henholdsvis synkrone og asynkrone undervisningsforløb.Større klarhed over hvilke grundlæggende forudsætninger, der skal være på plads rent strukturelt og praktisk på tværs af landegrænserne.Vigtigheden i et stort engagement og vilje fra både lærere, ledelse og kommuner. Projektets konklusioner og eksempler på de mange undervisningsforløb bliver formidlet via: Hjemmesiden www.projektgnu.euAfslutningskonferencen i R...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/endelig-er-nordisk-samarbejde-blevet-muligt/ man, 08 sep 2014 11:26:00 +0200
<![CDATA[Gratis temadag om teknologi i sundhedspraksis]]> http://ucsj.dk/nyhed/gratis-temadag-om-teknologi-i-sundhedspraksis/
University College Sjælland stiller skarpt på velfærdsteknologi i en temarække om robot- og anden velfærdsteknologi.   Eksperterne Lotte Huniche og Finn Olesen fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet afholder onsdag d. 10. september 2014, kl. 09:25-14:45, Campus Næstved, Parkvej 190 en temadag om Teknologi i sundhedspraksis. Målgruppen er sundhedsprofessionelle, undervisere, studerende, ledere, private virksomheder, politikere mv. som har interesse i velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet. Arrangementet er gratis og en del af det EU-støttede projekt "VIOL - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring".  Lotte Huniche og Finn Olsen har skrevet bogen Teknologi i sundhedspraksis, som udkom tidligere på året. Lotte Huniche er cand. Psych., ph.d., lektor, forskningsleder for enheden Helbred, Menneske og Samfund, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Finn Olesen er cand. mag., ph.d., lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation – Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. Læs mere og tilmeld dig temadagen her Yderligere oplysninger: Kitt Vestergaard, lektor, University College Sjælland, tlf. 7248 2539, kiv@ucsj.dkMaria Therese Llambias, lektor, tlf. 7248 2645, mtl@ucsj.dk ]]>
http://ucsj.dk/nyhed/gratis-temadag-om-teknologi-i-sundhedspraksis/ man, 08 sep 2014 09:48:42 +0200
<![CDATA[Er vi for lidt mobile i Danmark?]]> http://ucsj.dk/nyhed/er-vi-for-lidt-mobile-i-danmark/
Auditoriet var fyldt med studerende, da uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen inviterede til debat på UCSJs campus i Nykøbing om, hvad der kan gøres for at tiltrække og fastholde flere unge i uddannelse. På Sjælland og Lolland-Falster er der i flere kommuner et godt stykke vej til at nå målet om, at 95% af alle unge får taget en uddannelse efter endt skolegang. Det er også en del af baggrunden for, at sygeplejerskestuderende Christina Larsen fra UCSJ er blevet en del af regeringens nye Mønsterbryderkorps, der til november skal aflevere et ideoplæg til ministeren om, hvad der kan gøres. - "For mig stoppede mulighederne for hjælp til lektierne derhjemme allerede omkring 5. klasse, så det var selvfølgelig en udfordring for mig at komme videre i gymnasiet", fortalte Chrsitina Larsen. Af andre emner der fyldte debatten var de økonomiske forhold for de studerende – lige fra spørgsmål om SU og loftet for erhvervsarbejde og til problemstillingen omkring, at det for nogle faktisk er noget af en jungle at finde ud af mulighederne i SU-systemet.  - "Jeg må være ærlig og melde ud, at vi har et af de mest privilligerede uddannelses- og SU-systemer i verden. Så der kommer ikke flere penge", sagde ministeren, men hun pointerede, at  hun var opmærksom på, at der er problemer omkring at få information og vejledning om SU, og at det var noget, ministeriet kiggede på i øjeblikket. Der var også en bemærkning fra en studerende, om at det k...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/er-vi-for-lidt-mobile-i-danmark/ fre, 05 sep 2014 14:00:04 +0200
<![CDATA[SL og UCSJ sender pædagogstuderende på børnehjem i Litauen]]> http://ucsj.dk/nyhed/sl-og-ucsj-sender-paedagogstuderende-paa-boernehjem-i-litauen/
Fra brugt legetøj til et godt netværkIgennem mange år har Socialpædagogerne fra kreds Midtsjælland og Storstrøm lavet velgørenhedsarbejde i Litauens to største byer, i Kaunas og hovedstaden Vilnius i den sydlige del af Litauen. - “I begyndelsen var det primært traditionelt velgørenhedsarbejde, det drejede sig om,” fortæller Lene Kümpel, Næstformand for Socialpædagogerne Midtsjælland. “Vi sendte tøj, legetøj, computere, møbler og den slags derover, og sørgede for at følge op for at sikre os, at tingene landede det rigtige sted. Langsomt begyndte vi at opfange nye dagsordener og skabe netværk, og derefter har arbejdet udviklet sig til også at omfatte faglig læring og udveksling. Vi har bl.a. undervist lokale pædagoger, haft faglige drøftelser om svære pædagogiske problemstillinger og har haft møder med socialministeriet om børnekonventionen.“ Med tiden voksede netværket sig stort og et godt kendskab til de mange arbejdspladser, deres arbejde og udviklingen i regionen gjorde, at muligheden for at etablere et samarbejde om praktikpladser for pædagogstuderende bød sig. SL har efter halvandet års arbejde netop fået en aftale i hus med to børnehjem: - “Praktikpladserne på de to børnehjem er helt unikke, og intet sted i Danmark kan studerende få denne form for læring. Samtidig mener vi, at de danske studerende kan bringe nogle rigtig gode kompetencer og viden med sig, og på denne måde vil det være givende for begge parter,” siger Lene Kümpel. Understøtter de studerende undervejs ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/sl-og-ucsj-sender-paedagogstuderende-paa-boernehjem-i-litauen/ tor, 04 sep 2014 13:22:48 +0200
<![CDATA[Minister besøger Nykøbing Falster med mønsterbryder]]> http://ucsj.dk/nyhed/minister-besoeger-nykoebing-med-moensterbryder/
Flere unge, der kommer fra et hjem, hvor hverken mor eller far har en videregående uddannelse, skal bryde familiens traditioner og uddanne sig. Det er baggrunden for, at uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen sammen med en repræsent for regeringens nye mønsterbryderkorps besøger UCSJ i Nykøbing Falster fredag den 5/9 kl 10.45 - 12.55 med en åben debat med de studerende fra kl 12.10. - “Jeg vil gerne høre mere om UCSJs indsatser i Nykøbing og om erfaringerne med bl.a. elæring, ligesom jeg ser meget frem til at høre de studerendes synspunkter”, fortæller Sofie Carsten Nielsen. Inden hun kommer til Nykøbing Falster, besøger hun en elæringsstuderende i Præstø på UCSJs ergoterapeutuddannelse. E-læringsuddannelser er et af de tiltag, som UCSJ ser som vigtige for at gøre uddannelse attraktivt for flere. - “Mange forskellige ting skal i spil for at øge den sociale mobilitet. På UCSJ er vi overbeviste om, at mere varierede studieformer og tættere tilknytning til praksis er vigtige. Også udbuddet af e-læringsuddannelser viser sig attraktive for studerende, der ønsker en uddannelse, men som grundet deres livssituation kan have svært ved at være meget fysisk til stede, fortæller rektor ved UCSJ, Ulla Koch. Uddannelsesministeren skal i Nykøbing bl.a. overvære en simulationsundervisning i Skills lab, hvor studerende bruger robotdukken “Nursing Anne”, som kan simulere blodtryk, puls og respirationsfrekvens. Kl 12.10 er der åben debat med de studerende om, hvad der sk...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/minister-besoeger-nykoebing-med-moensterbryder/ ons, 03 sep 2014 14:49:11 +0200
<![CDATA[Mønsterbrydere skal få flere til at bryde traditioner]]> http://ucsj.dk/nyhed/moensterbrydere-skal-faa-flere-til-at-bryde-traditioner/
Flere unge, der kommer fra et hjem, hvor hverken mor eller far har en videregående uddannelse, skal bryde familiens traditioner og uddanne sig. Det mener uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R), som har nedsat et nyt mønsterbryderkorps af eksperter, fagpersoner og unge, der selv har brudt familiens traditioner og har taget sig en videregående uddannelse. "Jeg måtte da slås ekstra" Et af de 10 medlemmer er Christina Larsen, der er opvokset i Kalundborg, og som i dag bor og læser til sygeplejerske på University College Sjælland i Roskilde. Den 24-årige studerende repræsenterer professionshøjskolerne i mønsterbryderkorpset. Med en far, der er smed og en mor, der er sosu-hjælper, er hun den første af fire søskende i familien, der gik i gymnasiet og bagefter fortsatte på en videregående uddannelse. - “Jeg tænkte da nogle gange allerede i gymnasiet, er det her virkelig mig? Min forældre bakkede mig godt op, men jeg har fx svært ved matematik, og min oplevelse var, at de andre fra klasse “bare” gik hjem og fik hjælp derhjemme, når det var svært. Det kunne jeg ikke, så jeg måtte da slås ekstra”, fortæller Christina Larsen. Mentorordninger, økonomi - og opbakning hjemmefra Mønsterbryderkorpset skal til november komme med et ideoplæg til uddannelsesminisiteren om, hvad der kan gøres for at bryde med den sociale arv og få flere til at tage en uddannelse. Korpset mødtes første gang den 1. september, og Christina Larsen tror, der vil komme en række gode ideer til, ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/moensterbrydere-skal-faa-flere-til-at-bryde-traditioner/ ons, 03 sep 2014 08:30:42 +0200
<![CDATA[Tosprogede elever strømmer til landets indvandrerfriskoler]]> http://ucsj.dk/nyhed/tosprogede-elever-stroemmer-til-landets-indvandrerfriskoler/
I dag er der 27 privatskoler, som ifølge Dansk Friskoleforening og Danmarks Privatskoleforening har 100 procent tosprogede elever, og som er oprettet af forældregrupper, der har indvandrerbaggrund. Antallet af elever på skolerne er steget fra 3.800 i 2009 til flere end 5.000 sidste skoleår, skriver JyllandsPosten. Fra både skolerne selv og fra forskere lyder det, at flere forældre med indvandrerbaggrund søger tryghed på privatskolerne, bl.a. fordi de her - modsat i folkeskolen - oplever, at det er accepteret at vise, at man er muslim. - "Mange af disse forældre har en oplevelse af, at de skal forsvare og forklare sig i folkeskolen. Det skal de ikke på disse privatskoler"« siger adjunkt Annette Ihle fra University College Sjælland til JyllandsPosten.  Annette Ihle har lavet feltstudier på flere indvandrerprivatskoler. Undervisningsminister Christine Antorini (S) udtaler til avisen, at hun håber, at langt de fleste forældre vælger folkeskolen, da det er her, at børn uanset baggrund mødes. Hun peger samtidig på, at skolerne skal leve op til folkeskolens formålsparagraf, hvor der bl.a. står, at de skal danne demokratiske medborgere. Kontakt:  Annette Ihle, adjunkt, Læreruddannelsen ved University College Sjælland, tlf. 7248 2983, ahi@ucsj.dk ]]>
http://ucsj.dk/nyhed/tosprogede-elever-stroemmer-til-landets-indvandrerfriskoler/ tir, 02 sep 2014 09:33:09 +0200
<![CDATA[Sport og spil øger interessen for at uddanne sig]]> http://ucsj.dk/nyhed/sport-og-spil-oeger-interessen-for-at-uddanne-sig/
Unge sjællændere uddanner sig mindre end landsgennemsnittet, og flere dropper ud af deres uddannelser. At få flere drenge og mænd i uddannelse har været  i særlig fokus for det EU-støttede projekt  “IMODUS”, der slutter i oktober 2014. Afslutningen af  projektet markeres med udgivelse af en rapport og med en konference i Roskilde den 18. september. IMODUS står for “Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland”. Køn kan ikke ses som en isoleret faktor - bredere fokus på social mobilitet - "Vi har opnået meget ny viden igennem de 18 delprojekter på otte uddannelsesinstitutioner. Samlet set peger projekterne på mange konkrete initiativer og refleksioner - som er til gavn for mænd og drenge såvel som kvinder og piger - og som er gode at være opmærksomme på i uddannelsesmiljøerne. Samtidig ser vi en generel tendes til, at køn ikke kan ses som en isoleret faktor i diskusssionen om, hvordan vi får flere i uddannelse. Vores vurdering er, at det fremad vil være godt at sætte et bredere fokus på social mobilitet", fortæller University College Sjællands forskningsprogramleder Randi Nygaard Andersen. University College Sjælland er ledende partner i det omfattende projekt, hvor forskere og undervisere har afprøvet nye måder til at få drenge og mænd ind på uddannelserne og fastholde dem. De syv andre uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i projektet, er: Roskilde Handelsgymnasium, Roskilde Katedralskole, Næstved Gym...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/sport-og-spil-oeger-interessen-for-at-uddanne-sig/ man, 01 sep 2014 10:33:12 +0200
<![CDATA[UCSJ-forsker fortæller om soldater og rehabilitering til åbent hus i terapihave]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-forsker-fortaeller-om-soldater-og-rehabilitering-til-aabent-hus-i-terapihave/
Danmarks første forskningsbaserede terapihave, Nacadia, holder åbent hus for alle interesserede tirsdag d. 2. september. Fysioterapeut og projektleder i UCSJ og ph.d.-studerende Dorthe Varning Poulsen vil fortælle om sit projekt om soldater med posttraumatisk stress og rehabilitering i naturen. Åbent hus har tre runder: Kl. 12.00-13.00: StuderendeKl. 13.30-14.30: FagfolkKl. 15.00-16.00: Private Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Terapihaven Nacadia blev indviet i 2011 som Danmarks første forskningsbaserede terapihave og tilbyder behandlingsforløb for stressramte via haveterapi. Læs mere om arrangementet og tilmelding her Kontakt Dorthe Varning Poulsen, projektleder og ph.d.-studerende, Forskning og Innovation, UCSJ. Tlf. 7248 2690]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-forsker-fortaeller-om-soldater-og-rehabilitering-til-aabent-hus-i-terapihave/ tor, 28 aug 2014 09:43:43 +0200
<![CDATA[Masterplan skal binde Campus Slagelse sammen]]> http://ucsj.dk/nyhed/masterplan-skal-binde-campus-slagelse-sammen/
Et borger- og studenterhus, en gang- og cykelbro over jernbanen og et campusstrøg. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Gehl Architects og Dansk Bygningsarv, som har lavet en masterplan for, hvordan området omkring Slagelse Station kan udvikles til en levende uddannelsescampus. Mandag aften godkendte Byrådet masterplanen, som ligger rammerne for udviklingen af området omkring stationen.  - "Uddannelse er et af de vigtigste ben i vores vækststrategi. Vi vil gerne tiltrække mange studerende til Slagelse. Hvis det skal lykkes, skal vi også kunne tilbyde et spændende studie- og bymiljø. Med vedtagelsen af masterplanen har vi et godt udgangspunkt for at gøre den vision til virkelighed," siger borgmester i Slagelse, Stén Knuth (V). Campusområdet skal strække sig langs banen ved Slagelse Station, og netop placeringen tæt på både station og bymidte giver Slagelse en unik mulighed for at skabe en campus, hvor lærings- og vækstmiljøer bliver kombineret med et levende byliv, mener Gehl Architects og Dansk Bygningsarv. For at understøtte den udvikling anbefaler de, at området fra Godsbanebygningen til Kalundborgvej udvikles med grønne oaser og rekreative tilbud, mens det anbefales at arbejde med vækst- og læringsmiljø omkring stationsbygningen.  - "Vi synes, at det er et rigtig godt projekt og ser frem til det videre arbejde. Med nærheden til stationen og universitetet er der mulighed for at skabe rigtig gode betingelser for uddannelses- og studiemiljøet. M...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/masterplan-skal-binde-campus-slagelse-sammen/ ons, 27 aug 2014 09:09:50 +0200
<![CDATA[Sommerskole for ergoterapeutstuderende fra UCSJ og Metropol]]> http://ucsj.dk/nyhed/sommerskole-for-ergoterapeutstuderende-fra-ucsj-og-metropol/
I sommerferien afholdt Ergoterapeutuddannelserne på UCSJ og Metropol i samarbejde et to uger langt sommerskoleforløb for studerende fra ergoterapeutuddannelserne fra de to institutioner. Underviserne på kurset var de to lektorer Jesper Larsen Mærsk fra UCSJ og Anette Enemark Larsen fra Metropol. Kurset blev til på baggrund af et ønske fra de to undervisere om at samarbejde på tværs af de to professionshøjskoler. Formålet med kurset var at give studerende mulighed for at forbedre deres kompetencer i søgning, læsning, vurdering og anvendelse af videnskabelig litteratur. I alt deltog 16 studerende, som forud for kurset skulle indsende en motiveret ansøgning, hvori de skulle beskrive deres motivation for at deltage i kurset. På baggrund heraf blev det vurderet om de var egnede til at deltage i kurset. Kursusugerne bestod af en kombination af dialogbaseret undervisning og gruppearbejde. De studerende skulle beskrive og afgrænse en problemstilling, som de efterfølgende skulle belyse via relevant videnskabelig litteratur. Resultaterne af deres arbejde formidlede de til personale og studerende på Metropol via postere, som de have udarbejdet. Posterne hænges op på Campus Næstved den 1. september, hvor de hænger i to uger, inden de skal tilbage til Metropol. De to bedste postere skal præsenteres på SUNDTEK Forskningsdagen 2014 på Metropol d. 24. september. Det er begge underviseres holdning, at kurset var en ubetinget succes: - "Det var en fornøjelse at give s...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/sommerskole-for-ergoterapeutstuderende-fra-ucsj-og-metropol/ tir, 26 aug 2014 09:10:01 +0200
<![CDATA[For første gang online i Danmark: Nu skal lærere efteruddannes på nettet i stor skala]]> http://ucsj.dk/nyhed/for-foerste-gang-i-danmark-nu-skal-laerere-efteruddannes-online-i-stor-skala/
Traditionelt foregår videreuddannelse ved, at lærere sendes på kurser og møder frem fysisk på en uddannelse. University College Sjælland går nu nye veje. Folkeskolereformen stiller nye krav om, at alle lærere fremover skal have linjefagskompetencer i de fag, de underviser i. Over 20.000  lærere i de danske folkeskoler underviste sidste år i et fag, de ikke er linjefagsuddannet i. Alene i de sjællandske folkeskoler fik eleverne sidste år undervisning af en lærer udenlinjefags-eksamen i 29 procent af alle fag. De første 20 lærere fra Roskilde er startet i august Der venter med andre ord en stor efteruddannelsesopgave foran kommunerne og skolerne. - “Derfor arbejder vi på at tilbyde flexible forløb til lærere, skolere og kommuner.  Som led i dette har vi indgået et samarbejde med Roskilde Kommune om som noget ganske unikt i Danmark at tilbyde  store undervisningspakker on-line via de såkaldte MOOCs”, fortæller forskningsprogramleder Karsten Gynther fra University College Sjælland. Konceptet er udviklet i et samarbejde med Roskilde kommune, og de første 20 lærere fra Roskilde Kommune er i august startet på MOOC forløbet . Skræddersyede pakker til kommuner fra august 2015 MOOCs  er en international betegnelse for “massive åbne online kurser”. Den enorme mængde data og den globale udbredelse af internet, sociale medier og mobile enheder til videndeling har gjort, at særligt i USA er det i dag nødvendigt for universiteter, der vil være ”med på v...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/for-foerste-gang-i-danmark-nu-skal-laerere-efteruddannes-online-i-stor-skala/ man, 25 aug 2014 12:23:00 +0200