University College Sjælland - Nyheder http://ucsj.dk/ da TYPO3 - get.content.right man, 27 apr 2015 09:03:00 +0200 <![CDATA[Afskedsreceptioner og interview: Mønsterbryder og uddannelsesentusiast]]> http://ucsj.dk/nyhed/afskedsreceptioner-og-interview-moensterbryder-og-uddannelsesentusiast/
Vil du deltage i en af afskedsreceptionerne, klik herDa Ulla Koch i 1963 som den første i sin familie kom i gymnasiet – på Efterslægten ved Utterslev Mose – blev det i en særlig klasse, hvor skolen havde placeret de elever, der ikke kom fra akademiske hjem. Den oplevelse sidder stadig solidt plantet i Ulla Kochs bevidsthed:- Langt de fleste af underviserne troede ikke på, at vi havde en chance i det videregående uddannelsessystem, og det lagde de heller ikke skjul på. Alligevel ved jeg i dag, at mange af drengene og især pigerne fra min klasse er blevet universitetsuddannede – flere inden for biologi som jeg selv eller til job i sundhedsvæsenet. Og det er nok ikke tilfældigt, for vi havde en underviser i biologi, som engagerede sig i os, tog os med på rejser og som gjorde ekstra meget ud af undervisningen. For vi skulle klare os godt!, fortæller Ulla Koch, der allerede under studietiden arbejdede med formidling på det nye Zoologiske Museum, der åbnede i 1969.- Det var nok den første og største pædagogiske opvågning, jeg nogensinde har fået. Der blev tænkt i pædagogik, målgrupper og didaktik. Den danske biologi skulle formidles i forhold til biotoper og økologi. Det var lidt af en revolution! Der blev gjort op med tidligere tiders fokus på at udstille dyr efter art, og mange vidensmedarbejdere var så kritiske over for metoderne, at de nægtede at se udstillingen, da de anså den for uvidenskabelig, fortæller Ulla Koch.Uddannelse på SjællandHendes interesse for formidling og unde...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/afskedsreceptioner-og-interview-moensterbryder-og-uddannelsesentusiast/ tir, 21 apr 2015 13:03:54 +0200
<![CDATA[94 procent: Diplomuddannelser gør os mere professionelle]]> http://ucsj.dk/nyhed/94-procent-diplomuddannelser-goer-os-mere-professionelle/
Når man tager en diplomuddannelse med 1-2 års hårdt arbejde med studier og opgaveskrivning, så er det vigtigt, at man får et godt udbytte. Og det får man bestemt. Det viser en helt ny dimittendundersøgelse, som University College Sjælland har foretaget ultimo 2014 for dimittender, der afsluttede deres uddannelse i 2013. Uddannelsen har dermed kunnet følge effekten af uddannelsen et år efter afslutningen.Det mest bemærkelsesværdige ved undersøgelsen er først og fremmest, at hele 94 procent selv mener, at diplomuddannelsen har gjort dem mere kvalificerede til deres arbejde. - Det er et meget flot resultat, for 100 procent når man aldrig helt, når der bag tallene kan gemme sig nogle dimittender, der ikke er i arbejde eller som har skiftet arbejdsområde så radikalt, at de ikke bruger diplomuddannelsen, siger Lena Venborg, der er prorektor hos UCSJ med ansvar for efteruddannelse.Udvikler arbejdsområdetNår en medarbejder vælger at tage en efteruddannelse, så skyldes det ofte, at vedkommende ønsker at påvirke sit arbejdsfelt i en ny retning, og ifølge dimittendundersøgelsen, så sker dette i høj grad. Hele 52 procent oplyser, at diplomuddannelsen har medført en ændring af dimittendens arbejdsområde, hvilket Lena Venborg finder meget tilfredsstillende.- Man skal huske på, at de øvrige 48 procent tydeligt peger på, at de bruger uddannelsen i deres eksisterende arbejdsfelt, ligesom man ikke kan udelukke, at de senere i karrieren kommer til at ændre arbejdsfeltet på grund af de nye kvali...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/94-procent-diplomuddannelser-goer-os-mere-professionelle/ tir, 21 apr 2015 09:59:35 +0200
<![CDATA[Øget fokus på læring i Lejre]]> http://ucsj.dk/nyhed/oeget-fokus-paa-laering-i-lejre/
Skoleelever skal blive bedre til at kende deres egne læringsmål, og skolen skal være bedre til at sikre, at målrettet læring finder sted. Det er to af formålene i projektet i Lejre Kommune. Projektet består i at give et målrettet opkvalificeringsforløb i læringsledelse til skoleledelserne og ca. 40 udvalgte medarbejdere på skolerne. Deltagerene bliver nøglepersoner i projektet, der i sidste ende skal sikre, at alle medarbejdere bliver mere opmærksomme på hvad det er, der skaber læring og trivsel hos den enkelte elev. Samtidig skal projektet sikre at de gode erfaringer fastholdes på de enkelte skoler via for eksempel en systematisk evaluering af at læring når helt ud i klasseværelserne - og dermed også til den enkelte elev. Skolechef i Lejre Kommune Helle Dydensborg oplyser, at projektet i høj grad handler om at blive bedre til at udforske, hvad der får den enkelte elev til at udvikle sig læringsmæssigt og trivselsmæssigt. Og projektet skal bidrage til, at alle medarbejdere – fra skole til forvaltning – også efter projektet vil være i stand til at skabe bedre skoler, som systematisk fremmer både trivsel og læring. - Vi har lagt meget stor vægt på, at uddannelsesforløbet er så tæt på praksis som muligt. Derfor vil der sideløbende med uddannelsesforløbet også blive arbejdet med den organisatoriske forankring af projektet. På den måde håber vi at kunne fastholde og udvikle de gode erfaringer ude på skolerne, når projektet er afsluttet i 2016, siger skolechef i Lejre Kommune He...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/oeget-fokus-paa-laering-i-lejre/ tir, 21 apr 2015 09:12:03 +0200
<![CDATA[UCSJ-dimittend vandt Kost & Ernæringsforbundets pris for bedste bacheloropgave]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-dimittend-vandt-kost-ernaeringsforbundets-pris-for-bedste-bacheloropgave/
Julie Westfall Larsen, der dimitterede fra ernæring- og sundhedsuddannelsen på UCSJ i Sorø i juni 2014, vandt Kost & Ernæringsforbundets pris for bedste bacheloropgave for et projekt, der sætter fokus på sundheden for kortuddannede mænd med kronisk sygdom. Ni retningslinjer for øget sundhedJulie Westfall Larsen har sammen med en medstuderende skrevet bachelorprojektet, der udstikker ni retningslinjer, der skal hjælpe de kortuddannede mænd med kronisk sygdom. Retningslinjerne er tænkt som en hjælp til mændene i målgruppen, så de selv kan foretage de livsstilsændringer, der med tiden vil øge deres sundhed og livskvalitet. De ni retningslinjer kombinerer diætistiske værktøjer med sundhedspædagogiske principper - da det netop er meningen, at retningslinjerne skal passe ind i mændenes hverdag, så de er lettere at følge og blive ved med at følge. Opgaven er løst i samarbejde med Egedal Sundhedscenter, der manglede hjælpe til at belyse netop området for kortuddannede mænd med kroniske sygdomme, så de kunne blive i stand til at hjælpe dem. Læs hele den prisvindende bacheloropgave her]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-dimittend-vandt-kost-ernaeringsforbundets-pris-for-bedste-bacheloropgave/ tir, 14 apr 2015 09:24:07 +0200
<![CDATA[Forskningens Døgn: Fire arrangementer med UCSJ på Sjælland]]> http://ucsj.dk/nyhed/forskningens-doegn-fire-arrangementer-med-ucsj-paa-sjaelland/
Næstved: Robotter, teknologi og etik i fremtidens velfærdssamfundCampus Næstved sætter fredag den 24. april fokus på, hvad der sker, når robotter og velfærdsteknologi får en stadig større plads i vores hverdag. Der vil være foredrag, workshops og udstilling på stedet, som man kan deltage i – helt eller delvist.  Et af de spændende foredrag gives om formiddagen af formand for Etisk råd Jacob Birkler, der vil tale om etik i velfærdsteknologien, når teknologien henholdsvis supplerer og evt. erstatter den menneskelige kontakt. I kantinen kan man fra middagstid se noget af fremtidens udstyr udstillet, ligesom man kan deltage i forskellige workshops om bl.a. teknologier sundhedsvæsnet, herunder blandt andet en sundhedsapplikations betydning for et liv med cancer.  På en anden workshop kan man høre om teknologibegreber og –forståelse i et oplæg af forsker Mikala Hansbøl fra Education Lab på UCSJ, der vil stille skarpt på, hvordan teknologien gør noget ved mennesker og samfundet, og hvordan mennesker og samfund gør noget ved teknologi. Det handler bl.a. også om digitalisering og telemedicin.  Læs mere her Sorø: Smagsoplevelser og fødevareressourcer for børn og ungePå Ankerhus i Sorø vil der torsdag den 23. april til lørdag den 25. april være fokus på, hvad der kan spises i et arrangement med smagsoplevelser. Det handler om at få glæde af at udnytte både nye samt de velkendte fødevarer bedre. Målet er gennem leg, smagsoplevelser, samvær, dialog, ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/forskningens-doegn-fire-arrangementer-med-ucsj-paa-sjaelland/ tor, 09 apr 2015 13:17:57 +0200
<![CDATA[Afskedsreception for Ulla Koch]]> http://ucsj.dk/nyhed/afskedsreception-for-ulla-koch/
Efter syv år som rektor for UCSJ - og efter 40 år i uddannelsesverdenen - stopper rektor Ulla Koch som rektor for University College Sjælland med udgangen af april 2015. UCSJ’s bestyrelse har derfor inviteret til afskedsreception for Ulla Koch torsdag den 23. april kl. 14.30-17.00 på Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Ulla Koch har været rektor for UCSJ siden etableringen som professionshøjskole i 2008. Hun har været i uddannelsesverdenen som leder siden 1980. Først var hun souschef på Slagelse Pædagogseminarium, og derefter var hun rektor på Ankerhus Seminarium fra 1990 og indtil hun i 2005 blev rektor for CVU Sjælland. Ulla Koch har været en stor drivkraft i opbygningen af University College Sjælland, som netop har fået det højeste kvalitetsstempel i Danmark; en positiv institutionsakkreditering. Regionalt har Ulla Koch ydet en værdifuld indsats på uddannelsesområdet i forhold til at sikre Region Sjælland et velfunderet og godt uddannelsestilbud, og nationalt har Ulla Koch været en stor kraft i reformeringen af en række uddannelser. Man kan tilmelde sig receptionen den 23. april ved at klikke på denne link. For dem, der ikke har mulighed for at deltage den 23. april, vil der også være mulighed for at deltage i medarbejdernes afskedsreception på Ankerhus i Sorø den 30. april kl. 14.00-16.00. Adressen er Slagelsevej 70-74. Til dette arrangement er tilmelding ikke nødvendig.]]>
http://ucsj.dk/nyhed/afskedsreception-for-ulla-koch/ ons, 08 apr 2015 09:52:23 +0200
<![CDATA[UCSJ vil matche virksomheder med det offentlige på sundhedsområdet ]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-vil-matche-virksomheder-med-det-offentlige-paa-sundhedsomraadet/
Zealand Welfare Cluster. Sådan kaldes en ny erhvervsklynge, der skal samle innovative virksomheder med aktører i den offentlige sektor inden for velfærds og omsorgsområdet – herunder også forsknings og uddannelsesinstitutioner. Partnerskabet skal gøre det lettere for teknologileverandøren at udvikle og markedsføre nye produkter, mens fordelen for de offentlige parter er, at nye teknologier hurtigere kan blive indført med besparelser og bedre service til følge, ligesom teknologierne – og teknologiudviklingen kan inddrages i uddannelsessystemet. Foreløbig er projektet stadig i sin opstart. Der er blevet afholdt to inspirations-arrangementer. Det første blev afholdt i efteråret og var primært målrettet private leverandører. I marts 2015 er det blevet efterfulgt af et arrangement for offentlige velfærds- og omsorgsaktører. Her deltog blandt andet ledere og professionelle fra sygehuse, plejecentre og kommuner, der skulle diskutere, hvordan de bedst kunne finde frem til den mest fordelagtige velfærdsteknologi. Desuden blev det debatteret, hvordan man sikrer, at nuværende og fremtidige medarbejderne får de rigtige kompetencer, når de skal møde fremtidens velfærdsteknologi. I forbindelse med arrangementet fik deltagerne også et indblik i robotteknologier på velfærds- og omsorgsområdet leveret af Blue Ocean Robotics. Efter de to arrangementer er næste skridt nu at samle alle aktører i et fælles arrangement i løbet af juni, hvor formålet vil være at indgå samarbejder på tværs af sekt...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-vil-matche-virksomheder-med-det-offentlige-paa-sundhedsomraadet/ fre, 27 mar 2015 10:49:12 +0100
<![CDATA[Stærk profil bliver ny rektor for University College Sjælland]]> http://ucsj.dk/nyhed/staerk-profil-bliver-ny-rektor-for-university-college-sjaelland/
Camilla Wang er 46 år og kommer fra en stilling som dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet på Professionshøjskolen Metropol.Camilla Wang har tidligere været ansat i fem år  i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som områdechef for dagtilbud, voksen- og efteruddannelse, tværgående udvikling og kommunikation. Den nye rektor for UCSJ har desuden et godt kendskab til de daglige udfordringer inden for fx børneområdet, fra stillinger som sektionsleder i Roskilde Kommunes Børne- og Kulturforvaltning, og adjunkt på Holbæk Seminarium.- Camilla Wang har alle de egenskaber, vi søgte i en ny rektor: Stor ledelseserfaring, faglig indsigt og et indgående kendskab til sektoren. Det er alle tre egenskaber der skal til, hvis vi skal fastholde og udvikle det høje niveau, som UCSJ har fået opbygget som hjørnesten i Region Sjællands uddannelsestilbud, siger Hans Stige, formand for UCSJ.Afgående rektor Ulla Koch har stået i spidsen for UCSJ, siden oprettelsen af professionshøjskolerne i 2008. I dag tilbyder UCSJ 10 grunduddannelser og en lang række efter- og videreuddannelser.- Ulla Koch afleverer en stærk uddannelsesinstitution, med en fornuftig økonomi. UCSJ har  som den første professionshøjskole opnået at blive institutionsakkrediteret, og det er en blåstempling af det store kvalitetsarbejde, som hele institutionen har deltaget i. Så Camilla Wang får et stærkt udgangspunkt for sit arbejde som rektor for UCSJ, siger Hans Stige.Camilla Wang ser frem til at arbejde ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/staerk-profil-bliver-ny-rektor-for-university-college-sjaelland/ tor, 26 mar 2015 11:01:35 +0100
<![CDATA[Nu er University College Sjælland blevet akkrediteret]]> http://ucsj.dk/nyhed/nu-er-university-college-sjaelland-blevet-akkrediteret/
UCSJ er så god til at kvalitetssikre sine uddannelser, at institutionen selv skal stå for kvalitetssikringen de næste seks år. Det er resultatet af den endelige vedtagelse af den positive akkreditering i Akkrediteringsrådet onsdag eftermiddag.   Ulla Koch, rektor på University College Sjælland, glæder sig over, at akkrediteringsprocessen nu er endeligt afsluttet: - Vi har arbejdet hårdt på at skabe et system, der sikrer og udvikler tidssvarende uddannelser, der kan være med at løfte regionen. Vi har nu fået  blåstemplet dette arbejde, så vi hurtigere kan tilpasse vores uddannelser til behovene i regionen. Institutionsakkrediteringen giver mulighed for at etablere nye uddannelser hurtigere, fordi UCSJ nu ikke længere skal igennem tidskrævende uddannelsesakkrediteringer, der kunne  tage op til et år. Desuden betyder den positive anerkendelse potentielt større søgning og dermed et bedre grundlag for at etablere og fastholde uddannelser, studerende, samarbejdspartnere og medarbejdere i regionen. Kvalitetschef Christian Moldt har samlet trådene i arbejdet med akkrediteringen og vil også  fremover stå i spidsen for UCSJ’s kvalitetsenhed, der skal sikre, at uddannelserne også fremover gør sig fortjent til den positive akkreditering. - Nu har vi fået bekræftet, at processerne er helt på plads. Herefter er opgaven at passe det daglige kvalitetsarbejde, der handler om via systematisk evaluering og opfølgning at sætte de studerende og fagligheden i centrum, sige...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/nu-er-university-college-sjaelland-blevet-akkrediteret/ tor, 26 mar 2015 08:08:56 +0100
<![CDATA[UCSJ fornyer partnerskabsaftale med epilepsihospitalet Filadelfia]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-fornyer-partnerskabsaftale-med-epilepsihospitalet-filadelfia/
Samarbejdsaftalen indeholder tre overordnede punkter; at sikre uddannelsen af kvalificerede professionsbachelorer fra velfærdsuddannelserne, at bedrive forskning og udvikling og at samarbejde om efter- og videreuddannelse inden områder af fælles interesse. Mange forskellige studerende giver tværfaglige kompetencerStuderende fra en lang række af UCSJ’s uddannelser kommer hvert år i praktik på Filadelfia, der behandler patienter med epilepsi, erhvervet hjerneskader og tilstødende lidelser. - Vi er meget glade for det tætte samarbejde, vi har og har haft med Filadelfia. Det er ret unikt, at et samarbejde med én institution genererer 29 årlige praktikpladser til studerende fra otte ud af ti af vores studieretninger. Så udover at det giver vores studerende mulighed for at komme i praktik et meget spændende sted, bliver de studerende også samtidig trænet i at arbejde tværfagligt om et fælles patientforløb ude i en virkelig sammenhæng. Og det ruster dem rigtig godt til deres fremtidige arbejdsliv, siger rektor for UCSJ, Ulla Koch. Fokus på forskningUdover samarbejdet på grunduddannelsesområdet, lægger den nye samarbejdsaftale også vægt på at udvikle og gennemføre fælles forsknings- og udviklingsprojekter, der tager afsæt i Filadelfias særlige kompetenceområde: - I Filadelfia har vi allerede en veletableret forskningsenhed. Det er vores mål at være med i den absolutte elite, når det kommer til forskning indenfor epilepsi, hjerneskade og tilstødende lidelser, og vi glæder os derf...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-fornyer-partnerskabsaftale-med-epilepsihospitalet-filadelfia/ tir, 24 mar 2015 10:34:28 +0100
<![CDATA[Lærerstuderende fik pris for IT i undervisningen]]> http://ucsj.dk/nyhed/laererstuderende-fik-pris-for-it-i-undervisningen/
KMD Education Award blev fredag uddelt på University College Sjællands læreruddannelse i Vordingborg, hvor de lærerstuderende Rikke Birgitte Rasmussen og Rikke Mandrup Panek fik overrakt blomster, champagne og en check på 5.000 kr. af it-virksomheden KMD for deres arbejde med it i undervisningen. Næste skridt for Rikke Mandrup Panek og Rikke Birgitte Rasmussen er kampen om den nationale pris på 25.000 kr., hvor der dystes mod lærerstuderende fra hele landet.  - Det er en stor anerkendelse af vores arbejde at få sådan en pris, siger Rikke Mandrup Panek, da hun skal sætte ord på at stå med beviset på, at hun har vundet KMD Education Award i hænderne. - Vi er blevet meget bidt af arbejdet med it i undervisningen. Og ja, at få sådan en pris, så bliver man altså lidt stolt, supplerer dagens anden vinder, Rikke Birgitte Rasmussen. Rikke Birgitte Rasmussen og Rikke Mandrup Panek fra henholdsvis Nykøbing F og Faxe Ladeplads og studerende på UC Sjællands læreruddannelse i Vordingborg har i deres praktikforløb på hhv. Nordbyskolen og Druestrup Friskole skole ladet 3.-4. klasser arbejde i dansk med en særligt designet hjemmeside, som guidede eleverne ind i nye universer og andre måder at arbejde med dansk på. Eleverne skulle eksempelvis lave tegnefilm på baggrund af deres egne tekster og på den måde udfordre den traditionelle måde at undervise på.Juryformand, Anne Skriver Knudsen fra UC Sjælland var begejstret for Rikke og Rikkes produkt: - Rikke og Rikke har med deres bidrag b...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/laererstuderende-fik-pris-for-it-i-undervisningen/ man, 23 mar 2015 14:59:34 +0100
<![CDATA[Klimaministeren forelæser i Næstved]]> http://ucsj.dk/nyhed/klimaministeren-forelaeser-i-naestved/
På Administrationsbacheloruddannelsen i Næstved står der ”internationale klimaforhandlinger” på skemaet. Det er ikke hr. hvem-som-helst, der skal forelæse denne mandag. I dag har uddannelsen fået besøg af selveste Klima, energi og bygningsministeren.  Ministeren skal forelæse om hvordan klimaforhandlingerne i praksis finder sted, hvilke aktører og interesser der er på spil både indenrigs- og udenrigspolitisk. Det er særligt interessant for de studerende  at høre om, hvordan disse forhandlinger forberedes og hvilken rolle embedsmændene spiller. Måske det en dag, bliver en af dem, som skal være med til at forberede sådanne forhandlinger.  ”At få besøg af en minister tilføjer en ekstra dimension til undervisningen. Inden besøget klæder vi de studerende på, så de kan stille relevante spørgsmål og få mest muligt ud af forelæsningen. Vi har samlet alle hold på tværs af årgange, så alle har mulighed for at høre forelæsningen og den optages også til vores e-læringsstuderende” udtaler Torben Kastrup, som er underviser på Administrationsbacheloruddannelsen. ”Det er altid spændende og lærerigt at høre om, hvordan tingene foregår ude i den virkelige verden. Vi har haft mange gode gæsteforelæsere, men det giver lidt ekstra, når det er en minister, der kommer på besøg” udtaler de to studerende Nikolaj Mikkel Jensen og Julie Øland Feddersen. ”Rasmus Helveg Petersen er den tredje i rækken af toppolitikere, som inden for det sidste år har gæsteforelæst på uddannelsen. Tidlig...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/klimaministeren-forelaeser-i-naestved/ man, 23 mar 2015 11:47:24 +0100
<![CDATA[Samarbejde skal styrke pædagog- og socialrådgiveruddannelserne]]> http://ucsj.dk/nyhed/samarbejde-skal-styrke-paedagog-og-socialraadgiveruddannelserne/
Den 18. marts var der temadag om “Nyeste viden om sociale indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder” i et partnerskab, der skal sikre et videnskredsløb mellem forskningen, uddannelserne og politikken på det socialfaglige område. Partnerskabet har som mål at sikre et tættere samarbejde mellem de spillere, der kan gøre en stor forskel på det sociale område; nemlig professionshøjskolerne i Danmark, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Socialstyrelsen. Forskning sikrer høj kvalitet i uddannelserneUCSJ’s uddannelsesdirektør Hanne Fischer holdt oplæg om netop partnerskabernes betydning for professionshøjskolerne: - Det afgørende for, at vi bruger tid og ressourcer på et partnerskab som dette, er, at vi får den nyeste viden og høj kvalitet ind i vidensflowet mellem uddannelse, forskning og politik. Vi som professionshøjskoler vil gerne sikre og dokumentere, at vores uddannelser baseres på den nyeste viden - og det gør vi bl.a. ved at benytte forskningsbaserede læremidler, forskningsartikler og forskere i undervisningen. Dette skaber høj kvalitet i undervisningen og vi ved fra undersøgelser, at vores studerende lægger mærke til det og værdsætter det, siger Hanne Fischer, uddannelsesdirektør i UCSJ. - Men forskning er ikke viden, som bare skal formidles, meddeles eller sive nedad. Den skal i stedet produceres og anvendes i samarbejde mellem forskere, undervisere, studerende og praktikere - ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/samarbejde-skal-styrke-paedagog-og-socialraadgiveruddannelserne/ fre, 20 mar 2015 15:17:26 +0100
<![CDATA[Australsk forsker underviste online i Næstved]]> http://ucsj.dk/nyhed/australsk-forsker-underviste-online-i-naestved/
Det er torsdag den 12. marts og vi befinder os i Næstved. Lige nu forelæser professor Sharyn Rundle-Thiele live fra Australien. Sharyn forelæser via Skype om social marketing og nudging. På den fælles skærm kan de studerende både se Sharyn og følge hendes slides. Via et link kan de studerende stille spørgsmål direkte til Sharyn.  Inden da har de studerende læst en artikel om social marketing, og lige inden Sharyn går på, varmes op med en kort drøftelse af, hvorfor social marketing er relevant for en administrationsbachelor.  Sharyn er til daglig professor på Griffith University, og leder af forskningscenteret ’Social Marketing @ Griffith’ samt redaktør på et af verdens ledende tidsskrifter på området. Hun er således en af verdens fremmeste indenfor netop social marketing. Den virtuelle gæsteforelæsning gør den nyeste og fremmeste viden tilgængelig – selv for en nystartet uddannelse midt på Sjælland. Det er også en mulighed for, at de studerende får sat et nyt perspektiv på de projekter, de selv har arbejdet med som ét led af modulet Projekt- og processtyring.   Hele sessionen er grundigt forberedt og rammesat af underviserne. Der er indgået aftale om indhold og teknikken er på plads og afprøvet.  Udover det faglige indhold giver en international forelæser de studerende et blik for, at både udfordringer og viden er universel.  Hvorfor er social marketing relevant for administrationsbachelorstuderende? Fordi det i lighed med det meste af vores lovgi...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/australsk-forsker-underviste-online-i-naestved/ tir, 17 mar 2015 08:39:27 +0100
<![CDATA[18 procent flere ansøgere i kvote 2]]> http://ucsj.dk/nyhed/18-procent-flere-ansoegere-i-kvote-2/
Ansøgningerne er væltet ind på University College dette forår, hvor 8913 har søgt ind på en eller flere af de ti professionsbachelor-uddannelser, som udbydes i Region Sjælland. Det er 18 procent mere end i 2014 , hvor University College Sjælland slog sin egen rekord med i alt 7585 ansøgninger, hvilket var en  stigning på 26 procent i forhold til året før. I 2013 modtog UCSJ 6025 ansøgninger og i 2012 var tallet 4216 ansøgninger efter ansøgningsdeadlinen til kvote 2 den 15. marts. Når det gælder antallet af ansøgere, der har University College Sjælland som førsteprioritet er der også rekord i år. 2230 har valgt en af de ti professionsbacheloruddannelser på UCSJ som deres førsteprioritet. I 2014 fik UCSJ 1981 førsteprioritets-ansøgere via kvote 2. Godt omdømme Antal ansøgere og omdømme hænger sammen i uddannelsesverdenen, og derfor var det en rigtig god nyhed, da UCSJ onsdag den 11. marts - som den første danske professionshøjskole -  blev indstillet til positiv akkreditering af  den danske akkrediteringsinstitution. Det betyder, at UCSJ - som den eneste professionshøjskole hidtil - har fået blåstemplet den interne kvalitetssikring af uddannelserne. Rektor på University College Ulla Koch er overbevist om, at de seneste års målrettede kvalitetsarbejde har været en medvirkende årsag til det gode ansøgerfelt. - Det er rigtig flot, at vi igen i år slår rekorden for antallet af kvote 2-ansøgninger. At så mange vælger University College Sjællands uddannelser...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/18-procent-flere-ansoegere-i-kvote-2/ søn, 15 mar 2015 14:49:55 +0100
<![CDATA[Sygeplejerskers innovative ideer var et tilløbsstykke]]> http://ucsj.dk/nyhed/sygeplejerskers-innovative-ideer-var-et-tilloebsstykke/
De 10 grupper fra sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ i både Roskilde, Nykøbing F., Slagelse og Næstved har arbejdet på deres i et 6-ugers valgfag med fokus på innovation og formidling, og både dommerpanelet og tilhørerne blev præsenteret for nogle kreative, nytænkende og værdiskabende ideer: - De studerende har fundet frem til nogle rigtig interessante ting. Jeg er rigtig stolt af den måde, de studerende har brugt deres faglighed og kombineret den med en innovativ tilgang, så de med udgangspunkt i deres hverdag har udtænkt nogle virkelig gode ideer, siger Kirsten Teglgaard Lund, lektor på sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ. De studerende er alle på sidste modul inden bachelorprojektet. Ros fra dommerpaneletDer var ros fra dommerne til hele paletten af ideer. Det blev fremhævet, at de var både nytænkende og til værdi for mange. De var fokuserede og til gavn for patienter. Det blev fremhævet, at de studerende havde fokus på udvikling af de helt grundlæggende plejeopgaver som f.eks ernæring og væske. Og selvom konkurrencen var hård, blev der valg tre projekter ud, som blev præmieret: 3. pladsen gik til ideen om ”Fingeraftryks-scannere til patientidentifikation ved medicingivning”. Problemerne med medicinhåndtering kan mindskes, hvis patienten undgår at skulle oplyse sit cpr-nummer hver gang, der skal udleveres medicin. De tre studerende Zita Sørensen, Mette Poulsen og Mahtab Rostami-Bani fik både hæder og applaus med på vejen for deres gode ide. 2.pladsen gik til ideen "Min ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/sygeplejerskers-innovative-ideer-var-et-tilloebsstykke/ lør, 14 mar 2015 12:38:00 +0100
<![CDATA[UCSJ fremlagde uddannelsesforskning på Göteborg konference]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-fremlagde-uddannelsesforskning-paa-goeteborg-konference/
Nordic Educational Research Association er en af de vigtigste konferencer i Europa, når det gælder forskning i uddannelse, og da konferencen i år blev afviklet i Gøteborg, bidrog UCSJ med to præsentationer, der vakte opmærksomhed. Opmærksomheden skyldtes ikke mindst, at UCSJ havde tre lærerstuderende med i et projekt, hvilket bringer UCSJ helt frem i front, når det gælder forskningsinformeret læreruddannelse, innovation og internationalisering. UCSJ-deltagere på NERA 2015 var lektor Mette Bruun, lektor Brian Degn Mårtensson, og de tre lærerstuderende: Anette Lind, Lea Flackeberg og Anne Gøthe Hansen. Deres præsentation handlede om inklusion i skolen.  De studerende blandt andet arbejdet med dataindsamling og interviews. Adjunkt Ditte Dalum Christoffersens præsentation handlede om ”Elevperspektiver på meningskabelse med særligt fokus på begrebet ”kedsomhed”.  Resultatet af UCSJ`s forskning vil blive beskrevet nærmere og offentliggjort i løbet af sommeren og efteråret på http://ucsj.dk/forskning/]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-fremlagde-uddannelsesforskning-paa-goeteborg-konference/ tor, 12 mar 2015 13:19:16 +0100
<![CDATA[Stor anerkendelse til Sjællandske uddannelser]]> http://ucsj.dk/nyhed/stor-anerkendelse-til-sjaellandske-uddannelser/
University College Sjælland er den første professionshøjskole, som bliver indstillet til en positiv akkreditering, når akkrediteringsrådet mødes den 25. marts. Det betyder blandt andet, at UCSJ selv skal stå for kvalitetssikringen af uddannelserne de næste seks år. - Det er stort skulderklap til vores medarbejderes indsats for at sikre uddannelsernes kvalitet. Og akkrediteringen betyder, at vi får betydeligt større handlefrihed. Den frihed vil vi benytte til sikre tidssvarende uddannelser, som er med til at løfte hele regionen, siger Ulla Koch, rektor på UCSJ. Nye uddannelserAnerkendelsen betyder, at UCSJ vil kunne etablere nye uddannelser hurtigere, fordi de ikke længere skal igennem en tidskrævende proces, der uden akkrediteringen kan tage op til et år. Desuden betyder den positive anerkendelse potentielt større søgning og dermed et bedre grundlag for at etablere og fastholde uddannelser, studerende og medarbejdere i regionen. - Vi har de seneste år oplevet en konstant vækst i antallet af studerende. Det skyldes ikke mindst, at vi har fået et omdømme som en institution, der har styr på kvaliteten. Samtidig forsker vi hele tiden i, hvordan vi skaber endnu bedre læring. Det har gjort, at UCSJ er førende inden for fx e-læring i Danmark. En uddannelsesmetode, der skal sikre, at uddannelse og efteruddannelse når ud til flere, ikke alene i regionen, men i hele Danmark, siger Ulla Koch. Bruger ressourcer på udvikling- Indtil i dag har akkrediteringsinstitutionen kontrolleret...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/stor-anerkendelse-til-sjaellandske-uddannelser/ ons, 11 mar 2015 14:34:58 +0100
<![CDATA[UCSJ med i naturfagsprojekt til 8 mio]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-med-i-naturfagsprojekt-til-8-mio/
Der venter kommunerne en stor udfordring i de kommende år, hvor der stilles større og større krav til lærernes kompetencer. Fra 2020 skal alle lærere, der underviser i et fag være på “undervisningsfag”-niveau - en betegnelse, der tidligere var kendt som “linjefag”. Omstillingen er en stor udfordring særligt i faget “natur og teknologi,” hvor mange mangler uddannelse. En screening i Faxe, Stevns og Køge Kommuner viser eksempelvis, at kun ca. 46 procent af underviserne i “natur og teknologi” er undervisningsfag-uddannede, selvom de alle har en læreruddannelse. Det problem oplever blandt andet folkeskolelærer Aff Hjarnø, når hun overtager elever i 7. klasse, der har haft “natur og teknologi,” men som ikke har de forventede kompetencer til at fortsætte i fagene fysik, kemi , biologi og geografi i overbygningen. - Som naturfaglig underviser kunne jeg se, at noget var helt galt, hvilket jeg redegjorde for i min afsluttende PD opgave. Sammen med skolechefer og skolekonsulenter fra Faxe, Køge og Stevns kommuner udarbejde vi en plan for en fælles opkvalificering og kunne se muligheden for et kompetenceløft gennem en fælles ansøgning, siger hun. Det endte med en ansøgning til AP Møller Fonden, der har afsat én mia. kroner til opkvalificering i Folkeskolen. At otte mio. kr. fra fonden endte i netop disse tre kommuner skyldes ifølge Aff Hjarnø formentlig, at fonden kunne mærke, at der var tydelig synlighed fra uddannelse af lærer og helt ud til eleverne. - Jeg kunne mærke, at de var...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-med-i-naturfagsprojekt-til-8-mio/ tir, 10 mar 2015 12:48:00 +0100
<![CDATA[Minister-opmærksomhed til UCSJ-projekt i Vietnam]]> http://ucsj.dk/nyhed/undervisningsminister-besoeger-ucsj-projekt-i-vietnam/
Projektets anden fase har kørt i 4 år, og Seniorrådgiver Kirsten Fugl fra UCSJ har stået for træningen af 600 billedkunstlærere fra Vietnams 63 provinser.  Projektets har således opnået to væsentlige resultater. Det første resultat er, at når projektet afsluttes med udgangen af skoleåret 2014/2015 forventes det, at der er mindst én billedkunstunderviser er blevet trænet på hver at Vietnams 15.000 grundskoler. Projektet opnår dermed en stor udbredelse for begrænsede økonomiske midler. Ved dagens møde mellem chefen for UCSJs Internationale Sekretariat Morten Pristed og vicegeneraldirektør for Vietnams Undervisningsministerium (MOET) Nguyen Huu blev projektets andet vigtige resultat afleveret: Det første færdige eksemplar af det undervisningsmateriale, der er udviklet i projektperioden. At drive et undervisnings projekt – og tilmed et undervisnings-udviklingsprojekt på tværs af kulturelle og sproglige forskelligheder er selvsagt en meget vanskelig opgave. Projektet har også måttet se undervisningsmaterialet gennemgå mange forandringer imellem de enkelte oversættelser at materialet, men arbejdet er nu tilendebragt og materialet er færdigudviklet. Det forventes, at det nye materiale - og ikke mindst også arbejdet med tilgangen til billedkunstundervisning – vil få en betydelig indflydelse, når Vietnam snart skal afslutte udviklingen af sit nye curriculum til billedkunstundervisningen.  Materialet vil senere på ugen blive overrakt den danske Undervisningsminister og hendes...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/undervisningsminister-besoeger-ucsj-projekt-i-vietnam/ tir, 03 mar 2015 15:36:33 +0100