University College Sjælland - Nyheder http://ucsj.dk/ da TYPO3 - get.content.right fre, 25 apr 2014 04:14:21 +0200 <![CDATA[Ny bog tager skolen ud af skolen]]> http://ucsj.dk/nyhed/ny-bog-tager-skolen-ud-af-skolen/
Connie Stendal Rasmussen, der underviser på University College Sjællands læreruddannelse i Holbæk og Roskilde, har sammen med forsker og underviser på University College Lillebælt, Trine Hyllested, redigeret den nye bog “Skolen i Virkeligheden - omgivelserne som læremiddel”. Bogen udfordrer institutionernes traditionelle rammer ved at behandle og visualiserer de muligheder, der ligger i at bruge det omgivende samfund som både læringsmiljø og læremiddel. “Bogen er tænkt som en inspiration og en øjenåbner i forhold til at gentænke, hvordan og hvor læring kan foregå på en autentisk og uventet måde, “ forklarer Connie Stendal Rasmussen. At bruge omgivelserne som læremiljøer og læremidler kan støtte elevernes undervisning, læring og dannelse på en anden måde en klasserummet, og bogen tager fat i at diskutere, hvornår og hvordan et bestemt læringsmiljø kan bruges. “Det er vigtigt at være opmærksom og have et kritisk øje på, hvordan f.eks. virksomheder og foreninger kan have både kommercielle og idealistiske interesser i at indgå som en del af et læringsmiljø. Her har læreren et ansvar, men også en stor mulighed for at lære eleverne om sund skepsis og at stille spørgsmålstegn ved tingene,” siger Connie Stendal Rasmussen. Bogen indeholder 16 kapitler, der hver især giver sit bud på, hvordan skolen kan tages ud af skolen. Antologien henvender sig til lærere og pædagoger i alle skoleformer: grundskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser samt alle, der arbejder med børn og unge ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ny-bog-tager-skolen-ud-af-skolen/ tor, 24 apr 2014 14:51:38 +0200
<![CDATA[Ny før-leder-uddannelse: Halvdelen af offentlige ledere på vej på pension]]> http://ucsj.dk/nyhed/ny-foer-leder-uddannelse-halvdelen-af-offentlige-ledere-paa-vej-paa-pension/
Der er mange store og krævende opgaver på de offentlige lederes bord i disse år. Mange medarbejdere kan se ledelsesudfordringerne som både attraktive og overvældende på en og samme tid, og turbulensen om folkeskolereformen er et godt eksempel på dette. I løbet af de sidste 10 år er ledelsesopgaven i det offentlige blevet mere kompleks. Bevægelsen har været fra en forvaltningstankegang til en ”brugeren i centrum” tankegang, samtidig med at kravene til økonomiske tilpasninger og dokumentation er stigende. Brug for nye typer før-leder forløb Ledernes opgave er i stigende grad blevet at skabe de vigtige og nødvendige forbindelser mellem mange forskellige interesser og ofte modstridende ønsker og behov. Lederne står også til mål for at formidle og forklare nye reformer og tiltag overfor borgere og brugere og sørge for, at medarbejderne holder fokus på deres opgave, har medejerskab og rum og tillid til at udvikle opgaveløsningerne. Sagt på en den måde – det er ikke blevet lettere at være offentlig leder. Derfor mener University College Sjællands uddannelseskonsulenter i ledelse, at det er vigtigere end nogensinde at iværksætte og italesætte nye typer før-leder forløb og skabe motivation og gejst for ledergerningen blandt interesserede medarbejdere. Kommende ledere skal langsomt i gang  - ”Vi har set, at det er vigtigt for den enkelte kommende leder at få lov at snuse til ledelse uden rigtigt at være leder endnu. Kommende ledere, der får mentorer og begrænsede ledelse...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ny-foer-leder-uddannelse-halvdelen-af-offentlige-ledere-paa-vej-paa-pension/ tor, 24 apr 2014 14:32:56 +0200
<![CDATA[Robotter og sundhed: Nye uddannelsestilbud]]> http://ucsj.dk/nyhed/robotter-og-sundhed-nye-uddannelsestilbud/
Genoptræning, demens, øjenstyrede robotter som hjælpemiddel. Nye robotteknologier vinder hastigt frem som nye muligheder på sundhedsområdet. - “Det er vigtigt, at studerende får viden omkring om, hvordan de sidste nye teknologier bliver anvendt, og hvilke perspektiver dette kan have. Derfor tilbyder University College Sjælland nu for første gang et valgmodul på sidste semester af uddannelsen: “Robot- og anden velfærdsteknologi for sundhedsprofessionelle (anvendelse, implementering og innovation)”, fortæller forskningsprogramleder Kathrine Krageskov Eriksen fra University College Sjælland. Robotteknologier inden for sundhedsområdet kan betragtes som en særlig type af velfærdsteknologiske løsninger. En robot er i interaktion med de fysiske omgivelser og adskiller sig herved fra fx computersystemer. Dermed kan robotteknologierne give nogle særlige muligheder for teknologisk understøttelse af arbejdet inden for sundhedssektoren og i forhold til borgerens varetagelse af egen livssituation med fx kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse. Flere tilbud bliver udviklet De nye valgmoduler er et af de første initiativer i den nye strategiske indsats, som University College Sjælland iværksætter for at integrere de nye robotteknologier i grunduddannelserne. I valgmodulerne vil de studerende arbejde i en kombination af innovationsforløb og en mere traditionel undervisningstilgang. Der sættes også fokus på faglige og organisatoriske udfordringer, etiske overvejelser og dilemmaer ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/robotter-og-sundhed-nye-uddannelsestilbud/ tir, 22 apr 2014 09:18:02 +0200
<![CDATA[UCSJ er del af international robotkonference i Billund]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-er-del-af-international-robotkonference-i-billund/
Når nye velfærdsteknologiske løsninger skal udvikles, implementeres og anvendes i den offentlige sektor, så er UCSJ overbevist om, at det kun kan ske under helt nye offentlige-private samarbejdsformer. Det er baggrunden for, at UCSJ i 2014 indleder nye indsatser omkring robotteknologier, og at  UCSJ som led heri bl.a. er platinumsponsor for den internationale robot-konference i Billund “Robo Business Europe” den 26. - 28. maj, der bl.a. vil sætte fokus på de nye samarbejdsmuligheder mellem industri og uddannelse. - “De nye løsninger skal skabe værdi på bundlinjerne i både den offentlige organisation og i virksomheden. Det kan kun lade sig gøre i en forretningsmodel, der fungerer som et økosystem, hvor alle dele er afhængige af hinanden”, fortæller prorektor Lena Venborg Pedersen fra University College Sjælland. På konferencen i Billund vil UCSJ bl.a. deltage med en udstillingsstand og med oplæg af forskningschef Niels Henrik Helms på konferencens uddannelsesspor under temaet “Play & Learning”. Han vil bl.a. fokusere på, hvordan teknologierne kan forankres i de faktiske daglige arbejdsgange på fx sygehuse og skoler. RoboBusiness Europe henvender sig til et bredt spektrum af fagfolk og beslutningstagere indenfor mange forskellige områder. Play & Learning-området indenfor robotteknologi vurderes at kunne blive et nyt stort vækstområde for danske videninstitutioner og virksomheder på samme måde som velfærdsteknologi. Blandt de andre oplægsholdere på området k...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-er-del-af-international-robotkonference-i-billund/ tir, 22 apr 2014 08:27:12 +0200
<![CDATA[UCSJ deltager i Forskningens Døgn d. 24. - 26. april 2014]]> http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-deltager-i-forskningens-doegn-d-24-26-april-2014/
UCSJ har tre arrangementer på programmet til Forskningens Døgn 2014: Møder mellem kreativitet, medier og læringTorsdag 24/4 kl. 9.00 - 11.50 på Campus SlagelseTre vinkler på brydninger, læringer og inspirationer, når kunst, kreativitet, medier og læring spiller sammen.Læs mere Velfærdsteknologi og professionsudviklingTorsdag 24/4 kl. 13.00 - 16.00 på Campus NæstvedVelfærdsteknologi skaber muligheder og udfordringer - Hvordan skabes dynamisk udvikling, hvor både borgere og professionelle medvirker?Læs mere Socialøkonomiske virksomheder og social innovationFredag 25/4 kl. 9.00 -12.30 på Ankerhus i SorøForskellige perspektiver på og erfaringer med, hvordan vi kan skabe social innovation og bæredygtige virksomheder.Læs mere Forskningens Døgn er en forskningsfestival, der har til formål at gøre forskningen mere tilgængelig. Siden 2005 har forskningsfestivalen inviteret alle interesserede til gratis arrangementer for at give større indsigt og forståelse for forskningens betydning for samfundet og for vores hverdag.Du kan læse mere på Forskningens Døgns hjemmeside, www.forsk.dk]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ucsj-deltager-i-forskningens-doegn-d-24-26-april-2014/ man, 07 apr 2014 14:21:05 +0200
<![CDATA[Ny campus i Slagelse er kommet et skridt nærmere]]> http://ucsj.dk/nyhed/ny-campus-i-slagelse-er-kommet-et-skridt-naermere/
Området omkring Slagelse station har længe været udset som et sted, hvor der kan udvikles en helt ny og attraktiv bydel, der kan skabe vækst og udvikling i kommunen. Siden februar 2013 er der i Slagelse blevet arbejdet med en fælles vision for én ny uddannelsescampus ved stationen, og i august vedtog Byrådet "Visionsplan Campus Slagelse". UCSJ har sammen med Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Sjælland og Slagelse kommune den 19. marts 2014 taget et vigtigt skridt videre, da alle fire parter underskrev en fælles hensigtserklæring om målene for det  nye uddannelsescampus. - “Det drejer sig fx om at skabe et studiemiljø, der går på tværs af studieretninger. Om at gøre det attraktivt for både danske og internationale studerende at flytte til området  og om at deles om auditorier og andre faciliteter. Der er ikke fastsat en dato for byggeriet endnu, men parterne håber, at et nyt campus bliver en realitet inden for en 3-4-årig periode”, fremgår det af en pressemeddelelse fra Slagelse Kommune. UCSJs sygeplejerske- og pædagoguddannelse i Slagelse flyttede i efteråret 2013 under samme tag i Slagelse på Ingemannsvej som det  første skridt  på vejen mod at virkeliggøre visionerne for et nyt og større campusmiljø. - Det er vores erfaring , at flere uddannelser under ét tag fremmer det gode studiemiljø, skaber mulighed for den tværprofessionalitet, som der efterlyses fra arbejdsmarkedet, og som også giver mulighed for at etablere nye uddannelser...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ny-campus-i-slagelse-er-kommet-et-skridt-naermere/ man, 07 apr 2014 10:37:31 +0200
<![CDATA[Vær med til DR-debat om folkeskolereformen i Vordingborg den 10. april]]> http://ucsj.dk/nyhed/vaer-med-til-dr-debat-om-folkeskolereformen-i-vordingborg-den-10-april/
Hvad betyder reformen for den folkeskole, vi møder i det nye skoleår i august? Hvad betyder det for børnene at de skal være i skole i så mange timer? Hvorfor er politikerne så begejstrede for reformen? Hvad siger forskerne? Hvordan og hvorfor skal lærere og pædagoger arbejde så tæt sammen? Og ikke mindst - hvordan ser praktikere, der allerede arbejder med reformen, til idéerne og alt det nye. Debatarrangementet bliver sendt direkte fra UCSJs campus i Vordingborg, hvor DR vil bringe interviews med oplægsholderne og synspunkter fra debatten. Programmet for arrangementet er: 15.05: Frans Ørsted Andersen, forsker, Aarhus Universitet, oplæg og 10 minutters spørgsmål/debat. 15.30: Kirsten Overgaard, lokalpolitiker (Venstre), oplæg og 10 minutters spørgsmål/debat. 16.00: Anne Marie Jacobsen, skoleleder, Kulsbjerg skole, Vordingborg, oplæg og 10 minutters spørgsmål/debat. 16.30: Praktikerteam med lærer  og pædagog, oplæg og 10 minutters spørgsmål/debat. Vil du vide mere Tilmeld dig begivenheden, skriv hvis du har et spørgsmål og læs mere på debatarrangementets eventside på FacebookKontakt Gitte Rask, lektor, læreruddannelsen i Vordingborg, tlf. 7248 2397, gra@ucsj.dk]]>
http://ucsj.dk/nyhed/vaer-med-til-dr-debat-om-folkeskolereformen-i-vordingborg-den-10-april/ fre, 04 apr 2014 11:25:05 +0200
<![CDATA[Konference 22. april: Flere drenge i uddannelse]]> http://ucsj.dk/nyhed/konference-22-april-flere-drenge-i-uddannelse/
På næsten alle områder klarer drengene sig dårligere end pigerne, hvad enten det er de mest sårbare, bredden eller de dygtigste. I samarbejde med og med støtte fra det daværende ministerie for Kirke og Ligestiling, Børnerådet og alle uddannelsesinsitutionerne i Roskilde iværksatte Roskilde Kommune i 2011 det store forsknings- og udviklingsprogram “DUR - Drenge Uddannelse Roskilde”. Målet er med projektet har været at udvikle viden og finde veje til, hvordan Roskilde fremover kan nå regeringens uddannelsespolitiske mål om, at  95% af hver årgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Kirke- og Ligestillingsministeriet bevilgede 2,1 mio. kr. til DUR-programmet  fra puljen til fremme af ligestilling. Præsenterer resultater fra projekter Forsknings- og udviklingsprogrammet bliver nu afsluttet ved en stor konference på University College Sjællands Campus i Trekroner Forskerpark i Roskilde den 22. april fra 10-15.30. På konferencen præsenteres resultater fra projekter om bl.a. udvikling af læse- og skrivekompetencer og vejledning, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering samt fastholdelse og personlig udvikling og veje til videregående uddannelser. Tre eksperter fra UCSJ har evalueret delprojekter og holder oplæg på konferencen: Tom Steffensen, lektor. Om læse- og skrivekompetencer og hvor læringsaktitivteter giver mening i den enkelte drengs faglige, personlige og sociale forhold.Marianne Brodersen, adjunkt. Om hvordan vejledning i højere grad...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/konference-22-april-flere-drenge-i-uddannelse/ tor, 03 apr 2014 11:06:47 +0200
<![CDATA[Danmarks første Læringsfestival blev stor succes med 5700 deltagere]]> http://ucsj.dk/nyhed/danmarks-foerste-laeringsfestival-blev-stor-succes-med-5700-deltagere/
På den første Læringsfestival, som fyldte Bella Center i København, var mere end 200 udstillere samlet - flere end der var på Skolemessen 2013 og Uddannelsesforum 2012 tilsammen. Og der var rift om pladserne - flere udstillere fik afslag og kunne desværre ikke være med, da de i alt 5700 deltagere indtog den kombinerede udstilling og konference. De udstillere, der var så heldige at få en plads, var meget tilfredse, og UCSJ arbejder på at endnu flere udstillere kan få mulighed for at deltage til næste år. UCSJ havde også selv en stand på Læringsfestivalen, som var velbesøgt. Med præsentationen af robotteknologier samt tilstedeværelsen af repræsentanter fra Blue Ocean Robotics, fik UCSJ skabt en stand med et tredimensionelt indhold - også i forhold til fremtidens behov for offentlige-private partnerskaber. Et af højdepunkterne var onsdagens ministerbesøg, hvor Christine Antorini lagde vejen forbi og fik præsenteret UCSJ/CFUs nye robotteknologiske satsning. Danmarks Læringsfestival afholdes igen til næste år, den 3.-4. marts 2015. Du kan læse mere på www.danmarkslaeringsfestival.dk]]>
http://ucsj.dk/nyhed/danmarks-foerste-laeringsfestival-blev-stor-succes-med-5700-deltagere/ tor, 03 apr 2014 08:50:40 +0200
<![CDATA[Ny bog: Hvordan kan skoler og museer få mere ud af hinanden?]]> http://ucsj.dk/nyhed/ny-bog-hvordan-kan-skoler-og-museer-faa-mere-ud-af-hinanden/
Gennem de sidste tre år har studerende og undervisere fra læreruddannelsen i UCSJ i både Roskilde, Vordingborg og Holbæk deltaget i samarbejdet med 30 museer og 10 andre læreruddannelser om at styrke kommende læreres brug af museernes ressourcer og ikke mindst udvikle museernes  undervisningsafdelinger. Projektet var fra starten tænkt som et “win-win”-projekt, hvor alle blev beriget af deltagelsen, og det har også været tilfældet. “Både museumformidlerne, de studerende og os som undervisere har fået meget ud af projektet. Vi har sammen udtænkt nye metoder og er kommet frem spændende didaktiske designs, der har inddraget både sansebaserede og æstetiske tilgange - og så selvfølgelig en masse IT. Hvem havde f.eks. forestillet sig, at et museumsbesøg også kunne involvere en sporjagt med en smartphone i byrummet eller en happening i gågaden?“ siger Birgit Risgaard Brænder, lektor på læreruddannelsen i UCSJ, der har  fungeret som kontaktperson for projektet på Campus Roskilde. Projektet har både involveret udvikling af konkrete undervisningsforløb, praktikophold og bachelorprojekter for lærerstuderende har museer og læreruddannelser sammen udviklet og innoveret deres praksis. En række studerende har gennemført en del af deres praktik i museernes formidlingsafdelinger, ligesom hele hold af studerende i perioder har brugt museet som læringsrum. Også bachelorprojekter har bygget på empiri hentet på museerne. Projektet er mundet ud i en ny bog “Learning Museum. Praksismanu...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/ny-bog-hvordan-kan-skoler-og-museer-faa-mere-ud-af-hinanden/ ons, 02 apr 2014 11:33:47 +0200
<![CDATA[Pædagoger bliver fremmede i eget hjem ]]> http://ucsj.dk/nyhed/paedagoger-bliver-fremmede-i-eget-hjem/
Pas på - når systemer og nye indsatser rulles ud fra forvaltninger og ministerier og ind i daginstitutionerne, er der risiko for, at der sker det modsatte af, hvad der ellers italesættes kraftigt i den offentlige sektor i disse år. I stedet for at sætte fokus på fagligheden og kerneydelsen oplever pædagogerne nemlig, at deres faglighed kan blive deprofessionaliseret, at de mister indflydelse, og at et mere skolepræget læringssyn let kan dominere og overtage i forhold til den pædagogiske faglighed. - “Det er vigtigt at være opmærksom på denne risiko. Vi tror, indsatser kan tilrettelægges på gennemtænkte måder, hvor pædagogerne sikres rum og ejerskab til at videreudvikle deres arbejde ud fra deres egen pædagogiske faglighed”, pointerer adjunkt Jimmy Krab og forskningsprogramleder Randi Andersen fra University College Sjælland. I en ny bog fra Dafolo “Læring i daginstitutioner - et erobringsforsøg” har de skrevet kapitlet “Læringslandskaber i daginstitutionen”. Bogen sætter fokus på, at den nye læringsdagsorden er kommet for at blive, og hvad det betyder for børnene og det pædagogiske arbejde.Jimmy Krab og Randi Andersen beskriver i deres kapitel to forskellige læringslandskaber. “Andre har besluttet systemet, pædagogerne får ikke ekstra midler til deres arbejde, og det er udefra kommende forskere, der modtager og vurderer svarene” I det ene landskab er der fokus på sproglæring som del af et større evidensbaseret program for sprogudvikling “SPELL” med stor politisk opmæ...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/paedagoger-bliver-fremmede-i-eget-hjem/ tir, 01 apr 2014 12:49:12 +0200
<![CDATA[Tusindvis af lærere skal efteruddannes]]> http://ucsj.dk/nyhed/tusindvis-af-laerere-skal-efteruddannes/
Over 20.000  lærere i de danske folkeskoler underviste sidste år i et fag, de ikke er linjefagsuddannet i. Alene i de sjællandske folkeskoler fik eleverne sidste år undervisning af en lærer uden linjefags-eksamen i 29 procent af alle fag. Der venter med andre ord en stor efteruddannelsesopgave foran kommunerne, hvis de skal leve op til folkeskolereformens krav om, at alle lærere skal være linjefagsuddannet i de fag, de underviser i, i 2020. Det skriver Sjællandske Medier den 8. marts 2014. UCSJs uddannelseskonsulent Jesper Tangbæk fortæller til avisen, at UCSJ er i dialog med en lang række kommuner om deres behov for efteruddannelse: - “Måden at løse det på bliver at oprette nogle fleksible forløb. Hvis vi skal have holdundervisning kan man sagtens forestille sig, at det kommer til at foregå ude i kommunerne frem for på vores uddannelsesinstitutioner. Og vi kommer helt sikkert også til at gøre brug af e-læring. Det giver en helt anden fleksibilitet i forhold til selv at kunne styre den tid, man er på kursus”, siger han til avisen. Jesper Tangbæk fortæller også, at der tegner sig et billede af tre grupper af lærere, der skal efteruddannes: En gruppe, der ikke har de formelle kompetencer, men som har så meget erfaring, at de stort set vil kunne gå direkte til eksamen.En gruppe, der skal ind på skolebænken igen og stort set tage et fuldt fag, inden de er klar til at tage en linjefagseksamen.En stor gruppe af lærere, der har noget erfaring og noget uddannels...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/tusindvis-af-laerere-skal-efteruddannes/ man, 31 mar 2014 14:26:28 +0200
<![CDATA[Litauens første hospice er formet efter Lollandsk model]]> http://ucsj.dk/nyhed/litauens-foerste-hospice-er-formet-efter-lollandsk-model/
Dansk inspiration pustede til litauisk ildsjæl I april 2013 kom en delegation af undervisere bl.a. fra Litauen på studiebesøg i Danmark i regi af det EU-finansierede projekt COHAB, der har til formål at øge uddannelses- og arbejdsmarkedsmobiliteten i den baltiske region. Ét af besøgene gik til Svanevig Hospice i Bandholm på Lolland, hvor den litauiske teamleder, Natalja Istomina, viceudviklingsdekan på Klaipeda University, blev inspireret til at tage hospice-konceptet med sig tilbage til Litauen og arbejde for, at det første litauiske hospice skal opføres i Litauens tredjestørste by, havnebyen Klaipeda. “I was very inspired by Svanevig Hospice. The environment and perfect work of all staff have made a big impact to encourage the changes in Klaipeda city municipality system,” siger Natalja Istomina. Det lykkedes efter flere debatter både offentligt og i Klaipedas byråd, hvor Natalja Istomina også har en plads, at få føjet opførslen af et hospice i Klaipeda inden 2020 til byens strategiske udviklingsplan. Dermed bliver det første hospice i Litauen en realitet. USCJ lead partner i EU-projekt til 11 mio kr. COHAB er et EU-finansieret projekt der har til formål at øge studentermobiliteten og som følge deraf arbejdsmarkedsmobiliteten i den baltiske region, med fokus på lærerstuderende og sygeplejestuderende. I projektet deltager seks partnere foruden UCSJ; Rostock Universitet og Virtus Universit i Tyskland, Linnæus Universitet i Sverige, VUC Storstrøm, Medical University G...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/litauens-foerste-hospice-er-formet-efter-lollandsk-model/ ons, 26 mar 2014 14:07:31 +0100
<![CDATA[Nu skal robotter ind i danske folkeskoler]]> http://ucsj.dk/nyhed/nu-skal-robotter-ind-i-danske-folkeskoler/
Mens digitaliseringen i folkeskolen ruller ud for fuld kraft, melder robotter sig nu som morgendagens nye læringsværkstøj. University College Sjælland har i en årrække satset på at skabe en ny digital uddannelseskultur. - “Nu vil vi introducere robotter som et nyt læringsværktøj i folkeskolen. Vi har indgået et offentligt-privat partnerskab med virksomheden Blue Ocean Robotics om tests og udbredelse og præsenterer på Danmarks Læringsfestival i Bella Center i København for første gang en protype til den nye canadiske EZ-robot, der er på vej på markedet. Vi vil teste, hvordan skolerne kan anvende de nyeste robotteknologier og tilpasse dem til et dansk curriculum. Teknologierne ser ud til at fremme elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag, stimulere lysten til entreprenørskab og øge forståelse af programmering og ny teknologi”, fortæller Lena Venborg Pedersen. En del af hverdagen i nordamerikanske skoler Nøgleordene for de nye EZ-robotter er at styrke entreprenørskab, innovation og konstruktion hos eleverne fra 5. klasse og op. Med EZ-robotter kan eleverne gøre deres ideer til virkelighed med et modulsystem af arme, rotorer, greb, kameraer, sensorer, som er let sammensættelige med Clip'n'Play Technology. Eleven kan selv skabe og designe sine egne produkter, 3D printe dem og efterfølgende programmere dem via 3D softwareplatformen. - ”I nordamerikanske skolemiljøer bliver robotteknologier mere og mere en del af hverdagen. Både ledelser og lærere oplever, at tekn...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/nu-skal-robotter-ind-i-danske-folkeskoler/ man, 24 mar 2014 13:50:00 +0100
<![CDATA[Nyt offentligt-privat partnerskab om robotter i skoler og på sygehuse]]> http://ucsj.dk/nyhed/nyt-offentligt-privat-partnerskab-om-robotter-i-skoler-og-paa-sygehuse/
Blue Ocean Robotics udvikler og udbreder de nyeste, innovative robotsystemer til sundheds-, uddannelses- og industrisektoren. University College Sjælland uddanner fremtidens medarbejdere til bl.a. skoler og daginstitutioner, sundheds- og socialområdet og samarbejder med offentlige institutioner om videreuddannelse, forskning og udvikling. Når nye velfærdsteknologiske løsninger skal udvikles, implementeres og anvendes i den offentlige sektor, så er University College Sjælland og Blue Ocean Robotics overbevist om, at det kun kan ske under helt nye offentlige-private samarbejdsformer. - “Løsningerne skal skabe værdi på bundlinjerne i både den offentlige organisation og i virksomheden, og de skal tilpasses de faktiske daglige arbejdsgange på fx sygehuse og skoler. Forretningsmodel er som et økosystem Det kan kun lade sig gøre i en forretningsmodel, der fungerer som et økosystem, hvor alle dele er afhængige af hinanden”, fortæller prorektor Lena Venborg Pedersen fra University College Sjælland og direktør Rune Larsen fra Blue Ocean Robotics. - “Virksomheden får gennem partnerskabet testet deres produkter og opnår kendskab til og kanaler og relationer til deres offentlige kunder. Hvem er brugerne og medarbejderne, hvordan er beslutningsprocesserne, og hvordan kan teknologierne anvendes i de praktiske arbejdsgange”, fortæller Rune Larsen, direktør og partner i Blue Ocean Robotics. Uddannelse som afgørende bindeled - “Som uddannelsesorganisation vil University College Sjælla...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/nyt-offentligt-privat-partnerskab-om-robotter-i-skoler-og-paa-sygehuse/ man, 24 mar 2014 13:50:00 +0100
<![CDATA[Socialrådgivernes seks digitale dilemmaer]]> http://ucsj.dk/nyhed/socialraadgivernes-seks-digitale-dilemmaer/
Hvis nye velfærdsteknologier skal indføres med resultat og effekt, er det nødvendigt at skabe forståelse for alt det, som de nye teknologier sætter i spil. Socialrådgivere og andre professioner oplever nemlig, at nye teknologier udfordrer deres faglighed og professionalisme. - ”Det skyldes, at teknologierne skal implementeres i en ofte modsætningsfyldt kontekst. Fx stiller nye digitale systemer krav om standardisering og dokumentation ud fra argumenter om borgerens retssikkerhed og rettigheder, men samtidig kan det opleves som en indsnævring af det professionelle råderum. Parallelt hermed er der en politisk diskurs om, at det er nødvendigt at mindske kontrollen og dokumentationen i den offentlige sektor”, siger ph.d. Sissel Korndrup fra Roskilde Universitet. ”Det handler om at skabe en ny teknologisk dannelse” University College Sjælland sætter i et samarbejde med Roskilde Universitet i et større projekt nu fokus på, hvordan den velfærdsteknologiske udvikling i professionernes praksis kan sættes på uddannelsernes dagsorden på nye måder. Projektet gennemføres i 2014 under titlen ”VIOL - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring” og får støtte fra EU's Socialfond. - Man kan sige, at det i høj grad handler om at skabe en ”ny teknologisk dannelse”. Projektet sætter derfor fokus på, hvordan studerende allerede i deres uddannelse kan opøve kompetencer til at anvende, vurdere og medvirke til innovation og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger, fortæller fo...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/socialraadgivernes-seks-digitale-dilemmaer/ man, 24 mar 2014 08:18:22 +0100
<![CDATA[Robotteknologier skal være en del af uddannelsestænkningen]]> http://ucsj.dk/nyhed/robotteknologier-skal-vaere-en-del-af-uddannelsestaenkningen/
Robotteknologier er i dag i sin spæde start på den velfærdsteknologiske dagsorden. Men version 2.0 af digitaliseringen af Danmark er skudt i gang. Robotstøvsugere hører vi ofte om, men sådanne eksempler udgør kun et lille hjørne af de robotteknologier, som i dag bliver udviklet, og som i de kommende vil vinde frem mange steder i den offentlige sektor.  - University College Sjælland har i en årrække arbejdet på at skabe en ny digital uddannelseskultur og har bl.a. i et stort toårigt organisationsprojekt for alle ledere og underviser “UCSJ Læring” sat fokus på nye digitale læringsformer, hvor blended learning som et mix mellem online undervisning og andre undervisningsformer er fremtidens undervisning, fortæller prorektor Lena Venborg Pedersen. Tæt samarbejde med industri Det er bl.a. lykkedes for University College Sjælland at udbrede e-læringsuddannelser med stor succes til otte professionsbacheloruddannelser til lærer, sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, bioanalytiker og ernæring og sundhed. - “I de kommende skal også fremtidens robotteknologier blive en naturlig del af vores uddannelsestænkning, og vi går derfor ind i et tæt samarbejde med industrien om, hvordan de nyeste robotteknologier kan udvikles, tilpasses og implementeres i den offentlige sektor i Danmark på sygehusene, hos myndighederne, hos borgerne og i skoler og daginstitutioner, fortæller prorektor Lena Venborg Pedersen.   Nye teknologier kan føre til bedre kvali...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/robotteknologier-skal-vaere-en-del-af-uddannelsestaenkningen/ søn, 23 mar 2014 09:22:00 +0100
<![CDATA[Seminar: Mangel på praktikpladser stiller krav om nye læringsrum]]> http://ucsj.dk/nyhed/seminar-om-simulationsundervisning-mangel-paa-praktikpladser-stiller-krav-om-nye-laeringsrum/
Politiske, strukturelle og økonomiske krav til sygehusene om hurtigere behandling og udskrivning af patienter betyder, at der bliver færre kliniske uddannelsespraktik pladser til sygeplejerske studerende og andre professionsbachelor studerende på sundhedsområdet.   Robotdukker skaber nye læringsrum Derfor er det afgørende, at nye former for simulationsundervisning med bl.a. robotdukker skaber nye læringsrum mellem teori og praksis for fremtidens sundhedspersonale. - “De hurtigere og accelererede patientforløb, stiller ikke bare andre typer krav til sundhedsprofessionelle end tidligere - der opstår også udfordringer omkring de studerendes læringsrum. I de patientrettede kliniske uddannelsesforløb er det således blevet vanskeligere at opnå læringsmålene, og det er medvirkende til, at der opstår mangel på kliniske praktikpladser”, fortæller Kitt Vestergaard, lektor på sygeplejerske uddannelsen i Næstved. University College Sjælland sætter derfor fokus på, hvordan der med nye former for simulationsundervisning kan skabes nye læringsrum mellem teori og praksis, så fremtidens personale opnår den fornødne praktiske erfaring. Erfaringer fra samarbejde med Næstved Sygehus Det sker ved formidlingsseminaret “Læringsrum mellem teori og praksis – simulationsundervisning i sundhedsuddannelserne” på University College Sjællands Campus Næstved den 1. april. Seminaret er gratis - men tilmelding er nødvendig - for sundhedsprofessionelle, studerende, undervisere på sundhedsuddan...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/seminar-om-simulationsundervisning-mangel-paa-praktikpladser-stiller-krav-om-nye-laeringsrum/ ons, 19 mar 2014 09:58:58 +0100
<![CDATA[Konference: Folkeskolereform - et bud på praksis]]> http://ucsj.dk/nyhed/konference-folkeskolereform-et-bud-paa-praksis/
På konferencen ”Folkeskolereformen – et bud på praksis”  for skoleledere, lærere, pædagoger, vejledere, konsulenter og andre interesserede vil der komme fokus på seks forskellige områder: ”Håndværk og design – nye tider og nye udfordringer” er et nyt fag der erstatter fagene sløjd og håndarbejde og fokus er her den nye fagdidaktiske tænkning og praksis. ”De nye fælles mål” for undervisningen blevet skrevet om, så der er fokus på læring. Fælles mål tager afsæt i kompetenceområder, og der kommer bud på hvordan man som lærer skal navigere i de nye fælles mål. ”Faglige udfordringer til alle elever” sætter fokus på differentiering i relation til at tilgodese alle elever. Skolereformen  lægger op til nye tiltag om faglige udfordringer, hvilket betyder, at der i højere grad skal være  fokus på elever med særlige forudsætninger. ”It, differentiering og inklusion” giver bud på, hvordan it kan være med til at skabe et inkluderende læringsmiljø, der også giver mulighed for differentiering. Oplægget giver eksempler på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og organiseres med teknologie,r der kan understøtte fagligheden og samtidig giver gode muligheder for inklusion og differentiering. ”Understøttende undervisning” har til formål at støtte elevernes undervisningsparathed. Eleverne skal møde endnu flere måder at lære på. Eleverne skal have tid til faglig fordybelse og have mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. ”Innovation i di...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/konference-folkeskolereform-et-bud-paa-praksis/ man, 17 mar 2014 11:18:06 +0100
<![CDATA[DM i Madkamp: Frederiksberg skole i Sorø har vundet ]]> http://ucsj.dk/nyhed/dm-i-madkamp-frederiksberg-skole-i-soroe-har-vundet/
Der var madkamp til stregen, da 12 hjemkundskabsklasser den 12. marts dystede om sejren i finalen i Madkamp - DM i Hjemkundskab 2014 i Odense. I måneder har klasser landet over arbejdet på viden om årets tema, Korn og sundhed, og på deres bud på vinderretter, inden de over 200 elever gik i køkkenet for at pudse præsentationen af. Eleverne tager stilling til mad ”Flot værtsskab, flot præsentation, og så var I nytænkende!”, var nogle af ordene, som vinderklassen fik med på vejen af dommerpanelet. - ”Niveauet var enormt højt. Eleverne vidste rigtigt, rigtig meget om det, de havde lavet, og så smagte deres retter virkelig godt”, konstaterede kok på Sortebro Kro, John Kofoed, der sammen med de fire øvrige dommere havde dagens tjans med at smage sig igennem retterne. Det, der i sidste ende sikrede Frederiksberg Skole i Sorø titlen som vindere af Madkamp – DM i Hjemkundskab var deres store viden og ikke mindst deres ananassorbet med karamelliserede kerner! - ”Det har skabt et kæmpe fællesskab i klassen at være med. Og konkurrencen har været en vigtig del for motivationen”, sagde en glad lærer for vinderholdet, Mette Marie Sørensen, der er uddannet på University College Sjællands Ernærings- og Sundhedsuddannelse på Ankerhus i Sorø. - “Vi har set et rigtig højt engagement hos de elever, der har deltaget i konkurrencen, og det er tydeligt i elevernes fremlæggelser, at de har lært noget og tager stilling til forhold, der har med mad og maddannelse at gøre”, fortæller lektor Susann...]]>
http://ucsj.dk/nyhed/dm-i-madkamp-frederiksberg-skole-i-soroe-har-vundet/ man, 17 mar 2014 08:33:45 +0100