Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om sygeplejerskeuddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Helle Dirksen, Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd

Sekretær for udvalget: Mette Rose, Centerchef center for Sygepleje og Bioanalyse, UCSJ og Ann-Berit Schelde , Uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen, UCSJ

NavnOrganisationUdpeget af
Dorthe Boe Danbjørg, adjunktSyddansk Universitet-klinisk InstitutDansk universitet
Jennifer Olsen, uddannelseskonsulentOdsherred KommuneKommunerne i Region Sjælland
Tove Jakobsen, viceforstanderVUC Vestsjælland-sydRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Anne Marie Wulf HedenborgRoskilde kommuneKommunerne i Region Sjælland
I proces Region Sjællands fællesadministration
Susanne Lønborg Friis, vicedirektørRoskilde og Køge sygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Hanne Demant, vicedirektørPsykiatrien i Region SjællandSygehuscheferne i Region Sjælland
Søren Petersen, kredsnæstformandDansk SygeplejerådFTF
VakantUCSJ, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen
VakantUCSJ, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Minna Therkildsen, lektorUCSJ, Campus SlagelseMedarbejdere ved uddannelsen
Charlotte Malling, lektorUCSJ, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2016

25. februar 2016

2. juni 2016

  • Dagsorden
  • Referat

4. oktober 2016

Møder 2015

6. oktober 2015 kl. 13-16

  • Fællesmøde vedr. revision af sundhedsuddannelserne 

29. april 2015 kl. 13-16

  • Dagsorden
  • Referat

5. januar 2015

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display