Socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om socialrådgiveruddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Rasmus Hangaard Baslev, Næstformand DS, Region Øst, Danske socialrådgivere

Sekretær for udvalget: Turid Eikeland, Centerchef center for Socialt arbejde og Forvaltning, UCSJ

Navn Organisation Udpeget af
Trine Østergaard Wulf-Andersen, adjunkt RUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskning Dansk universitet
Ane Stallknecht, fagcenterchef Kalundborg kommune Børne-og kulturforeningen, Region Sjælland
Gitte Løvgren, direktør Odsherred kommune Kommunerne i Region Sjælland
Dorthe Macckenzie, afsnitsleder Roskilde kommune Kommunerne i Region Sjælland
Jakob Birgum Lundberg, forvaltningsdirektør Stevns Kommune Socialchefernes forening i Region Sjælland
Jens Timm Jensen, rektor Nordvestsjællands HF og VUC Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Christel Lorenz, afdelingsleder Holbæk kommune FTF
Rasmus Hangaard Baslev, næstformand Danske Socialrådgivere FTF
Anette Bjerkemoen Olsen Region Sjælland, socialafdelingen Region Sjælland
Regine Ikkala Skak Andreasen, studerende UCSJ Studerende ved uddannelsen
Ditte Marie Kaufmann Hansen, studerende UCSJ Studerende ved uddannelsen
Janne Tillge, adjunkt UCSJ Medarbejdere ved uddannelsen
I Proces Medarbejdere ved uddannelsen
I proces Relevant erhvervsvirksomhed Uddannelsesvalget selv
Cxense Display