Socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om socialrådgiveruddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Rasmus Hangaard Baslev, Næstformand DS, Region Øst, Danske socialrådgivere

Sekretær for udvalget: Turid Eikeland, Centerchef center for Socialt arbejde og Forvaltning, UCSJ

NavnOrganisationUdpeget af
Trine Østergaard Wulf-Andersen, adjunktRUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskningDansk universitet
Ane Stallknecht, fagcenterchefKalundborg kommuneBørne-og kulturforeningen, Region Sjælland
Gitte Løvgren, direktørOdsherred kommuneKommunerne i Region Sjælland
Dorthe Macckenzie, afsnitslederRoskilde kommuneKommunerne i Region Sjælland
Jakob Birgum Lundberg, forvaltningsdirektørStevens KommuneSocialchefernes forening i Region Sjælland
Jens Timm Jensen, rektorNordvestsjællands HF og VUCRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Christel Lorenz, afdelingslederHolbæk kommuneFTF
Rasmus Hangaard Baslev, næstformandDanske SocialrådgivereFTF
Anette Bjerkemoen OlsenRegion Sjælland, socialafdelingenRegion Sjælland
Regine Ikkala Skak Andreasen, studerendeUCSJStuderende ved uddannelsen
Ditte Marie Kaufmann Hansen, studerendeUCSJStuderende ved uddannelsen
Janne Tillge, adjunktUCSJMedarbejdere ved uddannelsen
I Proces Medarbejdere ved uddannelsen
Indstilles på første udvalgsmødeRelevant erhvervsvirksomhedUddannelsesvalget selv

Tilforordnet: Pia Rasmussen, Uddannelsesleder, UCSJ

Cxense Display