Pædagoguddannelsen

Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om pædagoguddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Berit Vilsbøl, Centerchef, Slagelse kommune

Sekretær for udvalget: Margit Nygård Mikkelsen, Centerchef center for Pædagogik, UCSJ og Inge Bjørnshave, Uddannelsesleder pædagoguddannelsen, UCSJ

Navn Organisation Udpeget af
Steen Baagøe Nielsen, lektor RUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskning Dansk universitet
Kathrine Ersted Sørensen, centerchef Guldborgsund Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Marita Dalsgaard, psykiatri-og handicapchef Vordingborg Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Niels Bjerregård Pedersen, konsulent Region Sjælland - Socialafdelingen Region Sjællands fællesadministration
Lotte Büchert, Vicerektor Slagelse Gymnasiurm Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Laila Bettina Jensen Region Sjælland - Else Hus Relevant regional aftagerinstitution
Hanne Kraul Jensen, faglig sekretær BUPL FTF
Lene Kümpel, næstformand og faglig sekretær Socialpædagogerne Midtsjælland LO
Michelle Charlotte Nexø UCSJ, Campus Slagelse Studerende ved uddannelsen
Gerhardt Olaf Johannes Grant Wiberg UCSJ, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Christian Mygind Sørensen, lektor UCSJ Medarbejdere ved uddannelsen
Andreas Nielsen UCSJ Medarbejdere ved uddannelsen
I procees Relevant erhvervsvirksomhed Uddannelsesvalget selv
Cxense Display