Pædagoguddannelsen

Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om pædagoguddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Berit Vilsbøl, Centerchef, Slagelse kommune

Sekretær for udvalget: Margit Nygård Mikkelsen, Centerchef center for Pædagogik, UCSJ og Inge Bjørnshave, Uddannelsesleder pædagoguddannelsen, UCSJ

NavnOrganisationUdpeget af
Steen Baagøe Nielsen, lektorRUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskningDansk universitet
Kathrine Ersted Sørensen, centerchefGuldborgsund KommuneKommunerne i Region Sjælland
Marita Dalsgaard, psykiatri-og handicapchefVordingborg KommuneKommunerne i Region Sjælland
Niels Bjerregård Pedersen, konsulentRegion Sjælland - SocialafdelingenRegion Sjællands fællesadministration
Lotte Büchert, VicerektorSlagelse GymnasiurmRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Laila Bettina JensenRegion Sjælland - Else HusRelevant regional aftagerinstitution
Hanne Kraul Jensen, faglig sekretærBUPLFTF
Lene Kümpel, næstformand og faglig sekretærSocialpædagogerne MidtsjællandLO
Michelle Charlotte NexøUCSJ, Campus SlagelseStuderende ved uddannelsen
Simon Lerche Johansen UCSJ, Campus VordingborgStuderende ved uddannelsen
Christian Mygind Sørensen, lektorUCSJMedarbejdere ved uddannelsen
Andreas NielsenUCSJMedarbejdere ved uddannelsen
I proceesRelevant erhvervsvirksomhedUddannelsesvalget selv
Cxense Display