Leisure Managementuddannelsen

Professionshøjskolernes uddannelsesudvalg er lovbestemt og på University College Sjælland er dette konkret udmøntet i vedtægten, hvori det bl.a. hedder:

Uddannelsesudvalgene, der nedsættes af bestyrelsen for University College Sjælland, har til formål at:

  • rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning.
  • afgive indstillinger om studieordninger inden for udvalgets område til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalgene er for både grunduddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

Nogle af de emner, der drøftes i udvalgene, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddannelsesudvalgene.

Forretningsorden
Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Leisure Management-Uddannelsen afventer udvalgets næste møde.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Inge-Vibeke Boysen, Chefkonsulent/Innovationsagent, Livets Leg

Sekretær for udvalget: Steen Frederiksen, Centerchef center for Ledelse og Oplevelsesdesign, UCSJ og Ana Luiza Wang, Uddannelseskonsulent, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign

Navn Organisation Udpeget af
Peder Madsen, studielektor SDU-institut for ledelse og virksomhedsstrategi Dansk universitet
I proces Region gymnasial uddannelsesinstitution
Mikkel Wesselhoff, CEO Business Lolland-Falster Aftagervirksomhed indenfor tourism og hospitality
Mads Váczy Kragh, direktør/CEU Væksthus Sjælland Relevant brancheorganisation eller NGO
Camilla Vejrum Pedersen, studerende UCSJ, Campus Nykøbing Studerende ved uddannelsen
Julie Stærmose, studerende UCSJ, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Mads Hansen, adjunkt UCSJ, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Donna Sundbo, adjunkt UCSJ, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Indstilles på første udvalgsmøde Relevant erhvervsvirksomhed Uddannelsesvalget selv
Birte M. Lundsgaard Teknikerklubben NovoNordisk A/S Uddannelsesvalget selv
Cxense Display