Leisure Managementuddannelsen

Professionshøjskolernes uddannelsesudvalg er lovbestemt og på University College Sjælland er dette konkret udmøntet i vedtægten, hvori det bl.a. hedder:

Uddannelsesudvalgene, der nedsættes af bestyrelsen for University College Sjælland, har til formål at:

  • rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning.
  • afgive indstillinger om studieordninger inden for udvalgets område til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalgene er for både grunduddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

Nogle af de emner, der drøftes i udvalgene, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddannelsesudvalgene.

Forretningsorden
Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Leisure Management-Uddannelsen afventer udvalgets næste møde.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Inge-Vibeke Boysen, Chefkonsulent/Innovationsagent, Livets Leg

Sekretær for udvalget: Steen Frederiksen, Centerchef center for Ledelse og Oplevelsesdesign, UCSJ og Ana Luiza Wang, Uddannelseskonsulent, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign

NavnOrganisationUdpeget af
Peder Madsen, studielektorSDU-institut for ledelse og virksomhedsstrategi Dansk universitet
I proces Region gymnasial uddannelsesinstitution
Mikkel Wesselhoff, CEOBusiness Lolland-FalsterAftagervirksomhed indenfor tourism og hospitality
Mads Váczy Kragh, direktør/CEUVæksthus SjællandRelevant brancheorganisation eller NGO
Camilla Vejrum Pedersen, studerendeUCSJ, Campus NykøbingStuderende ved uddannelsen
Julie Stærmose, studerendeUCSJ, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Mads Hansen, adjunktUCSJ, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Donna Sundbo, adjunktUCSJ, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Indstilles på første udvalgsmødeRelevant erhvervsvirksomhedUddannelsesvalget selv
Birte M. LundsgaardTeknikerklubben NovoNordisk A/SUddannelsesvalget selv
Cxense Display