Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om læreruddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Morten Mygind Jensen, Vicecenterchef, Center for Børn & Læring, Guldborgsund Kommune

Sekretær for udvalget: Stina Løvgreen Møllenbach, Centerchef center for Skole og Læring, UCSJ

NavnOrganisationUdpeget af
Annegrethe Ahrenkiel, lektorRUC - Institut for Psykologi og UddannelsesforskningDansk Universitet
Lars Jørgensen, UddannelseschefNykøbing F. KatedralskoleRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Marianne Stentebjerg, Skole- og uddannelseschefHolbæk KommuneKommunerne i Region Sjælland
Brian Brodersen, HovedbetyrelsesmedlemSkolelederforeningenSkolelederforeningen
Tina Svarre Hasselager, NæstformandDanmarks lærerforeningFTF
Lene Høiriis Nielsen, KredsformandDanmarks lærerforeningFTF
Vacant Relevant regional aftagerinstitution
Rasmus Hvitfeldt Raben, studerendeUCSJ, Campus VordingborgStuderende ved uddannelsen
Andreas Seier, studerendeUCSJ, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Sofia Esmann Busch, lektorUCSJMedarbejdere ved uddannelsen
Mette Bruun, lektorUCSJMedarbejdere ved uddannelsen
Indstilles på første udvalgsmødeRelevant erhvervsvirksomhedUddannelsesvalget selv

Tilforordnet: Peter Hjørnet, Markedschef, Center for videreuddannelse, UCSJ

Cxense Display