Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for ergoterapeutuddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om ergoterapeutuddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Åse Munk Mortensen, Regionsformand, Ergoterapeutforeningen

Sekretær for udvalget: Berit Hvalsøe, Centerchef center for Ernæring og Rehabilitering, Charlotte Kinimond Hassø, uddannelsesleder Ergoterapeutuddannelsen, UCSJ og Camilla Pyndt, Lektor, UCSJ

NavnOrganisationUdpeget af
Vakant Dansk universitet
Iver Grunnet, rektorSlagelse gymnasiumRegion gymnasial uddannelsesinstitution
I proces Region Sjælland fællesadministration
Lisbeth Lumby rasmussen, vicedirektørNykøbing F. sygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Anne Birthe Madsen, ledende fysioterapeutRoskilde Amts SygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Dorthe Berg Rasmussen, centerchefNæstved kommuneKommunerne i Region Sjælland
I proces Kommunerne i Region Sjælland
Bente OlsenErgoterapiafsnittet, Næstved SygehusFTF
Nethe Orland PedersenCampus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Camilla Mie JensenCampus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Camilla Pyndt, lektorUCSJMedarbejder ved uddannelsen
Tania Hansen, adjunktUCSJMedarbejdere ved uddannelsen
Cxense Display