Bioanalytikeruddannelsen

Uddannelsesudvalget for bioanalytikeruddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om bioanalytikeruddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Marianne Pedersen, Underviser og uddannelseskoordinator, Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen

Sekretær for udvalget: Kasper Roug, uddannelsesleder i center for Sygepleje og Bioanalyse, UCSJ 

NavnOrganisationUdpeget af
Majbritt Wagner-Eckert, ledende overbioanalytikerSjællands Universitetshospital, PatologiafdelingenSygehuscheferne i Region Sjælland
Anne Haar, ledende overbioanalytikerHolbæk sygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Anja Aakeseon, RegionsformandDanske BioanalytikereFTF
Vakant Dansk universitet
Vakant Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Vakant Kommunerne i Region Sjælland
Lena Birch Haagensen, studerendeUCSJ, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Vakant Studerende ved uddannelsen
Kim Blanksø Pedersen, adjunktUCSJMedarbejdere ved uddannelsen
Marianne Nielsen, lektorUCSJMedarbejdere ved uddannelsen

Referat, dagsorden og bilag

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display