Administrationsbacheloruddannelsen

Uddannelsesudvalget for administrationsbacheloruddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om administrationsbacheloruddannelsen s studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Bo Gammelgaard, Centerchef, Næstved Kommune

Sekretær for udvalget: Mirjam Gork-Jensen, Uddannelsesleder administrationsbacheloruddannelsen, UCSJ

Navn Organisation Udpeget af
Michael Rosenberg, Sektorformand HK Kommunal Sjælland HK
Marianne Bollerup Neur, uddannelseschef Næstved Gymnasium Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Peter Triantifillou, professor RUC, institut for samfund og globalisering RUC
Hans Christian Andersen, ansvarlig teamleder HR Stevns Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Tina Francke Ravn Jørgensen, HR konsulent Region Sjælland Region Sjælland
Annemette El-Azem Dansk Socialrådgiverforening Region Øst FTF
Charlotte Dam Nielsn UCSJ De Studerendes Råd
Bo Flor Nielsen UCSJ De Studerendes Råd
Torben Kastrup UCSJ Medarbejderne
Søren Hemmingsen UCSJ Medarbejderne
Vacant Beskæftigelsesregionen Hovedstaden - Sjælland
Vacant Skat
Cxense Display