Administrationsbacheloruddannelsen

Uddannelsesudvalget for administrationsbacheloruddannelsen rådgiver University College Sjællands bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om administrationsbacheloruddannelsen s studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

University College Sjælland afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Bo Gammelgaard, Centerchef, Næstved Kommune

Sekretær for udvalget: Mirjam Gork-Jensen, Uddannelsesleder administrationsbacheloruddannelsen, UCSJ

NavnOrganisationUdpeget af
Michael Rosenberg, SektorformandHK Kommunal SjællandHK
Marianne Bollerup Neur, uddannelseschefNæstved GymnasiumRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Peter Triantifillou, professorRUC, institut for samfund og globaliseringRUC
Hans Christian Andersen, ansvarlig teamleder HRStevns KommuneKommunerne i Region Sjælland
Tina Francke Ravn Jørgensen, HR konsulentRegion SjællandRegion Sjælland
Annemette El-AzemDansk Socialrådgiverforening Region ØstFTF
Charlotte Dam NielsnUCSJDe Studerendes Råd
Bo Flor NielsenUCSJ De Studerendes Råd
Torben KastrupUCSJMedarbejderne
Søren HemmingsenUCSJMedarbejderne
VacantUCSJMedarbejderne
Vacant Beskæftigelsesregionen Hovedstaden - Sjælland
Vacant Skat
Cxense Display