Udviklingskontrakt 2015-17

Den 8. januar blev UCSJ’s nye udviklingskontrakt underskrevet af bestyrelsesformand Hans Stige og Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen. Kontrakten indeholder otte mål, som udstikker retningen for de kommende års arbejde i UCSJ. Udviklingskontrakten gælder tre år og udløber med udgangen af 2017.

De fem pligtige mål, som alle professionshøjskoler skal følge, er:

  1. Bedre kvalitet i uddannelserne
  2. Større relevans og øget gennemsigtighed
  3. Bedre sammenhæng og samarbejde
  4. Styrket internationalisering
  5. Øget social mobilitet – flere talenter i spil

De tre selvvalgte mål, hvoraf det første - mål nr. 6 - er et sektorfælles mål valgt af professionshøjskolesektoren og de sidste to er mål, som UCSJ selv har truffet beslutning om og dernæst fået godkendt af ministeren, er:

  1. Styrket forsknings- og udviklingsbasering
  2. UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution (interessentvaretagelse)
  3. Styrket udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder, herunder robotter

Hvert af de otte mål er uddybet i en række konkrete målepunkter med måltal for hvert år. Den nye udviklingskontrakt tænkes sammen med både den gældende strategi for UCSJ, som gælder til og med 2015, og den koncernstrategi, der følger efter. Desuden kommer udviklingskontrakten til at afspejles i alle chefers handleplaner og resultatlønskontrakter og forankres således i hele organisationen.

Note:

Uddannelses- og forskningsministeren har den 23. november 2015 anbefalet University College Sjælland at lade det pligtige mål ’Øget social mobilitet – flere talenter i spil’ udgå af udviklingskontrakten og samtidig har ministeren meddelt, at University College Sjælland ikke skal afrapportere på målet.

Læs udviklingskontrakten

Cxense Display