Begrebsafklaring

I. Institutionen

"institution" bruges i forbindelse med University College Sjælland, så menes der den juridiske institution University College Sjælland. Ordet "institution" bruges ikke om de enkelte lokationer.

University College Sjælland kan forkortes til UCSJ. I genitiv form benyttes UCSJ's - altså med apostrof. Genitivformen for University College Sjællands er med apostrof.

II. Institutionens hovedområder

University College Sjælland består af 5 hovedområder:

  1. Uddannelser: Her indgår UCSJ’s 10 uddannelser (administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, ernæring og sundhed, fysioterapeut, leisure management, lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske), studieservice, internationalt sekretariat
  2. Center for Videreuddannelse
  3. Center for Undervisningsmidler
  4. Forskning og Innovation
  5. Ledelse og fællesfunktioner: økonomiafdelingen, HR, kommunikation, it, bibliotek, facility service, planlægningsenheden, direktionssekretariat, kvalitetsenheden

Hvis man har behov for at konkretisere enheden i forhold til grunduddannelsen, anvendes følgende navne:

Administrationsbacheloruddannelsen, Næstved
Bioanalytikeruddannelsen, Næstved
Ergoterapeutuddannelsen, Næstved
Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus, Sorø
Fysioterapeutuddannelsen, Næstved
Fysioterapeutuddannelsen, Roskilde
Leisure Managementuddannelsen, Roskilde
Leisure Managementuddannelsen, Nykøbing F
Læreruddannelsen, Roskilde
Læreruddannelsen, Vordingborg
Pædagoguddannelsen, Roskilde
Pædagoguddannelsen, Nykøbing F
Pædagoguddannelsen, Slagelse
Pædagoguddannelsen, Vordingborg
Socialrådgiveruddannelsen, Roskilde
Socialrådgiveruddannelsen, Nykøbing F
Sygeplejerskeuddannelsen, Næstved
Sygeplejerskeuddannelsen, Roskilde
Sygeplejerskeuddannelsen, Nykøbing F
Sygeplejerskeuddannelsen, Slagelse

III. University College Sjællands uddannelser

University College Sjællands uddannelser omtales som følger uanset om de ligger et eller flere steder:

University College Sjælland Administrationsbacheloruddannelsen
University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen
University College Sjælland Ergoterapeutuddannelsen
University College Sjælland Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus
University College Sjælland Fysioterapeutuddannelsen
University College Sjælland Leisure Managementuddannelsen
University College Sjælland Læreruddannelsen
University College Sjælland Pædagoguddannelsen
University College Sjælland Socialrådgiveruddannelsen
University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen

IV. Center for undervisningsmidler

Den samlede betegnelse for CFU er University College Sjælland, CFU.

University College Sjælland, CFU består af:
Udlånssamlingen (Sorø)
Informationssamlingen (Vordingborg)

V. E-læring

UCSJ tilbyder alle vores uddannelser som e-læring. E-læring er betegnelse for uddannelsesformen, der også benævnes fleksibel uddannelse, netbaseret uddannelse, netlæring, blended-learning osv.

VI. Kommunalt opsatte skilte

På skilte opsat af kommuner står der alene "University College Sjælland".

Cxense Display