UCSJ's bestyrelse

Den overordnede ledelse af University College Sjælland varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre sig at kerneydelserne er af høj kvalitet, at de udvikler sig og drives effektivt.

Bestyrelsens ansvar og opgaver er fastlagt og konkretiseret i vedtægten for University College Sjælland.

Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj 2014 til 30. april 2018

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

Medlemmer af bestyrelsen

Klik på portrætterne af bestyrelsesmedlemmerne for at se deres CV.

Forretningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som forbereder bestyrelsens møder.

Forretningsudvalget er sammensat af bestyrelsesformand, bestyrelsens næstformand, en medarbejderrepræsentant og et eksternt bestyrelsesmedlem.

FORRETNINGSUDVALGETS FORRETNINGSORDEN

Medlemmer af forretningsudvalget

Vedtægt

Vedtægten er godkendt af bestyrelsen den 30. april 2014 og af ministeriet den 9. maj 2014. Vedtægten fastlægger de formelle rammer for University College Sjælland, herunder for bestyrelse, rektor, uddannelsesudvalg mv.

Dagsorden, referat og bilag

Dagsorden til bestyrelsesmøder offentliggøres en uge inden mødet på denne side.

Referat inkl. bilag offentliggøres umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Cxense Display