Synergi i brobygning for gymnasieelever og UCSJ-studerende

Når gymnasieelever kommer til UCSJ for at lære om videregående uddannelse, giver det også lærerstuderende og sygeplejerskestuderende mulighed for at prøve deres egne kompetencer. Det viste et brobygningsbesøg på UCSJ i Roskilde den 1. maj.

Det blev et spændende møde for både gymnasieelever og UCSJ-studerende, da to 2.g. klasser fra Midtsjællands Gymnasium den 1. maj 2017 havde brobygningsdag på Campus Roskilde. De to klasser blev på dagen undervist af lærerstuderende og sundhedsstuderende på UCSJ. Eleverne fik således både træning i at undervise,  øvelse i at forklare fagligt stof og ny faglig indsigt, som de kan bruge i deres uddannelse, samtidig med, at de fik en dybere viden og forståelse for, hvad det vil sige at læse på UCSJ. 

Det faglige tema for dagen var hjertet og kredsløbet, og derfor skulle gymnasieeleverne blandt andet prøve praktisk sundhedsarbejde og lægge elektroder rigtigt for at måle EKG. De fik også mulighed for – i samarbejde med sygeplejerskestuderende – at undersøge grisehjerter. Endelig blev deres kondital og smidighed testet under grundig instruktion ved lærerstuderende, der netop skulle bruge dette som en praktisk øvelse i forbindelse med deres undervisning i faget Idræt. 

Også gymnasieeleverne havde forberedt sig hjemmefra, så forløbet kunne indgå i deres opgaveløsning på gymnasiet. 

Dagen var krævende for gymnasieeleverne, der blev presset i konditionstesten, ligesom enkelte havde det svært med at håndtere de blodige grisehjerter. Men konditionstesten blev klaret, og alle grisehjerter blev drøftet og undersøgt under fuld opmærksomhed fra gæsternes side. 

I løbet af dagen blev der naturligvis også god mulighed for at spørge ind til uddannelserne, og konkret fik gymnasieleverne også en præsentation af læreruddannelsen fra studentervejlederne med. Stor betydning for dagen var også det sociale, idet gymnasieeleverne fik mulighed for at møde studerende fra UCSJ, der kunne fortælle om deres hverdag og deres oplevelser med uddannelserne, og de fik et indtryk af uddannelsesstedet og professionsuddannelsernes faglighed. 

Så da dagen var slut - og eleverne fyldt med indtryk - tilkendegav flere, at de nu seriøst overvejer at læse til lærer eller sygeplejerske. Et mere velorienteret uddannelsesvalg venter forude.

Nyhed En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The…
Nyhed Ingeniøruddannelsen i Kalundborg og de nye fokuslinjer på læreruddannelsen bliver nogle af…
Nyhed University College Sjælland skal stå i spidsen for et stort EU-projekt støttet af ”interreg South…
Nyhed Tre studerende har modtaget 30.000 kroner til et stort projekt, der skal formidle smagsoplevelser…
Nyhed Hævnporno, netetik, kattevideoer og digital undervisning – sociale medier har indflydelse på…
Cxense Display