Sundhedsdag inviterede til involvering

På sundhedsuddannelsernes udviklingsdag den 3. maj var der især fokus på, at alle aktører involverer sig i at skabe et bedre sundhedsvæsen og bedre uddannelser.

85 deltagere fra UCSJ og praksisfeltet gjorde sammen med 13 virksomheder ”Sundhedsuddannelsernes Udviklingsdag” til en inspirerende oplevelse for de fremmødte, der blev præsenteret for et program, der som hovedtema havde emnet ”teknologi og udvikling af uddannelser.”

Dagen blev indledt af Direktør for sundhed og social Hanne Fischer, der blandt andet inviterede til et tættere samarbejde parterne igennem, både i forhold til udvikling og kvalitetssikre uddannelserne der er under revision, men også i forhold til at samarbejde tættere med private velfærdsteknologiske virksomheder, hvor UCSJ er i gang med en række konkrete tiltag.

Herefter stillede flere interne og eksterne oplægsholdere skarpt på, hvordan teknologi kan bidrage til, at UCSJ’s sundhedsuddannelser er på forkant med fremtidens krav til de professionelle. 

Blandt de mange oplæg gav områdechef for forskning Kathrine Eriksen en orientering om UCSJ’s forsknings- og udviklingsaktiviteter på sundhedsområdet. På dagen var der reelt mulighed for at møde nogle af de studerende fra bioanalytikeruddannelsen, der var i gang med en konkret aktivitet i form af test af et nyere overvågningsværktøj til Neurologisk Afdeling på Roskilde sygehus. Testen skulle hjælpe producenten AnyGroup med at finde frem de udfordringer, der kunne tænkes i forbindelse med introduktionen af det nye udstyr, som den danske producent har investeret massivt i for at introducere det på sygehusene. Hermed mødte de fremmødte et meget konkret eksempel på, hvad der foregår i organisationen Zealand Welfare Cluster, der har til formål at fremme brugen af velfærdsteknologi ved at skabe tættere samarbejde mellem praksis, industri og forskning.

Med deltagelse af hele 13 virksomheder, hvoraf flere havde store stande med udstyr sat op, blev dagen også en slags mini-messe for alle dem, der ikke alene søgte inspiration i de mange oplæg, men også ville møde noget af den teknologi og det udstyr, der gør hverdagen lettere i praksis.

Om eftermiddagen var der mulighed for at arbejde i mindre grupper med specialiserede temaer. Det kunne ske i ”Designzonen”, hvor man kunne være med til at designe fremtidsorienterede uddannelsesforløb med fokus på teknologi. Eller det kunne ske i ”Interventionszonen”, hvor man kunne arbejde med teknologirelaterede uddannelsesforløb med relation til praksis. Og endelig var der mulighed for at deltage i ”Refleksionszonen”, hvor man kunne diskutere ”Teknologi i sundhedspraksis i et uddannelsesperspektiv og deltag i dialog om teknologi.

Dagen blev afrundet af Hanne Fischer, der oplevede en stor tilfredshed med de mange indlæg på dagen, som peger frem mod en spændende periode med stærkere samarbejde mellem forskning, virksomheder, praksis og uddannelse i en tid, hvor teknologien konstant er i fokus.

Du kan se billeder her: kortlink.dk/m66a

Nyhed Få inspiration til virkemidler og værktøjer, som du kan bruge i din hverdag i børnehaveklassen.…
Nyhed Ny bog om programmering i folkeskolen inspirerer med didaktiske indblik og konkrete…
Nyhed Uddannelse til alle hjørner af Region Sjælland var på dagsordenen, da Søren Pind og Jacob Jensen…
Nyhed Hvordan bliver skolebørn egentlig modtagelige for at lære og være med i skolens faglige verden? Den…
Nyhed Fysioterapeutstuderende fra Campus Næstved har som en del af deres uddannelse studeret…
Cxense Display