Succes for tværfagligt projektsamarbejde i Næstved

Studerende fra Næstved har i 14 dage arbejdet med et tværgående projektsamarbejde. Det har ført til en række spændende og innovative projekter, der har givet viden om, hvordan idéer kan klare turen igennem en politisk proces.

Forebyggelse af indlæggelse af borgere med demens, Sundhedstjek af raske ældre, Virtuelt hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse, Behandling af hjertepatienter i hjemmet, Beslutning om gennemførelse af skolesundhedscenter, Tværfaglig tilgang til gigtsmerter, Kemoterapi i hjemmet samt IT-styrede forebyggende samtaler med kronisk syge patienter og selvmonitorering.

Det var nogle af de projekter, der blev afsluttet fredag d. 3.marts med deltagere fra sundhedsuddannelserne og administrationsbacheloruddannelsen i Næstved i et tilbagevendende 14 dages tværgående projektsamarbejde.

Forløbet har været gennemført seks gang de seneste 3 år med ca. 500 studerende i alt fra administrationsbacheloruddannelsen samt alle fire sundhedsuddannelser som en del af Modul 5.

Kontakt med beslutningstagere
Formålet har været at give de studerende mulighed for at prøve kræfter med deres profession i forhold til en given opgave, som kun kan løses gennem et tværgående samarbejde. I alle opgaverne har de studerende skulle udarbejde konkret sagsfremstilling til beslutningstagerne og en baggrundsrapport om den velfærdsteknologiske løsning.

Udarbejdelsen af en brugbar baggrundsrapport og sagsfremstilling til beslutningstagerne er en proces, der kræver et samarbejde på tværs af professionerne. Fx. kræver det viden om den administrative og politiske proces for at projektet kan gennemføres - en viden administrationsbachelorer har. De ved, hvem, hvornår og hvordan der træffes beslutninger i regioner og kommuner. Desuden kender de til procedurer for gennemførsel af projekter, ligesom de har styr på emner som økonomiberegninger, interessentanalyser, målgruppeanalyser, statistik, registerdata og ressourcestyring. 

Men at udarbejde en faglig rapport, beregne prisen på projektet, fastlægge en projektplan osv. kræver både en sundhedsfaglig, administrativ og økonomiske ekspertise. 

Det tværfaglige samarbejde løfter herved den gode ide op til noget, der bliver til et konkret forslag til beslutningstagerne i det politiske eller administrative system.

Derfor er erfaringer med det tværprofessionelle samarbejde for de studerende vigtig at have med i løbet af sin uddannelse.

Det var sjette gang dette tværfaglige projektsamarbejde blev gennemført, men som følge af ændret studieordning også sidste gang. Arrangørerne af forløbet anbefaler at fortsætte med at fokusere på det tværgående samarbejde mellem professioner - her tænkes ikke blot på sundhedsuddannelser, men også på andre uddannelser i UCSJ, der gerne vil arbejde innovativt. 

Yderligere information
Lektor Søren Hemmingsen - sohe@ucsj.dk - Administrationsbacheloruddannelsen
Lektor Marianne Pia Lindahl - mli@ucsj.dk - Fysioterapeutuddannelsen

Nyhed Få inspiration til virkemidler og værktøjer, som du kan bruge i din hverdag i børnehaveklassen.…
Nyhed Ny bog om programmering i folkeskolen inspirerer med didaktiske indblik og konkrete…
Nyhed Uddannelse til alle hjørner af Region Sjælland var på dagsordenen, da Søren Pind og Jacob Jensen…
Nyhed Hvordan bliver skolebørn egentlig modtagelige for at lære og være med i skolens faglige verden? Den…
Nyhed Fysioterapeutstuderende fra Campus Næstved har som en del af deres uddannelse studeret…
Cxense Display