Studerende arbejder med sundhedsinnovation

Entreprenørskab, produktudvikling og iværkssætteri er en del af sundhedsuddannelserne på UCSJ, der inspirerer idéudvikling for virksomheder – eller ligefrem start af egen virksomhed. Det er nu 10. gang innovationsforløbet inden for temaet miljø og sundhedsfremme har været gennemført.

”Træn og se med DSB”, ”Interaktivt miljøspil”, ”Ølbryggeri”,”Miljøpolitik i UCSJ”. Dette er bare nogle af de 17 projekter, der for nylig blev fremlagt for et eksternt dommerpanel med professionelle erhvervsfolk fra hele Sjælland, der skulle udvælge fire vindere blandt projekterne. 

Det er 10. gang forløbet gennemføres hos UCSJ. I denne omgang har 32 studerende deltaget i det seks uger lange program, hvor studerende fra ergoterapeutuddannelsen og ernærings- og sundhedsuddannelsen har arbejdet tæt sammen i tværprofessionelle teams. 

Resultatet blev 17 meget interessante og forskellige projekter, som kan udvikles af de studerende selv eller gennemføres i samarbejde med relevante aktører – måske oven i købet kommende arbejdsgivere.

Konkret blev dommerne præsenteret for en One-Pager og mundtligt præsentation, 5 min. pitch af opgaven fra de studerende, hvorefter dommerne gav feedback og vurdering på alle projekter. I vurderingen indgik blandt andet ideens formål, bruger- og kundebehov, realiserbarhed og fremtidspotentiale. Desuden blev der lagt vægt på, om ideen adskilte sig fra lignende produkter eller koncepter.

Generelt var de studerende meget tilfredse med forløbet, oplyser UCSJ-lektor Helle Hillers, der har været med i alle seks uger. 

“Projektet understøtter de studerendes teoretiske tilgang, fordi de skal bruge teorierne til at arbejde i praksis. De studerende får jo både præsenteret deres idéer og produkter, og de får en meget brugbar feedback og feedforward, som har stor betydning både ifht deres bachelorprojekter og virke i deres fremtidige profession”

Vinderprojekterne blev: Insekter på menuen – et bogprojekt v. Nina Askov, Strategi for genanvendelse af metalemballage til fødevarer v. Emil Falck Riis Pedersen og Nicky Kisby Larsen, Hygiejne og håndtering af fødevarer v. Sofie Pelle Nielsen.

I dommerpanelet deltog: Bolette Trier Nissen og Jens Lerager, begge erhvervskonsulenter fra Slagelse Erhvervscenter, Steven Kær Bjerke Møller, projektassistent i Væksthus Hovedstadsregionen samt Niels-Henrik Glisbjerg fra Sorø Erhverv.

Underviserteam: Lektor Helle Storm , Adjunkt Nina Odgaard Nielsen og Lektor Helle Hillers
Foto: Buglady.dk

Nyhed En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The…
Nyhed Et enigt ansættelsesudvalg har på baggrund af et stærkt ansøgerfelt besluttet at ansætte Daniel…
Nyhed Tallene fra årets kvote 1 og 2 ansøgninger er nu opgjort, og de viser, at UCSJ har fået 3761…
Nyhed To forskningsprofiler vil efter sommerferien indgå som docenter i arbejdet med forskning under…
Nyhed Fra 2014 til 2016 er antallet af nye studerende på meritlæreruddannelsen blevet firedoblet på…
Cxense Display