Søg tilskud til billedkunst-tiltag

Slots- og Kulturstyrelsen yder tilskud til nye og etablerede partnerskaber mellem aktører, der fremmer børns og unges billedkunstkompetencer (0-25 år).

Billedkunstskoler, kommuner, daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og udstillingssteder kan søge tilskud hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst. 

Tilskuddet skal fremme nye og styrke etablerede samarbejder og partnerskaber mellem relevante aktører, der kan sikre, at børn og unge møder billedkunst, billedkunstnere og billedkunstundervisere gennem deres barndom og ungdom. 

I 2017 er der afsat en ramme på 800.000 kr., og ansøgningsfristerne er den 17. august og 12. oktober 2017. 

Læs mere om, hvordan du søger.

Nyhed En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The…
Nyhed Fra 2014 til 2016 er antallet af nye studerende på meritlæreruddannelsen blevet firedoblet på…
Nyhed Uddannelsesloftet er en udfordring for dem, der ikke har lyst til at vente de obligatoriske seks år…
Nyhed Velfærden udvikler sig i disse år væk fra faste services og afmålte ydelser doseret af et velmenende…
Nyhed UCSJ har de seneste fire år været involveret i at udvikle uddannelser i Serbien. Projektet afsluttes…
Cxense Display