Ny bog om specialdidaktik med deltagelse af flere UCSJ-medarbejdere

På trods af inklusion i folkeskoleklasser, foregår meget undervisning af specialelever i specialklasser, på specialskoler og i særlige forløb på de almene folkeskoler. En række forfattere – heriblandt flere fra UCSJ er medforfattere til en ny bog, der giver gode råd med på vejen i det specialdidaktiske arbejde.

Inden for specialdidaktikken kan der sjældent arbejdes helt på samme måde som i almendidaktikken. Enhver elev er unik, og netop i specialpædagogikken har denne erkendelse særlig stor og konkret betydning. Der er sjældent en færdig løsning, der kan hentes ned fra hylderne, så præcis hvordan skal man som lærer gribe undervisningen an, når de almene koncepter og praksisser ikke rigtig kan bruges?

I bogen ” Specialdidaktik i teori og praksis” giver en række forskere og fagprofessionelle deres bud på, hvad der bør tages højde for i undervisningen. Bogens første del giver et overblik over specialdidaktikkens placering i det pædagogiske landskab. Anden del zoomer ind på forskellige aspekter af specialdidaktikken, bl.a. hvordan elever møder skolen og faget. Tredje del stiller skarpt på faget dansk og beskriver, hvordan man kan arbejde specialdidaktisk her. Fjerde del fokuserer på matematik, og femte del anlægger en specialdidaktisk vinkel på skolens andre fag. I bogens sjette del præsenteres eksempler på tværfaglige indsatser, og endelig diskuteres i bogens sidste del en række tværgående specialdidaktiske temaer med relevans for alle fag.

Til antologien bidrager Kim Rasmussen, Niels Egelund, Preben Olund Kirkegaard, Lotte Hedegaard-Sørensen, Brian Degn Mårtensson, Helga Borgbjerg Hansen, Rasmus Alenkær, Mette Bruun, Mette Friderichsen, Lis Pøhler, Bent Lindhardt, Mette Saaby Nielsen, Henrik Skovhus, Anette Lind, Kim Michael Nielsen, Martina Ernstberger, Helle Søndergaard, Marianne Juul Glud, Helle Damgaard Melin, Jacob Thorsted, Peter Kock Hansen.

Redaktører på bogen er Helga Borgbjerg Hansen cand. pæd. pæd., lektor ved læreruddannelsen og eftervidereuddannelsen, UCSJ og Brian Degn Mårtensson cand. pæd. i pædagogisk filosofi og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. 

”Specialdidaktik i teori og praksis” udgives på Hans Reitzels Forlag som grundbog i  lærer- og pædagoguddannelsen, samt på de pædagogiske diplomuddannelser. Bogen kan købes her

Nyhed En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The…
Nyhed Et enigt ansættelsesudvalg har på baggrund af et stærkt ansøgerfelt besluttet at ansætte Daniel…
Nyhed Tallene fra årets kvote 1 og 2 ansøgninger er nu opgjort, og de viser, at UCSJ har fået 3761…
Nyhed To forskningsprofiler vil efter sommerferien indgå som docenter i arbejdet med forskning under…
Nyhed Fra 2014 til 2016 er antallet af nye studerende på meritlæreruddannelsen blevet firedoblet på…
Cxense Display