Konferencer om pædagoger i undervisningen

Efter folkeskolereformen er pædagogerne i stigende grad blevet involveret i undervisningen i de danske skoler, med krav om kompetencer inden for emner som klasserumsledelse, didaktik, læringsmål, evaluering, feedback og årsplaner. Derfor er pædagoger, lærere og ledelse i øjeblikket særdeles aktive med at søge og udveksle viden og kompetencer.

At få pædagogerne ind i skolen har vist sig at have rigtigt mange fordele - heriblandt mere trivsel og bedre resultater fagligt. Resultaterne opnås bedst, når man søger viden og inspiration fra forskning og fra andre aktører. UCSJ er i marts måned med til at arrangere tre konferencer om pædagoger i skolen i marts måned. Konferencerne arrangeres i samarbejde med BUPL, KL, Skolelederforeningen, BUPL’s Lederforening og UCC

Konferencerne er en blanding af oplæg med viden fra forskning, paneldebat og workshops med eksempler fra praksis.

Målgruppen for konferencerne er forvaltninger, skoleledelser, FTR og TR for pædagogerne samt andre, der indgår i planlægningen.

Dagen indledes med vidensoplæg og paneldebat. Herefter udbydes forskellige workshops, som deltagerne kan vælge imellem, hvorefter dagen afsluttes med yderligere vidensoplæg.

Workshops omfatter
- Tre forskellige skoler præsenterer gode eksempler på pædagogernes opgaver i skolen
- Pædagogernes faglighed – hvordan defineres den?
- En workshop med det lokale UC
- En workshop om, hvordan politiske mål og forvaltningens rammesætning kan understøtte pædagogernes opgaver i skolen.

Datoer
- Mandag den 20. marts 2017 i Kolding kl. 9.30-15
- Tirsdag den 21. marts 2017 i Roskilde kl. 9.30-15
- Torsdag den 29. marts 2017 i Aalborg kl. 9.30-15

Trine Ankerstjerne, der er medarrangør og lektor på pædagoguddannelsen hos UCSJ har skrevet en artikel om emnet, som kan læses på side 48-49 i bladet Plenum. Det kan hentes her

Spørgsmål i forbindelse med konferencen kan rettes til lektor på pædagoguddannelsen Trine Ankerstjerne tran@ucsj.dk, tlf.: 72482044

Du kan tilmelde dig konferencen her

Nyhed Få inspiration til virkemidler og værktøjer, som du kan bruge i din hverdag i børnehaveklassen.…
Nyhed Ny bog om programmering i folkeskolen inspirerer med didaktiske indblik og konkrete…
Nyhed Uddannelse til alle hjørner af Region Sjælland var på dagsordenen, da Søren Pind og Jacob Jensen…
Nyhed Hvordan bliver skolebørn egentlig modtagelige for at lære og være med i skolens faglige verden? Den…
Nyhed Fysioterapeutstuderende fra Campus Næstved har som en del af deres uddannelse studeret…
Cxense Display