Få pædagogernes mange kompetencer i spil i skolen

Pædagogers faglighed bidrager til alle børns læring og trivsel i skolen, men hvordan kan skoler lykkes med at bringe pædagogernes faglighed og kompetencer i spil i både skole og fritid?

KL og BUPL har indsamlet en række praksiseksempler på, hvordan skoler er lykkedes med at bringe pædagogernes kompetencer i spil til gavn for børnenes læring og trivsel. 

Eksemplerne blev blandt andet præsenteret på en konference om pædagoger i skolen, hvor over 240 pædagoger, skoleledere, forvaltninger, tillidsrepræsentanter m.m. deltog. Bag konferencerne stod KL og BUPL i samarbejde med Skolelederforeningen, BUPL's Lederforening, UCC og UCSJ.

Eksemplerne viser blandt andet, at det gør en forskel, når forvaltningen sætter mål og retningslinjer, der understøtter skolelederne i at inddrage pædagogernes kompetencer i den samlede opgaveløsning. Ligeledes er det afgørende, at skoleledelsen har fokus på det tværprofessionelle samarbejde og pædagogernes opgaver, kompetencer og rammer. På den måde kan ledelsen skabe grundlaget for, at pædagogerne kan omstille sin egen professionsforståelse og indgå i skolens læringsmiljøer.

Til inspiration har KL og BUPL produceret to kortfilm med gode eksempler på, hvordan man har valgt at inddrage pædagogernes kompetencer i skoledagen. Filmene tager udgangspunkt i praksis fra skoler i henholdsvis Middelfart og Frederiksberg Kommune. En tredje kortfilm, som omhandler vigtigheden af ledelsens rolle i arbejdet med at få inddraget pædagogernes kompetencer, er ved at blive udarbejdet.

Se filmen "Alle kompetencer i spil - til gavn for børnene".
Se filmen "Trivsel og læring - to sider af samme sag".

Vigtigt med faglige fællesskaber
Konferencen indeholdt bl.a. forskningsoplæg fra lektor Andy Højholdt, der satte fokus på den forandring, som pædagogerne kan bidrage med for at skabe bedre læringsmiljøer for alle børn. Lektor Søren Voxted belyste desuden vigtigheden af lederroller, der kan skabe et fagligt fællesskab og få alle kompetencer i spil. Her kunne deltagerne høre om vigtigheden af, at lederne skaber et fælles fagligt miljø samt en lærende organisation, hvor medarbejderne også forpligtes af de metoder og tilgange, der skaber resultater. 

"Tilbagemeldingerne på konferencerne har været meget positive. Det samlede deltagerantal og interessen for konferencerne tegner et billede af, at pædagoger i skolen er et emne, der fortsat behøver opmærksomhed. Pædagogernes bidrag til at skabe en varieret og motiverende skoledag i samspil med lærerne er vigtigt – for børnenes skyld," siger Peter Pannula Toft, kontorchef i KL's kontor for Børn og Folkeskole.

Trine Ankerstjerne, der er medarrangør på konferencerne og lektor på pædagoguddannelsen hos UCSJ, har skrevet en artikel om emnet, som kan læses på side 48-49 i bladet Plenum. Det kan hentes her (pdf).

Muligheder for dig som pædagog/klubpædagog – muligheder for dig som SFO- eller skoleleder
UCSJ tilbyder en vifte af muligheder for efter- og videreuddannelsen inden for feltet pædagog i skole og fritid både for pædagoger, klubpædagoger/ungdomspædagoger samt SFO- og skoleledere. Der er bl.a. mulighed for afholdelse af temaarrangementer og kortere kurser. Du har mulighed for at deltage i diplommoduler og for at sammensætte forløb, som er tilpasset og målrettet jeres specifikke kontekst. Læs mere.

Hvis du er interesseret i at vide mere, så ring eller skriv til: 

Mette Høgh Stæhr
Tlf.: 7248 1438
Mail: mets@ucsj.dk 

Nyhed UCSJ fejrer Forskningens Døgn ved at sætte fokus på Teknologi og pædagogik, inklusion og læring samt…
Nyhed Skoler i Svinninge, Ringsted, Sorø og Nykøbing Falster og mange flere skole i hele landet får i den…
Nyhed Tilmeld dig en af vores gratis eftermiddage i Slagelse eller Vordingborg, hvor du kan blive klogere…
Nyhed På trods af inklusion i folkeskoleklasser, foregår meget undervisning af specialelever i…
Nyhed Et nyt samarbejde skal blandt andet hjælpe unge fra ungdomsuddannelserne til at opdage mulighederne…
Cxense Display