Besøg fra Island og Sverige på UCSJ i Nykøbing

Pædagogstuderende skal motiveres til at arbejde mere internationalt, og det bliver de i denne uge i Nykøbing, hvor der er besøg fra Island og Sverige.

I disse dage er i alt 20 studerende og undervisere fra uddannelsesinstitutioner i Island og Sverige på besøg i Nykøbing, hvor de sammen med et hold fra pædagoguddannelsen i Nykøbing skal deltage i et kursus i den nye ”skole-fritids specialiseringen”, der skal ruste pædagoger til at arbejde i skolearbejde. Kurset afvikles under Nordplus netværket, der skal fremme ”team building” på tværs af landegrænser og skabe mere international udveksling inden for skole/fritids området. 

Kurset varer en uge, hvor alle deltager i oplæg og projektarbejder. Det er målet, at projektet skal ende med en endelig præsentation i de internationale grupper samt diplomoverrækkelse fredag. For de studerende er kurset et selvvalgt internationalt kursustilbud, og de skal i forløbet præsentere et projektoplæg.

Dygtige til det internationale
Lektor Lise Charlotte Sanders er tovholder i projektet i Nykøbing, og hun forventer, at de studerende efter forløbet vil blive dygtigere til at indgå i internationale samarbejder, hvilket er det helt store emne på kurset.
”Temaet er meget spændende lige nu, fordi skole fritids specialiseringen er et område i hastig udvikling i alle tre nationer: siger hun og tilføjer:
”Ud over det faglige udbytte får de studerende også et stort udbytte af at arbejde internationalt. Undersøgelser viser, at danske studerende ikke er særligt motiverede i forhold til at studere i udlandet, så det kan være, at denne type af kurser kan hjælpe til at give dem mere udsyn”, siger hun og fortæller, at samarbejdet vil fortsætte med lignende kurser de næste 2 år
Samarbejdet er formelt mellem Mittunversitetet Sundsvall i Sverige og Háskóli Íslands i Island samt UCSJ i Nykøbing. Team Sverige består af 5 studerende og 2 undervisere. Team Island består af 6 studerende og én underviser. Det danske team består af 5 studerende og 3 undervisere. 

Nyhed En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The…
Nyhed Et enigt ansættelsesudvalg har på baggrund af et stærkt ansøgerfelt besluttet at ansætte Daniel…
Nyhed Tallene fra årets kvote 1 og 2 ansøgninger er nu opgjort, og de viser, at UCSJ har fået 3761…
Nyhed To forskningsprofiler vil efter sommerferien indgå som docenter i arbejdet med forskning under…
Nyhed Fra 2014 til 2016 er antallet af nye studerende på meritlæreruddannelsen blevet firedoblet på…
Cxense Display