University College Sjælland hilser børne- og undervisningsministerens nye it-rådgivningsgruppe velkommen - University College Sjælland

University College Sjælland hilser børne- og undervisningsministerens nye it-rådgivningsgruppe velkommen

27.01.2012
University College Sjælland hilser børne- og undervisningsministerens nye it-rådgivningsgruppe velkommen
I mandags meddelte børne- og undervisningsminister Christine Antorini, at der er nedsat en rådgivningsgruppe, som skal inspirere og rådgive om nye tiltag med it i folkeskolen. Det skærpede fokus på it i folkeskolen vækker stor glæde på University College Sjælland, hvor man allerede arbejder med at forberede kommende folkeskolelærere på at bruge it aktivt i undervisningen. På University College Sjælland igangsatte man i begyndelsen af 2011 det største organisatorisk udviklingsprojekt i den danske uddannelsessektor til dato med fokus på inddragelse af it, og man håber på gensidig erfaringsudveksling.

Studerende med særlige kompetencer
Inddragelse af it i undervisningen er blandt de varmeste emner i den danske uddannelsessektor i disse år. Også på University College Sjælland, der blandt andet udbyder læreruddannelsen i Region Sjælland.  I 2011 igangsatte University College Sjælland det to-årige udviklingsprojekt UCSJ Læring, der har til formål at sikre brug af digitale læringsmedier og kommunikationsformer i uddannelserne på en pædagogisk, udbytterrig måde. På University College Sjællands Læreruddannelse arbejder man målrettet med at sætte teknologien meningsfuldt i spil, både fordi det forbedrer læringen, og fordi de kommende lærere skal forberedes på fremtiden:
 
“Som færdig skolelærer skal du ud og arbejde med fremtiden - børnene. Derfor skal en dygtig lærer kunne inddrage it i undervisningen. Der findes oceaner af programmer – gode som dårlige – til computere, smartphones og tablets, som lærerne kan få stor glæde af i deres arbejde, og det er her på uddannelsen, at de skal lære, hvordan man vurderer disse programmer, hvad de kan bruges til, og hvad de absolut ikke kan bruges til. Med UCSJ Læring vil vi sikre os, at det er kompetencer, de studerende har med i bagagen efter endt uddannelse, ” udtaler Ulla Koch, rektor på University College Sjælland.

Nye måder at undervise på
Sammen med det øgede fokus på at inddrage it i undervisningen er fulgt en hel ny måde at undervise på. Inddragelsen af it betyder, at underviseren i højere grad fungerer som moderator og de studerende arbejder mere selvstændigt med forskellige digitalt understøttede læringsressourcer.
På Læreruddannelsen i Roskilde har et danskhold fået til opgave at lave en klynge af wikis, der indeholder konkrete forslag til, hvordan man som dansklærer kan arbejde med kanontekster i folkeskolen. En wiki er en såkaldt kollaborativ læringsplatform, der giver grupper af mennensker mulighed for i fællesskab at opbygge en vidensressource på nettet. I følge underviser og initiativtager Torben Sebro er arbejdet med wikier et godt eksempel på den nye undervisningsform, der giver de studerende mulighed for at udtrykke deres tanker om, hvordan man kan arbejde med litteraturens historie i folkeskolen:

“Vi ønskede at tilrettelægge et forløb, hvor de studerende på en aktiv og mere personlig måde skulle forholde sig til den ældre litteratur og kanonpædagogik. Det har i sig selv været motiverende at gøre det på en anderledes måde, og wiki’en giver gode muligheder for, at de studerende kan vise deres egen faglighed, samtidig med at de kan integrere et selvproduceret materiale rettet mod undervisning i skolen”, fortæller Torben Sebro.

University College Sjælland er frontløbere
Den nye måde at tilrettelægge undervisningen på kaldes i faglige kredse for blended learning, og dækker over undervisning, der blander almindelig tilstedeværelsesundervisning med netbaserede aktiviteter, hvor de studerende og underviserne i fællesskab arbejder med at inddrage digitale værktøjer, hvor det giver en pædagogisk gevinst.

University College Sjælland er den første danske uddannelsesinstitution, hvor der er truffet en ledelsesmæssig beslutning om en transformation til blended learning i hele institutionen. Beslutning betyder at University College Sjælland organisatorisk er i gang med at opbygge en særlig viden og position inden for digitalt understøttet uddannelse, der er afstemt den samfundsmæssige udvikling:

"UCSJ har som den første større uddannelsesinstitution i Danmark omlagt alle vores uddannelser til blended learning: I de kommende år vil 400 undervisere og 5000 studerende integrere it i både forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdelse af de aktiviteter som foregår, når studerende og undervisere mødes fysisk på campus. Det er en unik situation, hvor vi høster unikke erfaringer, andre kan få glæde af", udtaler Ulla Koch


Tilbage
 

Nyhedsbrev

Få nyheder fra University College Sjælland direkte i din mailboks. Tilmeld dig her

Alle nyheder

UCSJ vil matche virksomheder med det offentlige på sundhedsområdet
Zealand Welfare Cluster er nu under etablering og vil i sommeren skabe de første konkrete offentlige-private samarbejder.
Stærk profil bliver ny rektor for University College Sjælland
Det er en særdeles stærk profil, som skal stå i spidsen for University College Sjælland, når rektor Ulla Koch forlader posten 1. maj.
Nu er University College Sjælland blevet akkrediteret
Ved Akkrediteringsrådets møde onsdag den 25. marts fik University College Sjælland som den eneste danske professionshøjskole en...
UCSJ fornyer partnerskabsaftale med epilepsihospitalet Filadelfia
Efter næsten fem års godt samarbejde fortsætter det gode parløb mellem UCSJ og epilepsihospitalet Filadelfia, hvor studerende fra otte...
Lærerstuderende fik pris for IT i undervisningen
To UCSJ studerende fra Faxe og Nykøbing F vandt 5000 kroner for undervisningsprojekt.
Viser 1 til 5 ud af 716
 
University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - Fax (+45) 7248 1005
© 2015 University College Sjælland