Lederuddannelse rykker hele organisationen - University College Sjælland

Lederuddannelse rykker hele organisationen

27.02.2012
Lederuddannelse rykker hele organisationen
95 % af de ledere, der tager en diplomuddannelse i ledelse hos University College Sjælland, oplever, at uddannelsen giver dem et stort udbytte i forhold til deres personlige lederskab. Samtidig skaber det en synlig effekt i hele organisationen.

Som leder står man dagligt over for udfordringer i spændingsfeltet mellem mennesker, økonomi og organisation, og man møder krav om at analysere, forstå og håndtere en omverden i konstant forandring. Det stiller store krav til ledernes lederegenskaber. 

“I University College Sjælland oplever vi, at største parten af de ledere, som tager en diplomuddannelse i ledelse udvikler deres personlige lederegenskaber til gavn for dem selv personligt og for hele organisationen”, fortæller konsulent Susanne Friis fra Center for Videreuddannelse, University College Sjælland.

Det genkender Jan Wihlborg, der er kontorchef i Nordnet Bank og i gang med en diplomuddannelse i ledelse hos University College Sjælland:

“Jeg oplever, at uddannelsen er med til at give mig en bredere og mere dybdegående teoretisk platform i forhold til at fungere som leder. At jeg reelt set får mulighed for at oparbejde en teoretisk værktøjskasse, som jeg i praksis kan anvende i mit virke som leder.” 

Mødet mellem privat og offentlig ledelse
En diplomuddannelse i ledelse henvender sig både til ledere i det private og det offentlige. Og netop det miks er i følge underviser Hanne Gullestrup godt:

“For de studerende er det berigende, at der er øjne fra en anden verden, der kigger på ens problemstillinger og stiller konkrete spørgsmål til ens måde at gøre tingene på. Jeg oplever, at de privat ansatte ledere får mere fokus på de personlige relationer, menneskelige værdier og innovationsaspektet på det personlige plan, mens ledere fra det offentlige får en større opmærksomhed på det økonomiske perspektiv og strategiske og nytænkende løsninger.”

Netop et øget fokus på menneskelige relationer og et mere nuanceret syn på ledelse er noget af det, Jan Wihlborg har fået med sig:

“Uddannelsen kan være med til at påvirke mig som leder, således, at jeg bliver leder på et væsentligt mere nuanceret grundlag. Umiddelbart har uddannelsen ikke ændret min måde at lede på – i stedet vil jeg mene, at uddannelsen har været med til at bestyrke mig i, at den overordnede ledelsesform, jeg praktiserer, er rigtig, men samtidig ikke er universel. Det vil sige nuancerne i ens måde at lede på eller ens ledelsesstil, løbende skal tilpasses den aktuelle virksomhed, den aktuelle situation og den aktuelle medarbejder.”

Hanne Gullerup understreger, at det private og offentlige ligner hinanden mere og mere. Eksempelvis går begreber som lean og 360 graders eftersyn igen i både det offentlige og private, ligesom de såkaldte ”intimteknologier” som samtaler på formler som metode til medarbejdernes personlige udvikling vinder indpas.

Kommunikation er essentiel
For Jan Wihlborg er kommunikation et essentielt ledelsesværktøj:

“Ledelse handler utrolig meget om kommunikation. Og netop dette element, er jeg blevet endnu mere opmærksom på, efter jeg er påbegyndt uddannelsen. Ikke fordi jeg ikke har været bevidst om det tidligere – tværtimod. Men med den litteratur, der følger med på uddannelsen, bliver der sat så mange flere ord og teorier i spil, som du egentlig godt kendte til, nu bliver de bare synliggjort og derigennem ”materialiseret”. 

Fakta om diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse er en uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen har fokus på den studerendes personlige udvikling som leder.

Uddannelsen modsvarer de stigende krav, der stilles til ledelse i en kompleks og foranderlig verden. Kravene til lederen om at bruge sine daglige erfaringer kvalificeret til at analysere, forstå og tage ansvar i en omverden i forandring er uddannelsens omdrejningspunkt.

Den studerende får analyseredskaber til at forstå sig selv som leder i lyset af egen og andres organisation og bliver i stand til at reflektere over og udvikle de handlinger, der udgør ledelsesprocessen på såvel et overordnet, strategisk niveau som i det daglige møde med medarbejderne. Uddannelsens omdrejningspunkt er således at sætte deltagernes praksiserfaringer i spil med relevant teori.

Uddannelsen kan tilrettelægges på heltid og deltid, og kan rekvireres både af offentlige organisationer og af private organisationer og virksomheder til en afgrænset modtagergruppe. I disse tilfælde kan deltagerne opnå Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Uddannelsen består af 6 obligatoriske og 3 valgfrie moduler samt en hovedopgave. Man kan tage hele uddannelsen eller enkelt moduler.

Læs mere om diplomuddannelse i ledelse

Kontaktinformation:
Konsulent Kell Hartmann, Center for Videreuddannelse, University College Sjælland, tlf. 72481291, e-mail keh(@)ucsj.dk
Konsulent Susanne Friis, Center for Videreuddannelse, University College Sjælland, tlf. 7248 1261, e-mail sri(@)ucsj.dk 

 

Tilbage
 

Nyhedsbrev

Få nyheder fra University College Sjælland direkte i din mailboks. Tilmeld dig her

Alle nyheder

Nu er University College Sjælland blevet akkrediteret
Ved Akkrediteringsrådets møde onsdag den 25. marts fik University College Sjælland som den eneste danske professionshøjskole en...
UCSJ fornyer partnerskabsaftale med epilepsihospitalet Filadelfia
Efter næsten fem års godt samarbejde fortsætter det gode parløb mellem UCSJ og epilepsihospitalet Filadelfia, hvor studerende fra otte...
Lærerstuderende fik pris for IT i undervisningen
To UCSJ studerende fra Faxe og Nykøbing F vandt 5000 kroner for undervisningsprojekt.
Klimaministeren forelæser i Næstved
Klima, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen forelæser mandag den 23. marts 2015 på UCSJ i Næstved.
Samarbejde skal styrke pædagog- og socialrådgiveruddannelserne
Et unikt samarbejde mellem professionshøjskolerne, et socialministerium og en forskningsinstitution skal sikre videnkredsløb mellem...
Viser 11 til 15 ud af 724
 
University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - Fax (+45) 7248 1005
© 2015 University College Sjælland